Oppiva Espoo-messuilla 23.9. innovaatioita, osaamista ja oppimisen iloa!

ESPOO_postikortti_mies2_etupuoli_suomeksi-1ESPOO TIEDOTTAA 16.9.2016

Oppiva Espoo-messuilla innovaatioita, osaamista ja oppimisen iloa!

Tekeillä oleva maakuntauudistus tuo sivistyksen roolin kunnan toiminnan ytimeen. Suuri joukko kaupunkien, kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden edustajia sekä opetusalan asiantuntijoita kokoontuu Espooseen 22.-23.9.2016 työstämään yhdessä ideoita siitä, kuinka elinikäinen oppiminen luo kilpailukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta. Samassa yhteydessä järjestettävillä Oppiva Espoo -messuilla kuullaan, kuinka Espoossa opitaan.

Oppiva Espoo -messuilla perjantaina 23.9.2016 klo 10-14 laaja kirjo espoolaisia koulutusosaajia esittelee osaamistaan, innovaatioitaan ja oppimisen iloa.

Messut järjestetään Otaniemessä, Urban Mill, Betonimiehenkuja 3 E, Espoo.

Avajaispaneelissa klo 10-11 espoolaiset yhteiskunnan ja yritysmaailman vaikuttajat sekä opiskelijat haastetaan aiheesta Oppiminen on arvokasta kaupungistuvassa maailmassa.

Paneelikeskusteluun osallistuvat: Maria Guzenina, Espoon valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jyrki Kasvi, Espoon valtuutettu, kansanedustaja Kaisu Karvala, Rovion viestintäjohtaja   Tuula Antola, Espoon elinkeinojohtaja Jemi Heinilä, SAMOK ry:n puheenjohtaja, Metropolian opiskelija Juho Ollanketo, opiskelija / Pohjois-Tapiolan lukio

Keskustelua moderoi viestintäsuunnittelija Milla Hakkarainen Metropoliasta.

Messupisteissä mm. espoolaiset oppilaat esittelevät robotiikkaa ja ohjelmointia oppimisessa eri välinein ja sovelluksin ja kävijöillä on mahdollisuus tutustua e-oppimisalustoihin. Messuilla kerrotaan myös, kuinka koulujen ja yritysten uusi yhteiskehittämisen malli voi synnyttää uusia oppimista hyödyntäviä ratkaisuja. Kävijät voivat tutustua espoolaisille senioreille suunnattuun seniori 365.fi -palveluun, saada selville, kuinka ManiMiitti mahdollistaa espoolaisten nuorten osallistumisen nuorisopalveluiden rahojen käytön suunnitteluun, kuinka Kulttuuri- ja liikuntapolku tutustuttaa espoolaiskoulujen oppilaat oman kaupunkinsa kulttuuri- ja liikuntakohteisiin ja kuinka elinikäisen oppimisen polku toteutuu Espoon ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa.

Kävijät voivat myös kurkistaa ilman kuljettajaa liikkuvaan robottibussiin ja osallistua opastetulle kierrokselle Aalto-yliopiston tuotekehityksen tutkimus- ja oppimisympäristöön Design Factoryyn. Messupisteissä esitellään myös lukuisia muita aiheita.

Lue loppuun

Tiivistäen kestäväksi? Seminaari suomalaisen kaupunkisuunnittelun murroksesta 2.–3.10.2015.

Yleiskaavoitusta käsittelevä yleisöseminaari ja kiertoajelu perjantaina ja lauantaina 2.–3.10.2015. (Ilmoittautuminen ks. viestin lopussa.)

Suomalainen kaupunkisuunnittelu on käymistilassa. Väestö keskittyy entistä harvempiin kasvukeskuksiin. Kestävyydellä perustellaan vaatimuksia kaupunkirakenteen tiivistämiselle, raideliikenteelle ja käveltävyydelle. Samalla väljä rakentaminen, viherympäristöt ja historiallisen kaupunkikuvan vaaliminen ovat joutumassa valinkauhaan.

Kaupunkisuunnittelua ohjaavia ja rajoittavia säännöksiä halutaan purkaa nopeuden ja joustavuuden nimissä. Tuoreena esimerkkinä kehityksestä on parhaillaan valmisteltava Helsingin yleiskaava, jota on viety eteenpäin mittaviin väestönkasvuennusteisiin perustuvana strategisena toimintaohjelmana. Merkit uudesta suuntauksesta näkyvät kasvukeskusten kaupunkikuvassa, jossa suunnittelijoiden kekseliäästi sijoittama täydennysrakentaminen putkahtelee esiin sieltä täältä.

