Oppiva Espoo-messuilla 23.9. innovaatioita, osaamista ja oppimisen iloa!

ESPOO_postikortti_mies2_etupuoli_suomeksi-1ESPOO TIEDOTTAA 16.9.2016

Oppiva Espoo-messuilla innovaatioita, osaamista ja oppimisen iloa!

Tekeillä oleva maakuntauudistus tuo sivistyksen roolin kunnan toiminnan ytimeen. Suuri joukko kaupunkien, kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden edustajia sekä opetusalan asiantuntijoita kokoontuu Espooseen 22.-23.9.2016 työstämään yhdessä ideoita siitä, kuinka elinikäinen oppiminen luo kilpailukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta. Samassa yhteydessä järjestettävillä Oppiva Espoo -messuilla kuullaan, kuinka Espoossa opitaan.

Oppiva Espoo -messuilla perjantaina 23.9.2016 klo 10-14 laaja kirjo espoolaisia koulutusosaajia esittelee osaamistaan, innovaatioitaan ja oppimisen iloa.

Messut järjestetään Otaniemessä, Urban Mill, Betonimiehenkuja 3 E, Espoo.

Avajaispaneelissa klo 10-11 espoolaiset yhteiskunnan ja yritysmaailman vaikuttajat sekä opiskelijat haastetaan aiheesta Oppiminen on arvokasta kaupungistuvassa maailmassa.

Paneelikeskusteluun osallistuvat: Maria Guzenina, Espoon valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jyrki Kasvi, Espoon valtuutettu, kansanedustaja Kaisu Karvala, Rovion viestintäjohtaja   Tuula Antola, Espoon elinkeinojohtaja Jemi Heinilä, SAMOK ry:n puheenjohtaja, Metropolian opiskelija Juho Ollanketo, opiskelija / Pohjois-Tapiolan lukio

Keskustelua moderoi viestintäsuunnittelija Milla Hakkarainen Metropoliasta.

Messupisteissä mm. espoolaiset oppilaat esittelevät robotiikkaa ja ohjelmointia oppimisessa eri välinein ja sovelluksin ja kävijöillä on mahdollisuus tutustua e-oppimisalustoihin. Messuilla kerrotaan myös, kuinka koulujen ja yritysten uusi yhteiskehittämisen malli voi synnyttää uusia oppimista hyödyntäviä ratkaisuja. Kävijät voivat tutustua espoolaisille senioreille suunnattuun seniori 365.fi -palveluun, saada selville, kuinka ManiMiitti mahdollistaa espoolaisten nuorten osallistumisen nuorisopalveluiden rahojen käytön suunnitteluun, kuinka Kulttuuri- ja liikuntapolku tutustuttaa espoolaiskoulujen oppilaat oman kaupunkinsa kulttuuri- ja liikuntakohteisiin ja kuinka elinikäisen oppimisen polku toteutuu Espoon ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa.

Kävijät voivat myös kurkistaa ilman kuljettajaa liikkuvaan robottibussiin ja osallistua opastetulle kierrokselle Aalto-yliopiston tuotekehityksen tutkimus- ja oppimisympäristöön Design Factoryyn. Messupisteissä esitellään myös lukuisia muita aiheita.

Lue loppuun

Tiivistäen kestäväksi? Seminaari suomalaisen kaupunkisuunnittelun murroksesta 2.–3.10.2015.

Yleiskaavoitusta käsittelevä yleisöseminaari ja kiertoajelu perjantaina ja lauantaina 2.–3.10.2015. (Ilmoittautuminen ks. viestin lopussa.)

Suomalainen kaupunkisuunnittelu on käymistilassa. Väestö keskittyy entistä harvempiin kasvukeskuksiin. Kestävyydellä perustellaan vaatimuksia kaupunkirakenteen tiivistämiselle, raideliikenteelle ja käveltävyydelle. Samalla väljä rakentaminen, viherympäristöt ja historiallisen kaupunkikuvan vaaliminen ovat joutumassa valinkauhaan.

Kaupunkisuunnittelua ohjaavia ja rajoittavia säännöksiä halutaan purkaa nopeuden ja joustavuuden nimissä. Tuoreena esimerkkinä kehityksestä on parhaillaan valmisteltava Helsingin yleiskaava, jota on viety eteenpäin mittaviin väestönkasvuennusteisiin perustuvana strategisena toimintaohjelmana. Merkit uudesta suuntauksesta näkyvät kasvukeskusten kaupunkikuvassa, jossa suunnittelijoiden kekseliäästi sijoittama täydennysrakentaminen putkahtelee esiin sieltä täältä.

