Aalto Open Idea Coffee 7.10. – Suomenlahden kolmoiskaupunkiyhteistyö Helsinki – Tallinna – Pietari

Tervetuloa kuulemaan kiteytys Suomenlahden kolmoiskaupunkiyhteistyö Helsinki – Tallinna – Pietari ja luovan talouden kärkiteemat -esiselvityksessä saaduista näkymistä.

Projektiasiantuntija Mervi Rajahonka ja kehittämispäällikkö Silja Suntola kertovat, millaisia uutta luovan talouden kehitysmahdollisuuksia kolmoiskaupunkiyhteistyössä on tunnistettu tarkastelemalla yhteisiä teemoja, vahvuuksia ja erilaisia osaamisia.

Keskiviikko 7. lokakuuta klo 09:00 -10:00 Sijainti: Aalto Start-Up Center Energiakuja 3, 00180 Helsinki

Katso koko ohjelma  Aalto Open Idea Coffee

Ilmoitathan osallistumisesta viimeistään 5.10.  kaija.villman@aalto.fi

Terveisin, Kaija Villman, puh. 040 176 4667, Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli, www.pienyrityskeskus.aalto.fi

Biopolttoaineen avointa kehitystä – Työpaja projektin aloittamisesta 8.10.2015 klo 13-16 Urban Mill

Olemme Ledika Oy:ssä kehittäneet leväteknologiaan perustuvaa biopolttoaineprosessia jo parin vuoden ajan. Kehityksen vauhdittamiseksi olemme käynnistämässä yhteistyöhanketta leväteknologian ympärille. Emme kuitenkaan halua edetä perinteistä reittiä, jossa tavoitteena olisi teknologian patentointi ja sitä kautta kilpailuedun saavuttaminen. Haluamme kehittämisestä avointa, jolloin saavutettava tieto on kaikkien hyödynnettävissä. Teknologian kehittämisen lisäksi tavoitteena on myös kehittää intensiivisesti Suomen avoimen kehityksen osaamista sekä oppilaitos- että yritysympäristössä.

Voimme auttaa halukkaita yhteistyökumppaneita esim. bioreaktorin rakentamisessa ja käynnistämisessä. Tietotaitomme avulla yhteistyökumppanit välttyvät monelta ongelmalta joihin törmäsimme. Tarjoamme nettisivun jossa projektiin liittyvä tieto voidaan jakaa, sekä foorumin jossa voidaan käydä keskustelua projektiin liittyen.

Haluamme mahdollisimman paljon yhteistyökumppaneita, jotta kehitystyö olisi mahdollisimman nopeaa. Avoimen kehityksen voima perustuu siihen, että ongelmia ratkotaan isolla joukolla. Aihealueita on useita, esim. levänkasvuprosessin optimointi, biomassan erotus, kemiallinen öljyn eristys, ohjausautomaation kehitys jne. Tällä hetkellä työskentelemme labramittakaavan prosessin parissa, jossa suurimmat haasteet ovat öljyn eristyksessä leväbiomassasta. Kaikilla prosessin osa-alueilla kuitenkin riittää kehitettävää jatkuvasti. Avoimen kehittämisen projektiin on helppo liittyä, koska kuka tahansa voi tulla mukaan omien resurssiensa puitteissa.

Projektia voidaan lähteä toteuttamaan pienelläkin budjetilla, esim. opiskelijatyövoimaa käyttämällä. Rahoituksen avulla projektista kuitenkin saataisiin tehokkaampi, jos esim. kustakin yhteistyöoppilaitoksesta voitaisiin palkata henkilökunnan jäseniä mukaan kehitystyön tekemiseen.

Haluamme myös yrityksiä mukaan. Yrityksille ansaintamahdollisuudet tämän kaltaisissa avoimen kehityksen projekteissa löytyvät esim. laitteiden ja prosessien kokoonpanosta ja myynnistä. Leväpolttoaineteknologiassa on runsaasti sovelluksia: Maatilan polttoaineprosessi, biokaasulaitoksen jäteveden puhdistusprosessi, laivojen jäteveden puhdistusprosessi, pakolaisleirin jäteveden puhdistusprosessi jne.