Tiivistämistä perustellaan myös ideologisella kaupunkikulttuurin vaatimuksella, joka vaatisi suurempia asukasmääriä, kulttuuripanostuksia, muuta palvelutarjontaa sekä ”urbaania pöhinää”.  Tiivistämiskeskustelu hämärtää kestävyyden eri ulottuvuuksien välistä suhdetta asettamalla ilmastonmuutoksen hillinnän vastakkain luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisen kanssa. Syntyvässä asetelmassa tiiviin kaupungin vastapainona on yhtenäisen viherverkoston, luonnonläheisen kaupunkiasumisen, kaupunkimaaseudun ja rakennusperinnön edustama omanlaisensa kaupunkikulttuuri.

Seminaarissa haetaan kokonaiskuvaa suomalaisen kaupunkisuunnittelun nykytilasta ja keskustellaan siitä miten kaupunkirakenteen tiivistäminen kohtaa luonnon, maiseman ja rakennuskulttuurin Helsingissä, Tukholmassa, Turussa ja Tampereella. Tavoitteena on löytää tapoja tiivistämisen ja suojelun yhteensovittamiseksi.

Seminaari ja kiertoajelu ovat maksuttomia.

Seminaarin järjestävät Rakennustaiteen Seura ry, Rakennusperintö-SAFA, Suomen ICOMOS ry, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK, Puutarhataiteen seura ja Yhdyskuntasuunnittelun seura.

Yleisöseminaari perjantaina 2.10.2015

Paikka: Kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakoulukatu 3, Helsinki
9.00 – 10.30

Alkupuheenvuoro

Professori Maunu Häyrynen, Rakennustaiteen Seura
Key note ‑puheenvuoro:
Regional strategies for a dense and green region
Aluesuunnittelija Bette Lundh Malmros, Stockholms läns landsting
Yleiskaavoituksen historiallinen tausta
Tutkimuspäällikkö Juhana Lahti, Arkkitehtuurimuseo

10.30 – 11.00

Kahvitarjoilu

11.00 – 12.00

Täytyykö jokainen asia käsitellä jokaisella kaavatasolla?
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki
Epäpaikoista elinvoimaa – Tampereen yleiskaavoitus ja täydennysrakentaminen

Arkkitehti Tiina Leppänen, Tampereen kaupunki

12.00 – 13.00

Lounas (omakustanteinen)

13.00 – 14.00

Esikaupunkialueen täydennysrakentamisen tarkastelu Roihuvuori lähtökohtana
Arkkit. prof. Sari Schulman, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy / Rakennusperintö-SAFA
Helsingin kartanoympäristöjen sovittaminen kaupunkikehittämiseen

Maisema-arkkitehti, tohtorikoulutettava Ranja Hautamäki, Tampereen kaupunki / Aalto-yliopisto

14.00 – 14.30

Kahvitarjoilu

14.30 – 16.00

Paneelikeskustelu

Vetäjänä tutkimusjohtaja Anssi Joutsiniemi, Tampereen teknillinen yliopisto

Yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Yksikön päällikkö Anne Mäkinen, Helsingin kaupunginmuseo

Tohtorikoulutettava Ilona Akkila, Yhdyskuntasuunnittelun seura

Arkkitehti, puheenjohtaja Mona Schalin, Puutarhataiteen seura

Maisema-arkkitehti Mikla Koivunen, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK

TkT Mikko Särelä, ”Lisää kaupunkia Helsinkiin”-ryhmän perustaja

Professori Maunu Häyrynen, Rakennustaiteen seura

16.00 – 16.15

Päätöspuheenvuoro

Arkkitehti Mikko Mälkki, Rakennustaiteen seura
Kiertoajelu Helsingissä lauantaina 3.10.2015
Bussiekskursio Helsingin yleiskaavan kiistanalaisimpiin paikkoihin, kohteina mm. kaupunkibulevardien reitit, Katajanokan ranta, Malmin lentokenttä ja Tuomarinkylä. Kiertoajelu toteutuu, mikäli riittävästi osanottajia ilmoittautuu määräaikaan mennessä.

Ilmoittautuminen

Seminaariin ilmoittaudutaan pe 25.9. mennessä joko sähköpostitse Rakennustaiteen Seuran sihteerille osoitteeseensihteeri@rakennustaiteenseura.fi tai kirjeitse osoitteeseen Rakennustaiteen Seura, Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki. Kirjeiden tulee olla perillä 25.9., myöhemmin saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida. Kirjeisiin pyydetään merkitsemään myös ilmoittautujan yhteystiedot.