Tiivistämistä perustellaan myös ideologisella kaupunkikulttuurin vaatimuksella, joka vaatisi suurempia asukasmääriä, kulttuuripanostuksia, muuta palvelutarjontaa sekä ”urbaania pöhinää”.  Tiivistämiskeskustelu hämärtää kestävyyden eri ulottuvuuksien välistä suhdetta asettamalla ilmastonmuutoksen hillinnän vastakkain luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisen kanssa. Syntyvässä asetelmassa tiiviin kaupungin vastapainona on yhtenäisen viherverkoston, luonnonläheisen kaupunkiasumisen, kaupunkimaaseudun ja rakennusperinnön edustama omanlaisensa kaupunkikulttuuri.

Seminaarissa haetaan kokonaiskuvaa suomalaisen kaupunkisuunnittelun nykytilasta ja keskustellaan siitä miten kaupunkirakenteen tiivistäminen kohtaa luonnon, maiseman ja rakennuskulttuurin Helsingissä, Tukholmassa, Turussa ja Tampereella. Tavoitteena on löytää tapoja tiivistämisen ja suojelun yhteensovittamiseksi.

Seminaari ja kiertoajelu ovat maksuttomia.

Seminaarin järjestävät Rakennustaiteen Seura ry, Rakennusperintö-SAFA, Suomen ICOMOS ry, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK, Puutarhataiteen seura ja Yhdyskuntasuunnittelun seura.

Yleisöseminaari perjantaina 2.10.2015

Paikka: Kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakoulukatu 3, Helsinki
9.00 – 10.30

Alkupuheenvuoro

Professori Maunu Häyrynen, Rakennustaiteen Seura
Key note ‑puheenvuoro:
Regional strategies for a dense and green region
Aluesuunnittelija Bette Lundh Malmros, Stockholms läns landsting
Yleiskaavoituksen historiallinen tausta
Tutkimuspäällikkö Juhana Lahti, Arkkitehtuurimuseo

10.30 – 11.00

Kahvitarjoilu

11.00 – 12.00

Täytyykö jokainen asia käsitellä jokaisella kaavatasolla?
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki
Epäpaikoista elinvoimaa – Tampereen yleiskaavoitus ja täydennysrakentaminen

Arkkitehti Tiina Leppänen, Tampereen kaupunki

12.00 – 13.00

Lounas (omakustanteinen)

13.00 – 14.00

Esikaupunkialueen täydennysrakentamisen tarkastelu Roihuvuori lähtökohtana
Arkkit. prof. Sari Schulman, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy / Rakennusperintö-SAFA
Helsingin kartanoympäristöjen sovittaminen kaupunkikehittämiseen

Maisema-arkkitehti, tohtorikoulutettava Ranja Hautamäki, Tampereen kaupunki / Aalto-yliopisto

14.00 – 14.30

Kahvitarjoilu

14.30 – 16.00

Paneelikeskustelu

Vetäjänä tutkimusjohtaja Anssi Joutsiniemi, Tampereen teknillinen yliopisto

Yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Yksikön päällikkö Anne Mäkinen, Helsingin kaupunginmuseo

Tohtorikoulutettava Ilona Akkila, Yhdyskuntasuunnittelun seura

Arkkitehti, puheenjohtaja Mona Schalin, Puutarhataiteen seura

Maisema-arkkitehti Mikla Koivunen, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK

TkT Mikko Särelä, ”Lisää kaupunkia Helsinkiin”-ryhmän perustaja

Professori Maunu Häyrynen, Rakennustaiteen seura

16.00 – 16.15

Päätöspuheenvuoro

Arkkitehti Mikko Mälkki, Rakennustaiteen seura
Kiertoajelu Helsingissä lauantaina 3.10.2015
Bussiekskursio Helsingin yleiskaavan kiistanalaisimpiin paikkoihin, kohteina mm. kaupunkibulevardien reitit, Katajanokan ranta, Malmin lentokenttä ja Tuomarinkylä. Kiertoajelu toteutuu, mikäli riittävästi osanottajia ilmoittautuu määräaikaan mennessä.

Ilmoittautuminen

Seminaariin ilmoittaudutaan pe 25.9. mennessä joko sähköpostitse Rakennustaiteen Seuran sihteerille osoitteeseensihteeri@rakennustaiteenseura.fi tai kirjeitse osoitteeseen Rakennustaiteen Seura, Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki. Kirjeiden tulee olla perillä 25.9., myöhemmin saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida. Kirjeisiin pyydetään merkitsemään myös ilmoittautujan yhteystiedot.

Jos haluat osallistua kiertoajelulle la 3.10., mainitsethan siitä ilmoittautuessasi erikseen!

Verkostokumppanimme Buildlink tiedottaa kiinteistöjen tiedonhallinnan, toiminnanohjauksen ja asiakaspalvelun ratkaisuista

Kesä alkaa hiljalleen kääntymään syksyksi ja näin lomien jälkeen on taas aika kertoa Buildlink-kuulumisia. Loma-ajankohdasta riippumatta olemme kesän aikana saaneet vietyä asioita reippaasti eteenpäin.