Kiinnostaako? Tervetuloa mukaan työpajaan! Ilmoitathan tulostasi viimeistään 6.10.2015 mennessä osoitteeseen miitrei.sorsa(at)edika.fi. Tapahtumaan liittyvät tiedustelut myös samaan sähköpostiin tai puhelimitse 0405573648.

Aika: 8.10.2015 klo 13-16

Paikka: Urban Mill, Kitchen (Betonimiehenkuja 3 E, lastauslaiturilta sisään, Espoo)

Tiivistäen kestäväksi? Seminaari suomalaisen kaupunkisuunnittelun murroksesta 2.–3.10.2015.

Yleiskaavoitusta käsittelevä yleisöseminaari ja kiertoajelu perjantaina ja lauantaina 2.–3.10.2015. (Ilmoittautuminen ks. viestin lopussa.)

Suomalainen kaupunkisuunnittelu on käymistilassa. Väestö keskittyy entistä harvempiin kasvukeskuksiin. Kestävyydellä perustellaan vaatimuksia kaupunkirakenteen tiivistämiselle, raideliikenteelle ja käveltävyydelle. Samalla väljä rakentaminen, viherympäristöt ja historiallisen kaupunkikuvan vaaliminen ovat joutumassa valinkauhaan.

Kaupunkisuunnittelua ohjaavia ja rajoittavia säännöksiä halutaan purkaa nopeuden ja joustavuuden nimissä. Tuoreena esimerkkinä kehityksestä on parhaillaan valmisteltava Helsingin yleiskaava, jota on viety eteenpäin mittaviin väestönkasvuennusteisiin perustuvana strategisena toimintaohjelmana. Merkit uudesta suuntauksesta näkyvät kasvukeskusten kaupunkikuvassa, jossa suunnittelijoiden kekseliäästi sijoittama täydennysrakentaminen putkahtelee esiin sieltä täältä.

Tiivistämistä perustellaan myös ideologisella kaupunkikulttuurin vaatimuksella, joka vaatisi suurempia asukasmääriä, kulttuuripanostuksia, muuta palvelutarjontaa sekä ”urbaania pöhinää”.  Tiivistämiskeskustelu hämärtää kestävyyden eri ulottuvuuksien välistä suhdetta asettamalla ilmastonmuutoksen hillinnän vastakkain luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisen kanssa. Syntyvässä asetelmassa tiiviin kaupungin vastapainona on yhtenäisen viherverkoston, luonnonläheisen kaupunkiasumisen, kaupunkimaaseudun ja rakennusperinnön edustama omanlaisensa kaupunkikulttuuri.

Seminaarissa haetaan kokonaiskuvaa suomalaisen kaupunkisuunnittelun nykytilasta ja keskustellaan siitä miten kaupunkirakenteen tiivistäminen kohtaa luonnon, maiseman ja rakennuskulttuurin Helsingissä, Tukholmassa, Turussa ja Tampereella. Tavoitteena on löytää tapoja tiivistämisen ja suojelun yhteensovittamiseksi.

Seminaari ja kiertoajelu ovat maksuttomia.

Seminaarin järjestävät Rakennustaiteen Seura ry, Rakennusperintö-SAFA, Suomen ICOMOS ry, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK, Puutarhataiteen seura ja Yhdyskuntasuunnittelun seura.

