Mahtava Espoo-päivä 29.8.2015 Urban Millillä! Parisataa innovaatiopuutarhuria paikalla!

Kaikki Urban Millin tapahtumapisteet: http://tag.urbanmill.org/tag/16445?a

Lasten Espoo Mini Maker Fairen pisteessä tehdyt videot löytyvät täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCobGflPwbwGBvOlAW3qwaZw

Suomen syvin reikä sopii hyvin Espoo Innovation Gardeniin!

15.5.2015 Jukka Mäkelä

Otaniemeen porataan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat 7 km syvyyteen, ja joiden avulla on tarkoitus tuottaa uusiutuvaa geotermistä lämpöä. Hanke on erinomainen esimerkki siitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta, mitä me Suomeen, Otaniemeen ja Espoo Innovation Gardeniin tarvitsemme.

Energiayhtiö St1 on aloittanut Suomen ensimmäisessä geotermisen energian lämpölaitoshankkeessa luotausporaukset. St1 tavoite on rakentaa luotausporausten perusteella Fortumin Otaniemen lämpölaitoksen alueelle geotermisen pilottituotantolaitoksen, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2016. Teollisen mittakaavan geolämpölaitoksen arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40 megawatin teholla geotermistä lämpöä. Fortum tulee ostamaan lämmön kaukolämpöverkkoonsa ja pystyy kattamaan sillä jopa 10 % kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella.

Uusiutuva geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat seitsemän kilometrin syvyyteen. Vettä syötetään toisesta reiästä alas, ja veden kuumennuttua maaperässä se nousee toisesta reiästä ylös. Geotermisessä lämmöntuotannossa ei käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään päästöjä. Luotausreikä avaa myös uusia tutkimusmahdollisuuksia.

Puhdas geolämpö on uusi päästötön mahdollisuus suomalaisten lämmöntuotantoon. Kestävän kehityksen arvot ovat keskeisesti mukana Espoon kaupungin strategiassa, jonka mukaan kaupunki toimii ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä ja pyrkii pienentämään asukkaidensa hiilijalanjälkeä. Espoo on ylpeä saadessaan olla edelläkävijä Suomessa myös puhtaan geolämmön tuotannossa ja hyödyntämisessä. Syvältä maan uumenista saatava geoterminen kaukolämpö soveltuu hyvin tiiviisti asuttuihin kaupunkikeskuksiin – uudenlainen moderni lämmöntuotantovaihtoehto toimisi erinomaisesti vaikka koko metropolialueella.

Hanke on erinomainen esimerkki siitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta, mitä me Espoo Innovation Gardeniin ja Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävään toivomme. Finnooseen avattu lämpöpumppuvoimala tuottaa jo kaukolämpöä ja vähentää kivihiilen polttamista 150 000 tonnia vuodessa, VTT:n Bioruukki synnyttää uusia kestäviä innovaatioita, ja kohta Otaniemi lämpiää geotermisella energialla. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee myös liikenteessä. Länsimetro mahdollistaa päästöttömän joukkoliikenteen, ja Espoo Innovation Garden kutsuu kaikki toimijat kehittämään metroon sopivaa, älykästä ja päästötöntä lähi- ja liityntäliikennettä. Espoo Innovation Garden kutsuu myös kaikki toimijat mukaan kehittämään uutta osaamisintensiivistä liiketoimintaa, ja luomaan uusia työpaikkoja.

Uusiutuva geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat seitsemän kilometrin syvyyteen.
Uusiutuva geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat seitsemän kilometrin syvyyteen. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kuvassa keskellä.
Energiayhtiö St1 aloitti Suomen ensimmäisen geotermisen energian lämpölaitoshankkeen luotausporaukset
Energiayhtiö St1 aloitti Suomen ensimmäisen geotermisen energian lämpölaitoshankkeen luotausporaukset. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kuvassa oikealla.

Suvi Suikkanen: Digitaaliset tunnisteet & käyttäjälähtöisyys Espoo-päivän (2014) mobiilipalvelussa

Urban Mill toteutti kesällä 2014 yhteisprojektin Otaniemi Marketing Ltd:n kanssa.  Projektissa kokeiltiin yhdessä Bonwal Oy:n kanssa QR/NFC-koodien käyttöä rakennetussa ympäristössä:  eri käyttötarkoituksissa sisätiloissa, yksittäisen rakennuksen piirissä sekä laajemmalla maantieteellisellä alueella.