Palvelut kehittyvät nopeasti

Verkkopalveluun on kehitetty uusia ominaisuuksia ja erityisesti loppukäyttäjän palveluihin on kiinnitetty erityistä huomioita. Tämä näkyy mm. käyttöliittymäsuunnittelussa, käyttöohjeistuksissa ja monipuolisempina tukipalveluina.

Buildlink tehtävienhallinta mahdollistaa nyt useita kiinteistökohtaisia tehtävälistoja (huoltokirjat, kulunvalvonta jne.). Tehtävät voidaan myös osoittaa halutuille työntekijöille. Palvelut toimivat yleisimmillä selainohjelmistoilla ja eri käyttöjärjestelmissä.

Viestinvälityspalvelun avulla erilaisista toimenpiteistä voidaan kohdistaa sähköpostiviestejä eri toimijoille.

Buildlink palvelun englanninkielinen käännös on valmis käyttöliittymien osalta. Palvelun englanninkieliset verkkosivut ja muu oheismateriaali valmistuvat alkusyksystä.
Mobiilikoodien (QR/NFC) liittämistä eri kohteisiin on pystytty virtaviivaistamaan entisestään.
Rajapintapalveluissa suhtaudumme positiivisesti ja avoimesti mm. c-rajapintaratkaisuihin, joita Buildlink paitsi hyödyntää niin myös tarjoaa ulospäin.
Palvelun ohjeistuksia on päivitetty ja ne ovat julkisesti näkyvissä verkkosivuillamme.

Buildlink blogikirjoituksia

Olemme julkistaneet blogikirjoituksia liittyen kiinteistöjen tiedonhallintaan (http://blog.buildlink.fi).

– Kiinteistöjen tiedonhallinnan trendejä
– Mobiilikoodit kiinteistöissä
– Buildlink huolto- ja ylläpitopalveluissa
– Buildlink ja käyttäjälähtöisyys

Buildlink asiakasratkaisuja

Buildlink-palvelun asiakassegmentit ovat tarkentuneet kolmeen erilliseen osa-alueeseen; Kiinteistöjen manageeraus, huolto- ja ylläpitotoiminnot sekä teollisuuden palvelut.

Teemme parhaillaan useita eri asiakasprojekteja, joista tulemme tiedottamaan mm. verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Asiakasprojektit liittyvät huolto- ja ylläpitotoimintojen tuottamiseen ja hallintaan, asiakastiedotukseen sekä kiinteistöjen omaisuuden hallintaan.

Buildlinkin vahvuutena on se, että se tarjoaa ratkaisun useille eri sidosryhmille yrityksen työntekijöistä yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Samalla alustaratkaisun avulla yritykset voivat poistaa päälekkäisiä tietojärjestelmiä ja tarjota yhdenmukaisia palveluita.

Buildlink kumppanuus?

Buildlink soveltuu alustaratkaisuksi monille kiinteistöalan sovellusalueille. Etsimme jatkuvasti kumppaneita, joiden kanssa voimme tuottaa ja kehittää innovatiivisia ominaisuuksia sekä toiminta- ja liiketoimintamalleja Buildlink-palveluun. Erityisen kiinnostuneita olemme erilaisista rajapintaratkaisuista esimerkiksi energianhallintaan sekä kiinteistöjen omaisuudenhallintaan liittyen.

Tarjoamme kumppaneille laadukkaiden verkkopalveluiden ja (teknologisen) osaamisen lisäksi alennuksia järjestelmän käyttöön liittyen.

Buildlink teollisuudessa ja teollinen Internet

Buildlink kytkeytyy yhä enenevässä määrin teolliseen Internettiin, jossa keskeisenä ajatuksena on liittää yritysten tuotteita, tuotantomenetelmiä, palveluita ja liiketoimintamalleja digitaalisiin verkkopalveluihin. Lähtökohtana ovat kiinteistöt ja sinne sijoitettavat laitteet ja muu irtaimisto. Tutustu Buildlink teollisuudessa verkkomateriaaliin.

Ota yhteyttä!

Ottakaa yhteyttä sähköpostilla myynti(at)buildlink.fi tai puhelimitse 040 578 8750 niin kerromme lisää.

Tarvittaessa teemme maksutta testitunnukset, joiden avulla voitte tutustua Buildlink-palveluun.

Muistutamme vielä, että teemme myös räätälöityjä asiakasratkaisuja kiinteistöjen tiedonhallintaan ja toiminnanohjaukseen liittyen!

Buildlink Oy
myynti@buildlink.fi
+358 40 578 8750

Mahtava Espoo-päivä 29.8.2015 Urban Millillä! Parisataa innovaatiopuutarhuria paikalla!