Yleisöseminaari perjantaina 2.10.2015

Paikka: Kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakoulukatu 3, Helsinki
9.00 – 10.30

Alkupuheenvuoro

Professori Maunu Häyrynen, Rakennustaiteen Seura
Key note ‑puheenvuoro:
Regional strategies for a dense and green region
Aluesuunnittelija Bette Lundh Malmros, Stockholms läns landsting
Yleiskaavoituksen historiallinen tausta
Tutkimuspäällikkö Juhana Lahti, Arkkitehtuurimuseo

10.30 – 11.00

Kahvitarjoilu

11.00 – 12.00

Täytyykö jokainen asia käsitellä jokaisella kaavatasolla?
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki
Epäpaikoista elinvoimaa – Tampereen yleiskaavoitus ja täydennysrakentaminen

Arkkitehti Tiina Leppänen, Tampereen kaupunki

12.00 – 13.00

Lounas (omakustanteinen)

13.00 – 14.00

Esikaupunkialueen täydennysrakentamisen tarkastelu Roihuvuori lähtökohtana
Arkkit. prof. Sari Schulman, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy / Rakennusperintö-SAFA
Helsingin kartanoympäristöjen sovittaminen kaupunkikehittämiseen

Maisema-arkkitehti, tohtorikoulutettava Ranja Hautamäki, Tampereen kaupunki / Aalto-yliopisto

14.00 – 14.30

Kahvitarjoilu

14.30 – 16.00

Paneelikeskustelu

Vetäjänä tutkimusjohtaja Anssi Joutsiniemi, Tampereen teknillinen yliopisto

Yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Yksikön päällikkö Anne Mäkinen, Helsingin kaupunginmuseo

Tohtorikoulutettava Ilona Akkila, Yhdyskuntasuunnittelun seura

Arkkitehti, puheenjohtaja Mona Schalin, Puutarhataiteen seura

Maisema-arkkitehti Mikla Koivunen, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK

TkT Mikko Särelä, ”Lisää kaupunkia Helsinkiin”-ryhmän perustaja

Professori Maunu Häyrynen, Rakennustaiteen seura

16.00 – 16.15

Päätöspuheenvuoro

Arkkitehti Mikko Mälkki, Rakennustaiteen seura
Kiertoajelu Helsingissä lauantaina 3.10.2015
Bussiekskursio Helsingin yleiskaavan kiistanalaisimpiin paikkoihin, kohteina mm. kaupunkibulevardien reitit, Katajanokan ranta, Malmin lentokenttä ja Tuomarinkylä. Kiertoajelu toteutuu, mikäli riittävästi osanottajia ilmoittautuu määräaikaan mennessä.

Ilmoittautuminen

Seminaariin ilmoittaudutaan pe 25.9. mennessä joko sähköpostitse Rakennustaiteen Seuran sihteerille osoitteeseensihteeri@rakennustaiteenseura.fi tai kirjeitse osoitteeseen Rakennustaiteen Seura, Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki. Kirjeiden tulee olla perillä 25.9., myöhemmin saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida. Kirjeisiin pyydetään merkitsemään myös ilmoittautujan yhteystiedot.

Jos haluat osallistua kiertoajelulle la 3.10., mainitsethan siitä ilmoittautuessasi erikseen!

Aallon alumneja ”lastenkutsuilla” Urban Millissä – syksyä juhlittiin rapujen ja taikurien kera

Lauantaina 12.9. juhlittiin iloisia ”Aikuisten lastenkutsut” -teemaisia rapujuhlia Urban Millin Scene-tilassa. Piirroshahmoja, pehmoeläimiä ja muita värikkäitä juhlijoita oli paikalla seitsemisen kymmentä. Nauru raikui, ja juhlinnan sorina täytti suuren ja korkean tilan yllättävän tunnelmalliseksi. Sitsipöydät eristimme sermein hallin etuosan cocktail-tilasta, jonka pidimme ulos asti avoimena.

Pomppulinna Pöydät Ravut Scene

Rekvisiittana lastenjuhlissa oli perinteisten ilmapallojen ja serpentiinien lisäksi muun muassa erilaisia valosarjoja, suuri pomppulinna lastauslaiturilla sekä cocktail-tilaisuudessa popcorn-kone. ”Kokkareiden” tilalla pidimmekin ”popparit”. Jälkiruokaa ja -juomaa sai onginnasta salaperäisten verhojen takaa.