Hanke pilotoi QR/NFC-koodi-infran rakentamista ja testasi sen käyttöä. Se rakensi linkkejä fyysisten, digitaalisten ja sosiaalisten ympäristöjen välille ja välitti linkkien kautta teemoitettua paikkaan ja aikaan sidottua informaatiota. Kokeilujen tavoitteena oli tarjota kaupunkilaisille  ja kaupungissa vieraileville helppo tapa löytää ja käyttää heille itselleen merkityksellistä paikkatietoa.

Kokeilukohteita oli neljä: Urban Mill rakennus ympäristöineen, Active Life Villagen Asuntomessu -ständi, Avoin Suomi -tapahtuma ja Espoon Innovation Garden ympäristö Espoo-päivän aikana.

Suvi Suikkanen teki lopputyönsä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoululle Espoo-päivän kokeilusta. Lopputyön voit ladata  tästä.

Tiivistelmä:

Opinnäytetyö oli toiminnallinen tutkimustyö, jonka tarkoituksena oli kehittää Bonwalin (toimeksiantaja) toimintaa. Tavoitteena oli luoda Espoon alueelle uusia digitaalisia palveluita ja dokumentoida niiden toteutus. Opinnäytetyö kokoaa Espoo-päivä -tapahtumaan luodun mobiilipalvelun suunnittelun, toteutuksen ja arvioi sen onnistumista. Tämän lisäksi tein toimeksiantajalle case-esimerkin markkinointi- ja myyntityössä hyödynnettäväksi. Dokumentoinnin avulla havainnollistettiin konkreettisesti, miten digitaalisia tunnisteita voidaan hyödyntää käyttäjälähtöisen palvelun luomisessa.

Teoriaosuus käsittelee Bonwalin toiminnassa hyödynnettäviä digitaalisia tunnisteita, eli QR-koodeja ja NFC-tunnisteita. Näihin perehtyminen tuo lisäarvoa toimeksiantajalle. Tarkoituksena on havainnollistaa tunnisteiden käyttömahdollisuuksia ja lisätä niiden tunnettavuutta. Teorian toinen osa käsittelee käyttäjälähtöisyyttä ja asiakkaan osallistumisen korostamista palveluiden luontiin (yhteiskehittely). Tämä aihe on ajankohtainen ja keskeinen Espoo Innovation Garden hankkeessa, jonka puitteissa palvelu luotiin.

Toiminnallisen tutkimuksen myötä pyrittiin kehittämään toimeksiantajan osaamista ja edesauttamaan sidosryhmien kehitystyötä. Keskeisimpiä tutkimusmenetelmiä olivat suoran havainnoinnin lisäksi muun muassa projektiin osallistuvien osapuolten konsultaatiohaastattelut. Tutkimuksessa kokosin omien havaintojeni perusteella kehitysehdotuksia tulevaisuutta varten.Espoo-päivä -tapahtumassa seurattiin digitaalisten tunnisteiden käyttöä ja huomattiin, että vaikka harva tunsi QR-koodeja entuudestaan, ne koettiin helppokäyttöisiksi. Mobiilipalvelun avulla mahdollistettiin ihmisille tilaisuus saada äänensä kuuluviin ja kehittää tapahtumaa käyttäjälähtöisemmäksi. Tämän lisäksi ihmisille tarjottiin palvelun kautta mahdollisuus osallistua tulevaisuudessa järjestettävään kehitystyöpajaan.

Opinnäytetyön raportoima kokeilu koettiin onnistuneeksi ja asetetut tavoitteet saavutettiin. Kehitysehdotuksien pohjalta palvelua pystyttiin kehittämään entisestään ja tulevaisuudessa mahdollisesti jopa tuotteistamaan.

Espoon sivistystoimelle työkalupakki palvelumuotoiluun

– Aalto Service Club tiedottaa –

Hei,

Tässä linkki Aalto yliopistossa tehtyyn opinnäytetyöhön. Se käsittelee palvelumuotoilua julkisen sektorin uudistamisessa.

Konkreettisena käytännön tuloksena syntynyt Palvelumuotoilun työkalupakki on sovellettavissa kaikille toimialoille.