Kaikki Urban Millin tapahtumapisteet: http://tag.urbanmill.org/tag/16445?a

Lasten Espoo Mini Maker Fairen pisteessä tehdyt videot löytyvät täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCobGflPwbwGBvOlAW3qwaZw

FCG:ltä MAPGETS-portaali kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen yhteistyössä Adminotech Oy:n kanssa

FCG:ltä MAPGETS-portaali kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen

FCG:ltä MAPGETS-portaali kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen

Eeva Kokki (eeva.kokki@fcg.fi), 26.8.2015

FCG on julkaissut kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen tarkoitetun MAPGETS-portaalin.
Uusi portaali hyödyntää virtuaalitodellisuuden mallintamiseen liittyvää teknologiaa. Se on suunnattu sekä kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille että ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markkinoinnissa.

Suomi on edelläkävijä 3D-teknologioissa ja tietomallintamisessa esimerkiksi rakennusalalla. MAPGETS-portaali tarjoaa selainkäyttöisen, avoimeen realXtend-lähdekoodiin pohjautuvan 3D sovellusalustan tämän tiedon julkaisemiseen, ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Sekä Suomessa että laajemminkin maailmalla kaupungeissa ja kunnissa rakennetun ympäristön tietosisällöt ovat vähitellen siirtymässä kaksiulotteisista karttaesityksistä 3D-kaupunkimalleiksi.

  • MAPGETS-portaali julkaistiin edistämään digitalisaatiota, sovelluskehittämistä ja sitä kautta tuottavuutta. Portaali on uudenlainen sovellusekosysteemi, jossa hyödynnetään paitsi 3D-mallintamista ja kartta-aineistoja, myös palveluiden visualisointiin liittyvää osaamista, mikä luo aivan uudenlaisia edellytyksiä esimerkiksi markkinoinnille, toteaa FCG:n ”Digital Mind” Anssi Savisalo.

MAPGETS-portaalin kehittämisessä on vuosien aikana hyödynnetty maailmanlaajuisesti tunnettuja avoimen lähdekoodin teknologioita ja rajapintoja. Tietomallintamisen kehitystyötä tehdään parhaillaan julkisrahoitteisissa hankkeissa kuten ITEA C3PO, RYMSHOK EUE ja EU-FIWARE sekä Rakennustiedon alaisen buildingSMARTin, Kuntaliiton ja valtionhallinnon SADe-hankkeissa. Portaalin pilotointia on tehty yhteistyössä Oulun ja Espoon kaupunkien kanssa.

MAPGETS-portaalin omistaa FCG City Portal Oy, jonka FCG Finnish Consulting Group Oy ja Adminotech Oy perustivat yhteistyössä kesäkuussa 2015.

www.mapgets.com

Lisätietoja:

FCG City Portal Oy

Anssi Savisalo, anssi.savisalo@fcg.fi, puhelin 041 538 9353

Jari Marttinen, jari.marttinen@fcg.fi, puhelin 044 298 1979

MAPGETS-portaali

  • Sovelluskehittäjille avoimeen lähdekoodiin pohjautuva selkeä ohjelmointiympäristö tarjoaa alustan moniulotteisten, rikkaitten sovellusten kehittämiseen
  • Julkisille ja yksityisille tiedon tuottajille palvelu tarjoaa mahdollisuuden julkaista monitasoista tietoaineistoihin, tilastoihin ja kartta-aineistoihin liittyvää avoimen datan tietoa, jota erilaiset palveluntuottajat voivat hyödyntää omissa sovelluksissaan. Tavoitteena on lisätä avoimen julkisen datan määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti paitsi yritysten, myös esimerkiksi tutkimuksen, kehittämisen ja kansalaisten tarpeisiin.
  • Palveluiden tarjoajille avoimien rajapintojen portaali tarjoaa mahdollisuuksia omien tuotteiden ja palveluiden monipuoliseen, paikkatietoon sidottuun markkinointiin. Uudenlainen 3D-käyttöliittymä monipuolistaa tiedon jakamista palveluista ja mahdollistaa samalla asiakaskunnan laajentamisen.
  • Ammattilaisille portaali tarjoaa yhdestä käyttöliittymästä tehokkaat ja helppokäyttöiset työvälineet tukemaan arjen työskentelyä.

Kutsu: Espoo-päivän tapahtumat Urban Millissä 29.8.2015 sekä yli sata muuta tapahtumaa ympäri Espoota

Print

Perinteistä Espoo-päivää vietetään jälleen elokuun viimeisenä lauantaina 29.8. aamusta iltaan ympäri kaupunkia. Mukana on yli 100 erilaista tapahtumaa, joihin kaikkiin on vapaa pääsy. Tapahtumat tarjoavat Espoon kaupunki ja espoolaiset yhteisöt ja yritykset.