Illan aikana meille esiintyivät muusikot, taikurit ja muut lahjakkaat ja rohkeat yksilöt juhlijoiden joukosta. Catchbox-mikrofoni oli käytössä hauskana lisänä monissa eri ohjelmanumeroissa. Keittiön suurille pöydille mahtuivat ravut hyvin sulamaan sekä useampikin järjestäjä pilkkomaan, sekoittamaan ja annostelemaan juhlakansalle ruokaa.

Pomppulinna ja popcorn-kone vuokrattiin Helsingin Viihdepelit Oy:ltä (http://www.viihdepelit.fi/) Lauttasaaresta. Suosittelemme! Palvelu oli joustavaa ja ystävällistä ja käyttöohjeet selkeät – eikä matka Otaniemeen ole pitkä.

  • Teksti: Jenni Kivi
  • Kuvat: Salli-Maija Lahtinen ja Laura Hakonen

Tilojen käytön alumniystävälliseen hintaan tarjosivat Urban Mill ja TEKin Uudenmaan aluetoimisto, jotka yhdessä pilotoivat uudenlaisia yhteisötilapalveluja Otaniemen alueella.

Kutsu: Tule ratkaisemaan rakennetun ympäristön tulevaisuutta RYMin ja Demos Effectin kanssa 30.9. klo 14-17.

On aika keksiä uusi tapa luoda uutta, yhdessä.
– Tule ratkaisemaan rakennetun ympäristön tulevaisuutta ja RYM oy:n roolia siinä

Suomen maailmankuulu innovaatiojärjestelmä nikottelee. Uusia tuotteita ja palveluita ei ole syntynyt mittavista ponnisteluista huolimatta. Rakennetun ympäristön merkitys yhteiskunnassa ja arjessa on suurempi kuin koskaan. Tukholman Royal seaport, Kalasataman Terveys- ja hyvinvointikeskus, Baana, Kallioliike, Kutsuplus, Länsimetro ja Ravintolapäivä ovat konkreettisia esimerkkejä rakennetun ympäristön uusista ulottuvuuksista. Miten ja mihin suuntaan rakennettua ympäristöä pitäisi kehittää jatkossa?

On aika keksiä uusi tapa luoda uutta, yhdessä. Tule ratkaisemaan rakennetun ympäristön tulevaisuutta
RYMin ja Demos Effectin kanssa 30.9. klo 14-17.

Kutsumme sinut mukaan työpajaan, koska olet rakennetun ympäristön vaikuttaja. Tule siis kertomaan mitä sinä tarvitset toimintasi tueksi, jotta voit kehittää ympäristöäsi yhä viihtyisämmäksi ja elinvoimaiseksi. Samalla tapaat muita urbanisteja, yrittäjiä, suunnittelijoita ja kaupunkitilan tekijöitä. Työpajassa luodaan lähtökohdat RYM Oy:n uudelle, kansainväliselle roolille rakennetun ympäristön innovaatiojärjestelmässä.

Työpaja kokoaa yhteen RYM Oy:n keskeiset sidosryhmät sekä muut rakennetun ympäristön etulinjassa liikkuvat tahot aina erilaisista yhteisöistä startupeihin ja järjestöihin. Työpajan järjestää RYM Oy ja Demos Effect, jonka osaamisen ydintä ovat tulevaisuudentutkimus ja yhteiskehittäminen (co-creation). Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin tytäryhtiö, joka on erikoistunut strategiseen konsultointiin.

Työpaja järjestetään Demos Helsingin toimistolla osoitteessa Töölönkatu 11 keskiviikkona 30.9. klo 14-17. Työpajassa tarjotaan pientä purtavaa.

Ilmoitattehan osallistumisestanne täällä <http://goo.gl/forms/JQtX8wUtT9>
20.9. mennessä.