Jarkko Kurrosen Aallto/ARTS opinnäytetyö:
 http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/category/theses/

Palvelumuotoilun työkalupakki :
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf

Yst.terv.

Dr. Minna-Kaarina Forssén
Business Collaboration Manager
Aalto Service Factory
Aalto University

Tel.  +358 50 407 1430

Click to access Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf

Where Urban Mill comes from? Introducing Innovation Alley, Otaniemi and Espoo Innovation Garden

Innovation Alley: Design Factory – Startup Sauna – Urban Mill

Situated in the heart of Espoo Innovation Garden, Innovation Alley is the focal point of innovation buzz on Aalto University campus. Its core activities pivot around Aalto Design Factory, Startup Sauna and Urban Mill. Together these three co-working and co-creation platforms, and their common yards, form a networked physical, virtual and social Knowledge Triangle with its nodes focused on learning (main responsibility Design Factory), systemic innovation (main responsibility Urban Mill) and new business creation (main responsibility Startup Sauna).

These three multi-disciplinary communities of practice work daily and closely together. Activities are mainly self-organised and collaboration is facilitated through shared boundary objects. The human-centered innovation orchestration approaches in use challenge the traditional institution-centered practices. Innovation alley attracts yearly thousands of international visitors (e.g. scholars, businessmen and investors) and the exchange with its global co-location networks is intensive.

Aalto Design Factory (founded 2008) is an experimental co-creation platform for education, research and application of product design – where ‘design’ has a broad meaning. Design Factory aims to develop a passion-based student-centric learning culture for the Aalto University.

Startup Sauna (founded 2010) is a non-profit space, organization and community for startups and aspiring entrepreneurs in Northern and Eastern Europe and Russia. The aim is to implement a blooming startup ecosystem and a pay-it-forward culture into the region in order to make it the best place for startups.

Urban Mill (founded 2013) is a thematic focal point and open innovation platform service for global urban innovators. It is a co-working space, an innovation community, as well as a change orchestration tool for urban development. It aims to re-define the way in which people accomplish joint innovation work, and aims to make societal impact in a global urban context.

IA-kuva

One alternative future, based on ideas collected from the Innovation Alley communities.

Otaniemi: Innovation – Business – Quality of Life.

Otaniemi, located in Espoo, Finland, is the largest technology hub in the Northern Europe, featuring a unique mix of top-level research organizations, academic institutions and technology businesses. Otaniemi is a community of over 32,000 people that includes 16,000 students and another 16,000 technology professionals.

110 different nationalities. Buzz. Serendipity.

If you are interested in visiting Otaniemi or if you’re looking for a suitable location to establish your hitech business in Scandinavia or Europe, look no further – Otaniemi is the place to be. Are you in Otaniemi yet? If not – allow us already in Otaniemi to help you get started and connected!

Otaniemi Marketing Ltd’s mission is to enhance Otaniemi’s competitiveness by supporting close collaboration between its key players and boosting its recognition and exposure around the world. For more information about Otaniemi and Otaniemi Marketing please check:

http://www.otaniemi.fi

Espoo Innovation Garden: Innovation and adventurous experiences!

Espoo is a garden of innovation and adventurous experiences – Espoo Innovation Garden. This refers to an innovative operational model that encourages a culture of collaboration; it’s the Espoo way of thinking and acting. Espoo Innovation Garden shares and enriches the Espoo story.

Espoo Innovation Garden is a growing and developing city garden that offers diverse services in the area that includes Otaniemi, Keilaniemi and Tapiola. It’s the home of the largest innovation hub in Northern Europe with thriving international companies, the hottest start-up sauna on the planet, various cultural activities and sports clubs as well as a renowned community of scientists and researchers. Science, financial activities and arts all make the Garden flourish.

Several world class companies have their global HQ’s, local or regional HQ’s or R&D units in Espoo Innovation Garden. These include Rovio, Kone, Nokia, Samsung, Microsoft, Bayer, Aalto University, VTT Research, EIT ICT Labs.

A total of 5,000 researchers, 25 research and development organisations and a number of Finnish listed companies operate in the area. The fact that there are people of 110 different nationalities working in the area is a clear reflection of its international character. The active centre of science and finance is enriched by abundant offering of arts and cultural events.