Jos haluat osallistua kiertoajelulle la 3.10., mainitsethan siitä ilmoittautuessasi erikseen!

Verkostokumppanimme Buildlink tiedottaa kiinteistöjen tiedonhallinnan, toiminnanohjauksen ja asiakaspalvelun ratkaisuista

Kesä alkaa hiljalleen kääntymään syksyksi ja näin lomien jälkeen on taas aika kertoa Buildlink-kuulumisia. Loma-ajankohdasta riippumatta olemme kesän aikana saaneet vietyä asioita reippaasti eteenpäin.

Palvelut kehittyvät nopeasti

Verkkopalveluun on kehitetty uusia ominaisuuksia ja erityisesti loppukäyttäjän palveluihin on kiinnitetty erityistä huomioita. Tämä näkyy mm. käyttöliittymäsuunnittelussa, käyttöohjeistuksissa ja monipuolisempina tukipalveluina.

Buildlink tehtävienhallinta mahdollistaa nyt useita kiinteistökohtaisia tehtävälistoja (huoltokirjat, kulunvalvonta jne.). Tehtävät voidaan myös osoittaa halutuille työntekijöille. Palvelut toimivat yleisimmillä selainohjelmistoilla ja eri käyttöjärjestelmissä.

Viestinvälityspalvelun avulla erilaisista toimenpiteistä voidaan kohdistaa sähköpostiviestejä eri toimijoille.

Buildlink palvelun englanninkielinen käännös on valmis käyttöliittymien osalta. Palvelun englanninkieliset verkkosivut ja muu oheismateriaali valmistuvat alkusyksystä.
Mobiilikoodien (QR/NFC) liittämistä eri kohteisiin on pystytty virtaviivaistamaan entisestään.
Rajapintapalveluissa suhtaudumme positiivisesti ja avoimesti mm. c-rajapintaratkaisuihin, joita Buildlink paitsi hyödyntää niin myös tarjoaa ulospäin.
Palvelun ohjeistuksia on päivitetty ja ne ovat julkisesti näkyvissä verkkosivuillamme.

Buildlink blogikirjoituksia

Olemme julkistaneet blogikirjoituksia liittyen kiinteistöjen tiedonhallintaan (http://blog.buildlink.fi).

– Kiinteistöjen tiedonhallinnan trendejä
– Mobiilikoodit kiinteistöissä
– Buildlink huolto- ja ylläpitopalveluissa
– Buildlink ja käyttäjälähtöisyys

Buildlink asiakasratkaisuja

Buildlink-palvelun asiakassegmentit ovat tarkentuneet kolmeen erilliseen osa-alueeseen; Kiinteistöjen manageeraus, huolto- ja ylläpitotoiminnot sekä teollisuuden palvelut.

Teemme parhaillaan useita eri asiakasprojekteja, joista tulemme tiedottamaan mm. verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Asiakasprojektit liittyvät huolto- ja ylläpitotoimintojen tuottamiseen ja hallintaan, asiakastiedotukseen sekä kiinteistöjen omaisuuden hallintaan.

Buildlinkin vahvuutena on se, että se tarjoaa ratkaisun useille eri sidosryhmille yrityksen työntekijöistä yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Samalla alustaratkaisun avulla yritykset voivat poistaa päälekkäisiä tietojärjestelmiä ja tarjota yhdenmukaisia palveluita.

Buildlink kumppanuus?

Buildlink soveltuu alustaratkaisuksi monille kiinteistöalan sovellusalueille. Etsimme jatkuvasti kumppaneita, joiden kanssa voimme tuottaa ja kehittää innovatiivisia ominaisuuksia sekä toiminta- ja liiketoimintamalleja Buildlink-palveluun. Erityisen kiinnostuneita olemme erilaisista rajapintaratkaisuista esimerkiksi energianhallintaan sekä kiinteistöjen omaisuudenhallintaan liittyen.

Tarjoamme kumppaneille laadukkaiden verkkopalveluiden ja (teknologisen) osaamisen lisäksi alennuksia järjestelmän käyttöön liittyen.

Buildlink teollisuudessa ja teollinen Internet

Buildlink kytkeytyy yhä enenevässä määrin teolliseen Internettiin, jossa keskeisenä ajatuksena on liittää yritysten tuotteita, tuotantomenetelmiä, palveluita ja liiketoimintamalleja digitaalisiin verkkopalveluihin. Lähtökohtana ovat kiinteistöt ja sinne sijoitettavat laitteet ja muu irtaimisto. Tutustu Buildlink teollisuudessa verkkomateriaaliin.