Kokonaisuudessa on mukana ihania kaupunkijuhlia, vuosittaisia suosikkeja ja paljon uutuuksia. Tutustu koko tapahtumatarjontaan Espoo-päivän nettisivuilla ja poimi suosikkisi.

Urban Mill & Design Factory on yksi Espoo-päivän tapahtumapaikoista

PDP Gala 2015_220515_print_35_30972Tule tekemään itse! Opi design-menetelmiä! Kokeile uutta! Tapaa suunnittelijoita. Onnistu yhdessä. Vie tuotokset kotiin. Experimenting at Otaniemi Innovation Alley! Työpajoja, kilpailuja ja tekemistä lapsille, nuorille ja perheille. Mahdollisuus tutustua yritysten ja tiimien tekemiin protoihin, demoihin ja näyttelyihin. Katso tästä tarkemmat tiedot Espoo-päivän tapahtumista Urban Millissä ja Design Factoryssa klo 10-14

Katso kaikki Otaniemen Espoo-päivän tapahtumat tästä:

Lue loppuun

Innovation Garden grown EntoCube wants to end world hunger

From: http://www.espooinnovationgarden.fi

EntoCube farms insects in Espoo Innovation Garden for human consumption. Their container can hold up to hundreds of thousands of house crickets.

In the heart of Espoo Innovation Garden in Otaniemi, in the backyard of Startup Sauna and Urban Mill stands the budding innovation by the Espoo-based company EntoCube. The shipping container, which is hot and humid inside, is buzzing with insects. EntoCube’s goal is to end world hunger.

”Protein, iron, vitamins”, lists of Perttu Karjalainen, one of the young founding members of EntoCube. Insects are nourishing food.

”They are a local, economical and ecologically sustainable source of nutrition”, assures Karjalainen.

”We farm insects in a transferable container without water, soil or long supply chains. The food is produced close to the consumer. In the cube the crickets are safe from nature’s extremes, such as droughts and floods.”

Feeding the crickets is economical because they live off a student restaurant’s left-over salad and vegetable peels.

”The cube also has communal and social importance because it creates jobs for the locals”, adds Robert Nemlander, Karjalainen’s colleague, to the list of the positives of the insect cube. Feeding, cleaning, and sorting insects in different developmental stages has to be done daily.

Farming the original population shipped through Europe from Holland to Espoo had its obstacles, but through experimenting and learning the production has started to flow.

”At the moment we have about 100,000 specimens in the cube. At its full capacity the cube can produce five kilogrammes of food per day”.

The orders have already started to come in. The first containers EntoCube will deliver to its customers in the Nordic countries and in the Baltics, but the main target countries are in Southeast Asia, where, according to the EntoCube crew, the house cricket is already a traditional delicacy and source of nutrition.

The business is anticipating a boost from Startup Sauna’s spring programme, which the founders of EntoCube have been part of for a few weeks now. Their company was one of the fourteen lucky applicants that were chosen to the programme out of 500 hopefuls. The start-up programme participants are coached by dozens of experienced serial entrepreneurs and experts in different fields.

The young entrepreneurs believe that there will be a market for their product.

”Even in the Western world there could be an insect cube in the backyard of every restaurant”, Karjalainen envisions as he heads off to plan the upcoming cricket barbecue – a grill party with insect delicacies.

www.entocube.com

Product Design Gala tomorrow 22.5.2015 at Design Factory and Urban Mill!

Date/Time:
Date – 22/05/2015
09:00-17:00

Presentation Day 21.5. 2015 video stream from 10 am to 5 pm: http://livestream.com/accounts/6845410/events/4065595

Location:
Aalto Design Factory & Urban Mill

Welcome to the Product Design Gala 2015!

Are business, design, engineering or innovations close to your heart? Would you be interested to see what an interdisciplinary team can accomplish in a year together with industry partners and university mentors?

We welcome you to fall in love with the results of our interdisciplinary Product Development Project -teams in the Product Design Gala on May 22th at Aalto Design Factory & Urban Mill!

The student teams from Aalto University have been working hard for the whole year to complete their design challenges given by industrial companies and other collaborating parties. In the public exhibition you’ll have the possibility to get familiar with the teams as well as with their amazing prototypes.

This year the teams were sponsored by the following companies: ABB, Airbus, Audi, City of Espoo, Comnet/Ericsson, Fortum, GE Healthcare, Innovamo, KONE, Konecranes, Lindström, Norpe, Stalatube, Unicef, Valmet and Wärtsilä.

In addition, we have three student teams working on their own ideas and pursuing their dreams: All Terrain Skateboard, Yonder and Duckter.

Welcome!

Schedule of the day
09.00    Doors open – the exhibition starts!
13.00    Selected presentations @Stage
17.00    The exhibition ends.