EIG-map

Espoo’s success in the European Commission’s 2014 search for the European Capital of Innovation inspired our gardeners to continue to work with the Espoo soil to make it even more of a fertile ground for growth and innovation. Espoo managed to get onto the shortlist of six prominent cities from among 58 applicant cities.

Encounters – planned or random – between people are a source of innovation and new experiences. The garden will grow and flourish the more gardeners that tend to it. Everyone is welcome to do some gardening, make it bloom and create new innovation and experiences.

Making the dream garden come true

Espoo Innovation Garden’s aim is to bring together the various partners operating in the area and to encourage their collaboration and sense of community. We are making our dreams come true by nurturing the best companies, the best research and the best environment to work and live in. We want to prepare a seedbed for creating new jobs and a good strong living environment in collaboration with companies, communities and residents. Our aim is to develop both as a ground where innovation can grow and as a partner who makes innovation work.

We want to increase cooperation activities in order to create opportunities for success for the entire country as well as good life for the people living and working in the area. Our dream is to make the Innovation Garden bear fruit for the entire metropolitan area and all of Finland.

How to become a gardener?

People, companies and communities are the most important resources in our garden. Espoo Innovation Garden is an open network of residents, companies and communities. Anyone can become a gardener – science and research organisations, companies, cultural and sports organisations, city employees and residents. Anyone who lives in or likes Espoo is welcome.

http://www.espoo.fi/en-US/Jobs_and_enterprise/Innovation_Garden

http://www.espoo.fi/en-US/City_of_Espoo/Decisionmaking/The_Espoo_Story

Open course presentations at Aalto Design Factory on Thu 4.12. – please join!

Hei,
Tervetuloa ensi torstaina 4.12. klo 9:30-10:30 katsomaan visualisointikurssin tuloksia Design Factorylle!

Kurssi toteutettiin projektina, jossa neljä opiskelijaryhmää osallistui kuvitteelliseen kilpailuun, jossa he suunnittelivat ja toteuttivat opaskartan Otaniemen alueesta ja teemakarttoja DF:n sisätiloista, käyttäjäryhmänä DF:lla työskentelevät ja vierailevat henkilöt. Tehtävään sisältyi myös vuorovaikutteisen digitoteutuksen ideointi.

Ehkä näitä karttoja voitaisiin näyttää myöhemmin Urban Cavessä, tai ehkä näiden pohjalta syntyy ideoita yhteistyöhön. Ensi syksynä kurssi joka tapauksessa toteutetaan uuden projektitehtävän ympärillä.

Terv. Paula

Are you interested in course developments at Aalto Design Factory?

On Thursday 4th of December, two interdisciplinary Master’s level courses will showcase their development efforts by organising open presentations at ADF (Betonimiehenkuja 5 C, Otaniemi) 9.30 onwards. Please join the following activities:

Visualization of Geographic Information: Come and see the ADF maps designed by students in four competing teams, and vote for the best proposal! For more information, see the attachment. The presentations and exhibition are held at ADF Puuhamaa at 9.30–10.30.

Combustion and Gasification Technology: Three competing teams of sellers are presenting their tenders for a fuel conversion project, in which biomass will substitute some of the fuels used in a fossil-fuel-fired power plant. After the presentations the buyers will choose the winner. The presentations are held at ADF Studio at 11.00.

For more information, please contact Maria (maria.clavert@aalto.fi <mailto:maria.clavert@aalto.fi> ).

Tingan Tang’s PhD Thesis from Active Life Village: ”Combining User and Context: Living Labs Innovation in Digital Services”

Tingan Tang from Active Life Village team at Urban Mill presented his PhD thesis 15.8.2014:

”With the continuous advances of Information and Communication Technology (ICT) such as Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things (IoT), users’ living contexts and daily life activities are increasingly digitalized. Based on these developments and other enabling factors, an emerging user- and context-driven open innovation approach called ”Living Lab” has recently gained rising popularity and momentum in both academia and industry.

As an emerging and promising innovation approach, many theoretical and empirical insights are needed to understand the dynamics of Living Labs. This thesis focuses on Living Labs innovation in the digital services domain and it addresses three aspects of Living Labs: Concept, Architecture and Methods.

