CLiC! – Creative Life in a City

CLiC! – Creative Life in a City -hanke 1.4.2018 – 30.4.2019
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituspäätös, Uudenmaan liitto / maakuntahallitus 21.5.2018

CLiC!-hanke vahvistaa Otaniemi-Keilaniemi alueen yhteistoiminnan mallia, joka tukee alueen kehitystä. Alueen ekosysteemi on kansainvälinen ja hanke vahvistaa edelleen kansainvälisten verkostojen kehittymistä. CLiC! toimii yhteistyössä kansainvälisen Creative Ring -verkoston kanssa.

Hanke kehittää ja konfiguroi verkostotoiminnan digityökalujen kokonaisuuden. Hankkeen ja sen tuottamien palvelujen hyödynsaajia ovat asukkaat, opiskelijat, asiantuntijat, kehittäjät ja yrittäjät. Hanke parantaa digitaalisten työkalujen ja yhteistoimintamallin omaksumista Uudellamaalla sekä maakunnan ulkopuolella kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeessa on 6 työpakettia ja läpäisevinä tehtävinä ovat viestintä ja hallinto. Työpaketteja toteutetaan rinnakkain koko hankkeen ajan. CLiC! käynnistää ja kokeilee alueen osaajatietopalvelun tarjoamista, mikä tukee Otaniemi-Keilaniemi -alueen uutta luovien osaajien löytämistä ja heidän yhteistyötään.

Hanke palvelee Otaniemen ja Espoon innovaatioekosysteemin kehittämistä, ja sen tulokset on skaalattavissa koko maakuntaan. Hanke on Public-Private-Partnership yhteistoimintaa, josta keskeiset toimijat Espoon kaupunki, Aalto yliopisto ja TEK ovat tehneet PPP-sopimuksen, jonka tuottajana toimii Urban Mill / Järvelin Design Oy.

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman strategista valintaa 1. Hyvinvoiva
ja osaava ihminen. Lisäksi hanke toteuttaa RIS3-strategian kärkeä 4. Ihmisten kaupunki.

Katso videotallenteet hankkeen järjestämästä Otaniemi tutuksi -tapahtumasta Espoo-päivänä 24.8.2018:


Hankesuunnitelman tiivistelmä

CLiC! – Creative Life in a City -hankkeen päämääränä on tuoda Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola -alueen piilevä luova osaaminen kaupungissa tapahtuvan tai kaupungin mahdollistaman kehittämisen tueksi sekä avata tämä yhteiskehittämistyö kaikille luoville ja osaaville ihmisille. Hanke törmäyttää luovia ihmisiä ja kehittämisyhteisöjä ja rakentaa Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola -alueelle kansainvälisesti verkottuneen luovan yhteistoiminnan mallin, joka on siirrettävissä muillekin alueille. Tämän tueksi hanke konfiguroi monistettavan, toiminnan mahdollistavan digityökalujen kokonaisuuden, joka tukee ihmisten katveessa olevan osaamisen ja tekemisen tuomista osaksi kaupunkien yhteiskehittämistä.

Hankkeessa sovellettava toimintamalli ja sen osat pohjautuvat Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston aloitteesta 2013 perustetun Urban Mill -innovaatioalustamalliin ja sen innovaatioiden fasilitointimalli Urban Wheeliin. CLiC! Kokeilee tämän mallin skaalaamista Otaniemi-Keilaniemi alueelle.

CLiC! toteutetaan 1.4.2018-30.4.2019. Hanke toimii yhteistyössä kansainvälisen Creative Ring verkoston kanssa, kokoaa Espoon Creative Ring -ekosysteemin, käynnistää Otaniemi-Keilaniemi kehittäjäfoorumin ja tukee toimintaa uusilla digitaalisilla ratkaisuilla. Hankkeessa on 6 työpakettia, läpäisevinä tehtävinä on viestintä ja hallinto.

 • TP1: Otaniemi-Keilaniemi kehittäjäfoorumin käynnistäminen
 • TP2: Discovery-työpajojen sarja (10 kpl)
 • TP3: Osallistavat palvelukokeilut, joilla parannetaan alueen osaamisen tarjonnan ja kysynnän kohtaamista (6 kpl)
 • TP4: Avoimet yleisötapahtumat
 • TP5: Creative Ring Espoo ekosysteemin kokoaminen ja sen digitaalinen käyttöliittymä
 • TP6: Digialusta, joka tukee osaajatietopalvelua

Luovien osaajien ja kehittäjien CLiC!-hankkeessa kokeiltavana olevan yhteistyön sisällöllisenä tavoitteena on erityisesti:

 • Asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen osaajien osallistumisen tukeminen yhteisten haasteiden ratkaisemiseen (päätavoite)
 • alueellisen innovaatioekosysteemin yhteistyön tiivistäminen ja syventäminen
 • Otaniemi-Keilaniemi -alueen resurssien globaalin tarjoutumisen kehittäminen
 • kansainvälisen asiantuntijayhteistyön vahvistaminen (mm. vierailut).
 • kesäkoulujen ja yrittäjyysohjelmien yhteistyö ja kansainvälinen kytkeytyminen ja näkyminen
 • innovaatioalustojen operoinnin ja operoijan työkalujen (fyysiset & digitaaliset) kokeileminen ja kehittäminen
 • kaupunkiyhteisöjen kansainvälinen verkottuminen sekä kehittämis- ja yrittäjyysyhteistyö

CLiC! käynnistää ja kokeilee alueen osaajatietopalvelun tarjoamista, joka tukee Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola -alueen uutta luovien osaajien löytämistä ja heidän yhteistyötään. Palvelun hyödynsaajia voivat olla esim. asukkaat, opiskelijat, asiantuntijat, kehittäjät, tutkijat, yrittäjät tai viranhaltijat.

Hanke jatkaa OSKIVI pilottina (6Aika-projekti) toteutetun Otaniemen Koulu palveluna lukioiden toiminnallista linkittämistä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä soveltaa koulujen kanssa luotua toimintatapaa mm. Espoon kaupungin yksiköiden ja Aalto ARTSin sekä sen yrittäjäyhteisöjen kotouttamiseen Otaniemen-Keilaniemen alueelle. Hanke jatkaa myös Espoo Marketing Oy:n ja muiden Otaniemi-Keilaniemi alueen toimijoiden kansainvälisen vierailijoiden isännöinnin tukemista.

KOKO HANKESUUNNITELMA (PDF)