Ota yhteyttä!

Ottakaa yhteyttä sähköpostilla myynti(at)buildlink.fi tai puhelimitse 040 578 8750 niin kerromme lisää.

Tarvittaessa teemme maksutta testitunnukset, joiden avulla voitte tutustua Buildlink-palveluun.

Muistutamme vielä, että teemme myös räätälöityjä asiakasratkaisuja kiinteistöjen tiedonhallintaan ja toiminnanohjaukseen liittyen!

Buildlink Oy
myynti@buildlink.fi
+358 40 578 8750

Mahtava Espoo-päivä 29.8.2015 Urban Millillä! Parisataa innovaatiopuutarhuria paikalla!

Kaikki Urban Millin tapahtumapisteet: http://tag.urbanmill.org/tag/16445?a

Lasten Espoo Mini Maker Fairen pisteessä tehdyt videot löytyvät täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCobGflPwbwGBvOlAW3qwaZw

FCG:ltä MAPGETS-portaali kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen yhteistyössä Adminotech Oy:n kanssa

FCG:ltä MAPGETS-portaali kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen

FCG:ltä MAPGETS-portaali kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen

Eeva Kokki (eeva.kokki@fcg.fi), 26.8.2015

FCG on julkaissut kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen tarkoitetun MAPGETS-portaalin.
Uusi portaali hyödyntää virtuaalitodellisuuden mallintamiseen liittyvää teknologiaa. Se on suunnattu sekä kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille että ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markkinoinnissa.

Suomi on edelläkävijä 3D-teknologioissa ja tietomallintamisessa esimerkiksi rakennusalalla. MAPGETS-portaali tarjoaa selainkäyttöisen, avoimeen realXtend-lähdekoodiin pohjautuvan 3D sovellusalustan tämän tiedon julkaisemiseen, ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Sekä Suomessa että laajemminkin maailmalla kaupungeissa ja kunnissa rakennetun ympäristön tietosisällöt ovat vähitellen siirtymässä kaksiulotteisista karttaesityksistä 3D-kaupunkimalleiksi.

  • MAPGETS-portaali julkaistiin edistämään digitalisaatiota, sovelluskehittämistä ja sitä kautta tuottavuutta. Portaali on uudenlainen sovellusekosysteemi, jossa hyödynnetään paitsi 3D-mallintamista ja kartta-aineistoja, myös palveluiden visualisointiin liittyvää osaamista, mikä luo aivan uudenlaisia edellytyksiä esimerkiksi markkinoinnille, toteaa FCG:n ”Digital Mind” Anssi Savisalo.

MAPGETS-portaalin kehittämisessä on vuosien aikana hyödynnetty maailmanlaajuisesti tunnettuja avoimen lähdekoodin teknologioita ja rajapintoja. Tietomallintamisen kehitystyötä tehdään parhaillaan julkisrahoitteisissa hankkeissa kuten ITEA C3PO, RYMSHOK EUE ja EU-FIWARE sekä Rakennustiedon alaisen buildingSMARTin, Kuntaliiton ja valtionhallinnon SADe-hankkeissa. Portaalin pilotointia on tehty yhteistyössä Oulun ja Espoon kaupunkien kanssa.

MAPGETS-portaalin omistaa FCG City Portal Oy, jonka FCG Finnish Consulting Group Oy ja Adminotech Oy perustivat yhteistyössä kesäkuussa 2015.

www.mapgets.com

Lisätietoja:

FCG City Portal Oy

Anssi Savisalo, anssi.savisalo@fcg.fi, puhelin 041 538 9353

Jari Marttinen, jari.marttinen@fcg.fi, puhelin 044 298 1979

MAPGETS-portaali

  • Sovelluskehittäjille avoimeen lähdekoodiin pohjautuva selkeä ohjelmointiympäristö tarjoaa alustan moniulotteisten, rikkaitten sovellusten kehittämiseen
  • Julkisille ja yksityisille tiedon tuottajille palvelu tarjoaa mahdollisuuden julkaista monitasoista tietoaineistoihin, tilastoihin ja kartta-aineistoihin liittyvää avoimen datan tietoa, jota erilaiset palveluntuottajat voivat hyödyntää omissa sovelluksissaan. Tavoitteena on lisätä avoimen julkisen datan määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti paitsi yritysten, myös esimerkiksi tutkimuksen, kehittämisen ja kansalaisten tarpeisiin.
  • Palveluiden tarjoajille avoimien rajapintojen portaali tarjoaa mahdollisuuksia omien tuotteiden ja palveluiden monipuoliseen, paikkatietoon sidottuun markkinointiin. Uudenlainen 3D-käyttöliittymä monipuolistaa tiedon jakamista palveluista ja mahdollistaa samalla asiakaskunnan laajentamisen.
  • Ammattilaisille portaali tarjoaa yhdestä käyttöliittymästä tehokkaat ja helppokäyttöiset työvälineet tukemaan arjen työskentelyä.