The relative paucity of research on Living Labs advocates an exploratory approach that augments the research status quo with qualitative and quantitative empirical insights. The insights are gained from both a literature review and many years of Living Lab practice experiences from several Living Lab project cases in both academia and industry. The first aspect explores the Living Lab concept. A Living Lab concept framework is proposed by studying the key innovation principles of Living Lab and comparing the Living Lab principles with the corresponding Web 2.0 principles. The second aspect deals with the technical architecture of the Living Lab infrastructure. A ubiquitous Living Lab services platform is proposed and implemented by combining social media and the Web of Things. A common Living Lab technical architecture is generalized based on several Living Lab projects implementation experiences. A Web-based two-layered integration technical framework is proposed to integrate heterogeneous smart devices into business processes, and this framework is evaluated in a real-life elderly care case. The third aspect studies the methods used in Living Lab. A Living Lab process model and methods taxonomy are proposed and evaluated. Two case studies by different Living Lab methods are presented. Finally, a comparison of different Living Lab methods is summarized. The three studied Living Lab aspects are not separated from each other but intertwined in the whole Living Lab context for digital services innovation.

Overall, this thesis advances a better understanding of the Living Labs innovation paradigm.”

Publications included to thesis:

[Publication 1]: Tang, T., Wu, Z., Hämäläinen, M. and Ji, Y.. From Web 2.0 to Living Lab: an Exploration of the Evolved Innovation Principles. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, VOL. 4, NO. 4, pages 379 – 385, November 2012.
[Publication 2]: Tang, T., Wu, Z., Karhu, K., Hämäläinen, M. and Ji, Y.. Internationally Distributed Living Labs and Digital Ecosystems for Fostering Local Innovations in Everyday Life. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, VOL. 4, NO. 1, pages 106 – 115, February 2012.
[Publication 3]: Tang, T., Wu, Z., Hämäläinen, M. and Ji, Y.. Internationally Distributed Digital Ecosystems Infrastructure and Networked Living Labs Approach for Everyday Life Innovation. International Journal of Social Computing and Cyber-Physical Systems, Submitted, 15 pages, 2014.
[Publication 4]: Wu, Z., Itälä, T., Tang, T., Zhang, C., Ji, Y., Hämäläinen, M. and Liu, Y.. A Web-based two-layered Integration Framework for Smart Devices. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, VOL. 2012, NO. 1, pages 1 – 12, April 2012. doi:10.1186/1687-1499-2012-150 View at Publisher
[Publication 5]: Tang, T. and Hämäläinen, M.. Beyond Open Innovation: the Living Labs way of ICT Innovation. Interdisciplinary Studies Journal, VOL. 3, NO. 4, pages 15 – 23, March 2014.
[Publication 6]: Tang, T. and Hämäläinen, M.. Comparison of two local social media services in Finland and China by social network analysis. International Journal of Social Network Mining, VOL. 1, NO. 2, pages 209 – 224, December 2012.
[Publication 7]: Tang, T., Cheng, C. and Hämäläinen, M.. Everyday Life Sensing by Living Lab approach. Journal of Software, VOL. 9, NO. 6, pages 1545 –1552, June 2014.

Whole: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5741-5

Kaupunkilaiset älykkään kaupungin tekijöinä

Aalto-yliopiston YTK:n johtava tutkija Aija Staffansin puheenvuoro Mapitan kesäpäivillä 2014.

PdP-Gaala 16.5. veti väkeä Espoo Innovation Gardeniin

Kuvia 16.5.2014 järjestetystä PdP-gaalasta Espoo Innovation Gardenissa. Design Factory ja Urban Mill täyttyivät innokkaista vierailijoista, jotka tulivat tutustumaan tuotekehityskurssin Product Development Project (PdP) opiskelijoiden kehittämiin toinen toistaan mielenkiintoisempiin prototyyppeihin. – – – Pictures from the Product Design Gala on May 16th 2014, held at Aalto Design Factory & Urban Mill in the heart of Espoo Innovation Garden. The Product Design Gala is an annual seminar presenting the results of the interdisciplinary Product Development Project course in Aalto University. The project assignments are sponsored by both domestic and foreign industrial companies. The student teams work in close cooperation with the sponsor companies throughout the course.

WP_20140516_031WP_20140516_006 WP_20140516_018WP_20140516_025WP_20140516_038WP_20140516_042WP_20140516_046WP_20140516_049WP_20140516_057WP_20140516_067WP_20140516_095WP_20140516_070