Odotamme innolla näkevämme sinut paikalla!

Ystävällisin terveisin,

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin:

Ari Ahonen, RYM Oy, 0400 618 300
Eevi Saarikoski, Demos Effect, 040 777 5152

Dr Ari Ahonen
CEO

RYM Oy
Unioninkatu 14
00130 Helsinki
Finland
Mobile +358 400 618 300
www.rym.fi

Otaniemi-visiointia Espoo-päivän ABE-rastilla Urban Millissä – lapset suosivat korkeaa rakentamista

Urban Mill oli yksi 29.8. vietetyn Espoo-päivän tapahtumapaikoista. Kaikkiaan Urban Millillä oli 21 tapahtumapistettä. Aalto Built Environment Laboratoryn (ABE) tapahtumapisteellä Urban Cavessa oli tehtävänä sijoittaa Plan-P-tietokoneohjelman avulla Otaniemeen 300 000 kerrosneliömetrin edestä uusia asuinrakennuksia, eli asuntoja noin 7500 uudelle asukkaalle. Tarkoituksena oli kokeilla ja havainnollistaa, miltä Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan määrittelemät tavoitteet Otaniemen alueen asuinrakentamisesta voisivat käytännössä tarkoittaa. Espooseen odotetaan lähivuosikymmeninä paljon uusia asukkaita ja suurin osa heistä halutaan asuttaa hyvien liikenneyhteyksien äärelle metron varteen.

ABE1

Plan-P on ABE:ssa kehitetty tietokoneohjelma, jossa kolmiulotteiseen kaupunkimalliin voidaan lisätä ja poistaa rakennuksia sekä arvioida muutosten vaikutuksia. Mallia voidaan tarkastella lintuperspektiivin lisäksi katutasosta. Rakennusvaihtoehtoina on erimuotoisia kerros- ja pientaloja. Rakennukset on pelkistetty palikkamaisiksi kappaleiksi, koska ohjelmassa on tarkoitus visualisoida yksittäisten rakennusten ulkoasun sijaan rakentamisen määriä. Ohjelmaan on lisäksi kehitteillä kaavoitusominaisuus, jolla voidaan määritellä eri tehokkuuksilla rakennettavia alueita. Ohjelma luo kaavoitetulle alueelle automaattisesti tehokkuuslukua vastaavan määrän rakennuksia, jotka käyttäjä voi jälkikäteen sijoitella haluamallaan tavalla. ABE:n nettisivuilla on lisätietoja ohjelmasta englanniksi: http://abe.aalto.fi/en/researchprojects/plan-p/

Tapahtumassa vieraili paljon kaupungistaan kiinnostuneita lapsiperheitä. Lasten virtuaali-Otaniemet täyttyivät lähes poikkeuksetta hyvin korkeasta rakentamisesta. Lisäksi moni totesi urheilukentän otolliseksi rakennusalueeksi, olihan tämä helppo tapa ratkaista vaativa suunnittelutehtävä. Lapsista oli ilmeisen hauskaa kokeilla kuinka korkeita taloja ohjelmalla pystyisi tekemään – korkeimmissa talossa oli lopulta ainakin 500 kerrosta.

ABE2Todellisuudessa rakentamista ohjataan tarkasti kaavoituksella, jossa on otettava huomioon monta eri näkökulmaa Laajalahden lintuvesistä kampuksen kulttuuriperintöarvoihin. Tapahtuman luonteen takia näitä rajoitteita ei kuitenkaan tällä kertaa haluttu rajoittamaan osallistujien mielikuvitusta. Kokeilemisen kautta osallistujille alkoi hahmottua, mitä Otaniemen rakentamistavoitteet käytännössä tarkoittavat. Erään pilvenpiirtäjäkorttelin rakentuessa mummi kehotti nuorta suunnittelijaa miettimään, miltä tuntuisi elää tornitalojen ympäröimänä. Lapsi vastasi, että voi myös kuvitella, miltä tuntuu niistä ihmisistä, jotka saavat vihdoin asunnon. Plan-P:n ensisijainen tavoite on herättää keskustelua kaupunkisuunnittelusta. Se tavoite ainakin saavutettiin.

