FCG:ltä MAPGETS-portaali kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen yhteistyössä Adminotech Oy:n kanssa

FCG:ltä MAPGETS-portaali kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen

FCG:ltä MAPGETS-portaali kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen

Eeva Kokki (eeva.kokki@fcg.fi), 26.8.2015

FCG on julkaissut kaupunkitiedon julkaisuun ja jakamiseen tarkoitetun MAPGETS-portaalin.
Uusi portaali hyödyntää virtuaalitodellisuuden mallintamiseen liittyvää teknologiaa. Se on suunnattu sekä kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille että ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markkinoinnissa.

Suomi on edelläkävijä 3D-teknologioissa ja tietomallintamisessa esimerkiksi rakennusalalla. MAPGETS-portaali tarjoaa selainkäyttöisen, avoimeen realXtend-lähdekoodiin pohjautuvan 3D sovellusalustan tämän tiedon julkaisemiseen, ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Sekä Suomessa että laajemminkin maailmalla kaupungeissa ja kunnissa rakennetun ympäristön tietosisällöt ovat vähitellen siirtymässä kaksiulotteisista karttaesityksistä 3D-kaupunkimalleiksi.

  • MAPGETS-portaali julkaistiin edistämään digitalisaatiota, sovelluskehittämistä ja sitä kautta tuottavuutta. Portaali on uudenlainen sovellusekosysteemi, jossa hyödynnetään paitsi 3D-mallintamista ja kartta-aineistoja, myös palveluiden visualisointiin liittyvää osaamista, mikä luo aivan uudenlaisia edellytyksiä esimerkiksi markkinoinnille, toteaa FCG:n ”Digital Mind” Anssi Savisalo.

MAPGETS-portaalin kehittämisessä on vuosien aikana hyödynnetty maailmanlaajuisesti tunnettuja avoimen lähdekoodin teknologioita ja rajapintoja. Tietomallintamisen kehitystyötä tehdään parhaillaan julkisrahoitteisissa hankkeissa kuten ITEA C3PO, RYMSHOK EUE ja EU-FIWARE sekä Rakennustiedon alaisen buildingSMARTin, Kuntaliiton ja valtionhallinnon SADe-hankkeissa. Portaalin pilotointia on tehty yhteistyössä Oulun ja Espoon kaupunkien kanssa.

MAPGETS-portaalin omistaa FCG City Portal Oy, jonka FCG Finnish Consulting Group Oy ja Adminotech Oy perustivat yhteistyössä kesäkuussa 2015.

www.mapgets.com

Lisätietoja:

FCG City Portal Oy

Anssi Savisalo, anssi.savisalo@fcg.fi, puhelin 041 538 9353

Jari Marttinen, jari.marttinen@fcg.fi, puhelin 044 298 1979

MAPGETS-portaali

  • Sovelluskehittäjille avoimeen lähdekoodiin pohjautuva selkeä ohjelmointiympäristö tarjoaa alustan moniulotteisten, rikkaitten sovellusten kehittämiseen
  • Julkisille ja yksityisille tiedon tuottajille palvelu tarjoaa mahdollisuuden julkaista monitasoista tietoaineistoihin, tilastoihin ja kartta-aineistoihin liittyvää avoimen datan tietoa, jota erilaiset palveluntuottajat voivat hyödyntää omissa sovelluksissaan. Tavoitteena on lisätä avoimen julkisen datan määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti paitsi yritysten, myös esimerkiksi tutkimuksen, kehittämisen ja kansalaisten tarpeisiin.
  • Palveluiden tarjoajille avoimien rajapintojen portaali tarjoaa mahdollisuuksia omien tuotteiden ja palveluiden monipuoliseen, paikkatietoon sidottuun markkinointiin. Uudenlainen 3D-käyttöliittymä monipuolistaa tiedon jakamista palveluista ja mahdollistaa samalla asiakaskunnan laajentamisen.
  • Ammattilaisille portaali tarjoaa yhdestä käyttöliittymästä tehokkaat ja helppokäyttöiset työvälineet tukemaan arjen työskentelyä.