Facebook event

https://www.facebook.com/events/1589240894655967/

On Twitter

#pdpgala15

Projects 2015

http://pdp.fi/product-design-gala/

TEAMS AT URBAN MILL

Team Sisu (GE Healthcare)

In intensive care unit patient’s critical parameters, like the pulse and ECG are being constantly monitored. However, a vast amount of cables is needed and these cables hinder the work of nurses. GE Healthcare is tackling this problem by developing wireless patient monitoring. Team Sisu has helped GE by designing the battery management system. By following the user-centric design process, we defined the system requirements from the nurse’s point of view and went through iterative prototyping cycles to develop a best charging solution for challenging hospital environment.

m_cubed (Konecranes)

m_cubed aims at eliminating the stress felt by nurses and hospital logistics employees. The material flow in hospitals is almost immeasurable and delivery of goods and restocking is part of daily routines. For various parties it means that their valuable time is used inefficiently. Team m_cubed introduces a solution for logistics of the future in order to minimize haste, frustration, time and money spent. The automated system includes a fully functional delivery and auditing for material flow inside the hospital. The system is based on world-leading technology by Konecranes, ensuring quality, convenience and reliability.

KIDE (Norpe)

We are busier than ever. Due to this, demand for convenience food is on the rise and now is the time to respond to this demand. Team KIDE designed and built a prototype of the next generation plug-in cabinet for convenient retailing of refrigerated food products. We want to offer a base for the creation of a wider convenience concept for a variety of food retailing solutions. We offer convenience in every part of the chain, starting from the storeowners to machine operator and maintenance worker, all the way to the end customer, you.

Team Konstructor (KONE)

Constructing high-rise buildings is demanding. Problems related to different construction site flows (e.g. material, people and waste) tend to multiply as a building gets higher. Thus in our rapidly urbanizing world, the efficiency of vertical transportation at high-rise construction sites is becoming ever more important. Team Konstructor believes that empowering construction workers to make smarter decisions within the vertical transportation system of a construction site, is the key to easing many of the current problems. Our concept is a “smart panel” providing workers with real-time information on the elevator system and a straightforward platform for communication. It has the potential to transform the way elevators are being used at construction sites today – eventually allowing workers to wait less and work more.

Team Satisflying (Airbus)

We, the Team Satisflying set off to tackle hand luggage management on short-haul flights. The challenge is grand: there is great demand for ever better and more versatile solutions to conveniently store luggage and fit passengers in a highly technical and very limited space. The journey has been long and full of hardship, yet rewarding and filled with learning. In the end it’s all about people and finding clever ways to affect passenger behavior. Our demonstration at Urban Mill enables you to experience what might be the future of a smarter and more satisflying air passage.

Duckter (new venture)

Ducter is a product designed for hunting training without ammunition. Attached to the gun it calculates distance and velocity of the aimed object. With the help of a camera, it indicates how well the shot would hit the target. The result is shown in the LCD display, in order to help hunters to improve their aiming skills. No more those frustrating situations when one misses the target but apparently does not understand why. So whether you are a current or potential hunter, now is the time for Duckter, the best personal trainer for hunting!

TeaMetro (City of Espoo)

Our goal is to create a memorable and superior user experience at the new Aalto University metro station. The Aalto metro station will attract new businesses, services, and generate the buzz of a living city to the area. We want to give the visitors to Otaniemi an experience; that they have entered an innovative and exhilarating location, where science, art and economy blossom in a multinational environment. Our concept will bring the community together, be a catalyst for conversation, and offer a beautiful, innovative, and constantly changing visual experience to the Aalto station user.

Driven11, (Wärtsilä)

Driven11 is all about boosting the power plant construction work. Our product is a task assignment and instruction giving system used on a tablet. At the moment, many of the challenges faced by Wärtsilä power plant construction sites are related to communication. Same tasks are assigned many times and instructions aren’t updated or understood correctly. This happens because the workers come from different backgrounds and there is no efficient way of sharing tasks and giving instructions. With the help of our product, the construction work is made smoother and more effective, which will save a lot of time and money.

TEAMS AT THE YARD

Ideators (Stalatube)

Stainless steel is an often misunderstood material and its advantages stay in the shadows even though it has several benefits, which shine like the stainless steel itself. By being 100% recyclable, having a low lifetime costs and excellent material properties that can withstand harsh environments, stainless steel is a really ecological and cost-effective alternative to be considered. Since October 2014 onwards, Ideators have been ambassadors of stainless steel. We have developed a modular wind measurement mast, which appropriately showcases the different benefits of using stainless steel hollow sections.

Into The Box (Valmet)

Shipping paper machine rolls to the other side of the world is common in paper machine industry. However, transporting such large objects is expensive, requires heavy machinery, and firm enclosure for safe travel. The task of the project “Into the Box” is ambitious – decreasing shipping costs of paper machine rolls into one third by replacing open top containers with standard containers in paper machine logistics. For reaching this objective, we have developed a solution for loading and unloading heavy objects into the standard containers. Our device is cost efficient, electricity free, and can be operated by one person. It is safe and reliable to operate also in coarse conditions.