Kutsu: Espoo-päivän tapahtumat Urban Millissä 29.8.2015 sekä yli sata muuta tapahtumaa ympäri Espoota

Print

Perinteistä Espoo-päivää vietetään jälleen elokuun viimeisenä lauantaina 29.8. aamusta iltaan ympäri kaupunkia. Mukana on yli 100 erilaista tapahtumaa, joihin kaikkiin on vapaa pääsy. Tapahtumat tarjoavat Espoon kaupunki ja espoolaiset yhteisöt ja yritykset.

Kokonaisuudessa on mukana ihania kaupunkijuhlia, vuosittaisia suosikkeja ja paljon uutuuksia. Tutustu koko tapahtumatarjontaan Espoo-päivän nettisivuilla ja poimi suosikkisi.

Urban Mill & Design Factory on yksi Espoo-päivän tapahtumapaikoista

PDP Gala 2015_220515_print_35_30972Tule tekemään itse! Opi design-menetelmiä! Kokeile uutta! Tapaa suunnittelijoita. Onnistu yhdessä. Vie tuotokset kotiin. Experimenting at Otaniemi Innovation Alley! Työpajoja, kilpailuja ja tekemistä lapsille, nuorille ja perheille. Mahdollisuus tutustua yritysten ja tiimien tekemiin protoihin, demoihin ja näyttelyihin. Katso tästä tarkemmat tiedot Espoo-päivän tapahtumista Urban Millissä ja Design Factoryssa klo 10-14

Katso kaikki Otaniemen Espoo-päivän tapahtumat tästä:

Lue loppuun

Innovation Garden grown EntoCube wants to end world hunger

From: http://www.espooinnovationgarden.fi

EntoCube farms insects in Espoo Innovation Garden for human consumption. Their container can hold up to hundreds of thousands of house crickets.

In the heart of Espoo Innovation Garden in Otaniemi, in the backyard of Startup Sauna and Urban Mill stands the budding innovation by the Espoo-based company EntoCube. The shipping container, which is hot and humid inside, is buzzing with insects. EntoCube’s goal is to end world hunger.

”Protein, iron, vitamins”, lists of Perttu Karjalainen, one of the young founding members of EntoCube. Insects are nourishing food.

”They are a local, economical and ecologically sustainable source of nutrition”, assures Karjalainen.

”We farm insects in a transferable container without water, soil or long supply chains. The food is produced close to the consumer. In the cube the crickets are safe from nature’s extremes, such as droughts and floods.”

Feeding the crickets is economical because they live off a student restaurant’s left-over salad and vegetable peels.

”The cube also has communal and social importance because it creates jobs for the locals”, adds Robert Nemlander, Karjalainen’s colleague, to the list of the positives of the insect cube. Feeding, cleaning, and sorting insects in different developmental stages has to be done daily.

Farming the original population shipped through Europe from Holland to Espoo had its obstacles, but through experimenting and learning the production has started to flow.

”At the moment we have about 100,000 specimens in the cube. At its full capacity the cube can produce five kilogrammes of food per day”.

The orders have already started to come in. The first containers EntoCube will deliver to its customers in the Nordic countries and in the Baltics, but the main target countries are in Southeast Asia, where, according to the EntoCube crew, the house cricket is already a traditional delicacy and source of nutrition.

The business is anticipating a boost from Startup Sauna’s spring programme, which the founders of EntoCube have been part of for a few weeks now. Their company was one of the fourteen lucky applicants that were chosen to the programme out of 500 hopefuls. The start-up programme participants are coached by dozens of experienced serial entrepreneurs and experts in different fields.

The young entrepreneurs believe that there will be a market for their product.

”Even in the Western world there could be an insect cube in the backyard of every restaurant”, Karjalainen envisions as he heads off to plan the upcoming cricket barbecue – a grill party with insect delicacies.

www.entocube.com