Bouycast (Comnet & Ericsson)

In our world, connectivity is all around us. When we are immersed in nature it is hard to stay connected. The objective of Bouycast is to provide you connectivity even in the most extreme conditions. The solutions provide the capability to drop messages, images, and tags on a self-sustainable router, which holds your message until it reaches its destination. It arrives as an eco-friendly DIY kit, so you can build your own device. The modularity of the devices allows you the freedom to customize the final outcome. With Bouycast, you can have your own network wherever you want.

Walulululu (Unicef)

Have you ever stepped in dog poo? The students in Ugandan primary schools step in poop and pee every time they visit a dry toilet – without shoes! That’s where they catch infections, get sick and start missing school. Together with the locals, Team Walulululu has developed a product that makes the dry toilets easier to clean, creating a safer and healthier environment for the children. It’s all about participation and empowerment!

Yonder (new venture)

Nature is a place for adventures and exploration. But it’s no fun without the right gear. Yonder is a try-out service for high-quality outdoor gear. We provide an easy access to the most innovative and durable outdoor products. You can test them in real conditions and find the right ones for your needs. We encourage smart spending, sustainability and discovering nature in a fun way. We believe everyone should have an easy access to the outdoors – to balance today’s busy lives in the city by having awesome adventures in the wild. Our mission is to lower the barrier between man and nature.

TEAMS AT DESIGN FACTORY

Team Sharium (Audi)

Sharing & Premium are certainly not the typical match. Team Sharium is all about bringing these two together and defining the bright future of premium car sharing. Our focus is on solving the hardware challenges of a premium car sharing vehicle. The goal has been to find the best ways to design the hardware in a premium way, while the nature of usage is changing. Multiple users and their personal needs, customizing, durability, premium feel and the variety of usage purposes have been the guiding stars of our concept development. Sharium is presenting the new way of premium driving – come and share the experience with us!

Everywear (Lindström)

Think about construction workers who commute between different working locations – their locations can change several times per month! Nowadays the mobile workforce has become a growing industry trend. This creates difficulties in managing their workwear. That is why Lindström asked Team Everywear to develop a new service concept to meet the requirements of mobile customers. The key to success was to define our customers and to understand their needs. Based on these factors, we created a concept to better serve the mobile workers. Our team focused on a clearly defined customer segment and how they could get clean workwear easily – everywhere.

Supear (Fortum)

Did you forget your keys at home today? Now it’s too late to notice, isn’t it? With Item Reminder the probability of such irritation is so close to zero as it can be. Using it is simple: attach tags to your essentials like your keys or wallet. When leaving home, Item Reminder lets you know if you actually have them. It is especially designed for urban apartment dwellers and their hectic lifestyle. Item Reminder does not feel like yet another piece of technology in your home: it is a smooth part of your daily routines, just like putting on your shoes. Forget the extra stress, Item Reminder’s got your back.

Conn Artists (ABB)

Many modern ships utilize Azipod propulsion systems. Unlike the traditional thruster units, they can rotate 360 degrees with the advantage of higher degree of energy efficiency and maneuverability of the ship. Our mission is to make the conning of Azipod powered ships even easier and more precise. This covers optimizing the quantity and display of information on the bridge, implementing fine and accurate commands and the simultaneous control of multiple Azipods. Finally, the introduction an ergonomic, intuitive and beautiful interface was a strong motivator for this great team. We are proud to demonstrate a new ship control and console interface that will be revolutionary.

AT Skate

Team AT Skate has worked on different approach to skateboarding. AT Skate’s goal was to combine electric skateboards and off-road mountainboards. It’s hard to find rigid structures and electrics in small size that are compatible for rougher use. After all, the goal is to make the board light and safe to use. Solution brings together composites, aluminium alloy, high voltage and off-the-shelf electronics. What’s even better, our team went for two different approaches, first for more complex prototype and later for simpler one to make sure that all possibilities were used.

Togapix (Innovamo)

Togapix’s mission is to link world of art exhibitions with digital world so that anyone with Internet connection and mobile phone can access the art and feel more connected to it. First, we help people to plan a visit to an art exhibition. Second, an engaging, interactive experience is created for the visitors. Finally, while they are leaving, visitors can take the best memories with them. The visitor can simply tap NFC tags placed next to artwork in an exhibition with their mobile to get additional information. Moreover, the application’s functionality includes searching for latest exhibitions, matching with visitors’ interests, sharing the favorite art with friends, and connecting with artists.

ME310

ME310 is an academic year long productand service development course, concentrating in practice-based learning.

Master level engineering, design and business students from Aalto University form a global team together with students from an international partner university.

Following the Stanford design process, the interdisciplinary team takes on a real-life design innovation challenge, brought forward by corporate sponsors.

As a result, after extensive research, prototyping and user testing the team proposes a system level solution which is demonstrated and presented with a functional proof-of concept prototype at the Stanford Design EXPE in June.

Team DataSam – Tracking assets in hospitals, Team Bosch – Services for autonomous vehicles, Team EMN – Charging solutions for electric buses

Suomen syvin reikä sopii hyvin Espoo Innovation Gardeniin!

15.5.2015 Jukka Mäkelä

Otaniemeen porataan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat 7 km syvyyteen, ja joiden avulla on tarkoitus tuottaa uusiutuvaa geotermistä lämpöä. Hanke on erinomainen esimerkki siitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta, mitä me Suomeen, Otaniemeen ja Espoo Innovation Gardeniin tarvitsemme.

Energiayhtiö St1 on aloittanut Suomen ensimmäisessä geotermisen energian lämpölaitoshankkeessa luotausporaukset. St1 tavoite on rakentaa luotausporausten perusteella Fortumin Otaniemen lämpölaitoksen alueelle geotermisen pilottituotantolaitoksen, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2016. Teollisen mittakaavan geolämpölaitoksen arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40 megawatin teholla geotermistä lämpöä. Fortum tulee ostamaan lämmön kaukolämpöverkkoonsa ja pystyy kattamaan sillä jopa 10 % kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella.

Uusiutuva geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat seitsemän kilometrin syvyyteen. Vettä syötetään toisesta reiästä alas, ja veden kuumennuttua maaperässä se nousee toisesta reiästä ylös. Geotermisessä lämmöntuotannossa ei käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään päästöjä. Luotausreikä avaa myös uusia tutkimusmahdollisuuksia.

Puhdas geolämpö on uusi päästötön mahdollisuus suomalaisten lämmöntuotantoon. Kestävän kehityksen arvot ovat keskeisesti mukana Espoon kaupungin strategiassa, jonka mukaan kaupunki toimii ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä ja pyrkii pienentämään asukkaidensa hiilijalanjälkeä. Espoo on ylpeä saadessaan olla edelläkävijä Suomessa myös puhtaan geolämmön tuotannossa ja hyödyntämisessä. Syvältä maan uumenista saatava geoterminen kaukolämpö soveltuu hyvin tiiviisti asuttuihin kaupunkikeskuksiin – uudenlainen moderni lämmöntuotantovaihtoehto toimisi erinomaisesti vaikka koko metropolialueella.

Hanke on erinomainen esimerkki siitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta, mitä me Espoo Innovation Gardeniin ja Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävään toivomme. Finnooseen avattu lämpöpumppuvoimala tuottaa jo kaukolämpöä ja vähentää kivihiilen polttamista 150 000 tonnia vuodessa, VTT:n Bioruukki synnyttää uusia kestäviä innovaatioita, ja kohta Otaniemi lämpiää geotermisella energialla. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee myös liikenteessä. Länsimetro mahdollistaa päästöttömän joukkoliikenteen, ja Espoo Innovation Garden kutsuu kaikki toimijat kehittämään metroon sopivaa, älykästä ja päästötöntä lähi- ja liityntäliikennettä. Espoo Innovation Garden kutsuu myös kaikki toimijat mukaan kehittämään uutta osaamisintensiivistä liiketoimintaa, ja luomaan uusia työpaikkoja.

Uusiutuva geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat seitsemän kilometrin syvyyteen.
Uusiutuva geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat seitsemän kilometrin syvyyteen. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kuvassa keskellä.
Energiayhtiö St1 aloitti Suomen ensimmäisen geotermisen energian lämpölaitoshankkeen luotausporaukset
Energiayhtiö St1 aloitti Suomen ensimmäisen geotermisen energian lämpölaitoshankkeen luotausporaukset. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kuvassa oikealla.

UiBEX-tutkimusohjelma – käyttäjäkokemuksesta kasvubisnestä – parhaat ehtivät vielä mukaan!

RYM Oy valmistelee UiBEX-tutkimusohjelmaa, jonka ytimessä ovat hyvinvointia tuottavat tilat ja niiden käyttäjäkokemukset. Tavoitteena on luoda edellytyksiä uuteen kasvavaan liiketoimintaan.

Ohjelmaan otetaan mukaan enintään 20 yritystä, jotka haluavat uudistaa liiketoimintaansa ja kehittää henkilöstönsä osaamista. UiBEX-ohjelma tarjoaa nuorille rakennetun ympäristön osaajille hyviä mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja esimerkiksi tohtoriopintoihin.

UiBEX-yritysryhmä on tarkoitus koota viimeistään kesäkuussa. Tutkimusohjelman hakemus lähetetään Tekesiin 9.9.2015 mennessä.