Teksti: Petri Kangassalo & Maria Viitanen, kuvat: Petri Kangassalo, Aalto Built Environment Laboratory (ABE)

Lisätietoja: Petri Kangassalo/ABE, petri.kangassalo@aalto.fi

Lisää Aalto Built Environment Labista ja toiminnasta: abe.aalto.fi

ABE Logo_2c_keski

Aalto ENGM-laitos-logo

Verkostokumppanimme Buildlink tiedottaa kiinteistöjen tiedonhallinnan, toiminnanohjauksen ja asiakaspalvelun ratkaisuista

Kesä alkaa hiljalleen kääntymään syksyksi ja näin lomien jälkeen on taas aika kertoa Buildlink-kuulumisia. Loma-ajankohdasta riippumatta olemme kesän aikana saaneet vietyä asioita reippaasti eteenpäin.

Palvelut kehittyvät nopeasti

Verkkopalveluun on kehitetty uusia ominaisuuksia ja erityisesti loppukäyttäjän palveluihin on kiinnitetty erityistä huomioita. Tämä näkyy mm. käyttöliittymäsuunnittelussa, käyttöohjeistuksissa ja monipuolisempina tukipalveluina.

Buildlink tehtävienhallinta mahdollistaa nyt useita kiinteistökohtaisia tehtävälistoja (huoltokirjat, kulunvalvonta jne.). Tehtävät voidaan myös osoittaa halutuille työntekijöille. Palvelut toimivat yleisimmillä selainohjelmistoilla ja eri käyttöjärjestelmissä.

Viestinvälityspalvelun avulla erilaisista toimenpiteistä voidaan kohdistaa sähköpostiviestejä eri toimijoille.

Buildlink palvelun englanninkielinen käännös on valmis käyttöliittymien osalta. Palvelun englanninkieliset verkkosivut ja muu oheismateriaali valmistuvat alkusyksystä.
Mobiilikoodien (QR/NFC) liittämistä eri kohteisiin on pystytty virtaviivaistamaan entisestään.
Rajapintapalveluissa suhtaudumme positiivisesti ja avoimesti mm. c-rajapintaratkaisuihin, joita Buildlink paitsi hyödyntää niin myös tarjoaa ulospäin.
Palvelun ohjeistuksia on päivitetty ja ne ovat julkisesti näkyvissä verkkosivuillamme.

Buildlink blogikirjoituksia

Olemme julkistaneet blogikirjoituksia liittyen kiinteistöjen tiedonhallintaan (http://blog.buildlink.fi).

– Kiinteistöjen tiedonhallinnan trendejä
– Mobiilikoodit kiinteistöissä
– Buildlink huolto- ja ylläpitopalveluissa
– Buildlink ja käyttäjälähtöisyys

Buildlink asiakasratkaisuja

Buildlink-palvelun asiakassegmentit ovat tarkentuneet kolmeen erilliseen osa-alueeseen; Kiinteistöjen manageeraus, huolto- ja ylläpitotoiminnot sekä teollisuuden palvelut.

Teemme parhaillaan useita eri asiakasprojekteja, joista tulemme tiedottamaan mm. verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Asiakasprojektit liittyvät huolto- ja ylläpitotoimintojen tuottamiseen ja hallintaan, asiakastiedotukseen sekä kiinteistöjen omaisuuden hallintaan.

Buildlinkin vahvuutena on se, että se tarjoaa ratkaisun useille eri sidosryhmille yrityksen työntekijöistä yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Samalla alustaratkaisun avulla yritykset voivat poistaa päälekkäisiä tietojärjestelmiä ja tarjota yhdenmukaisia palveluita.

Buildlink kumppanuus?

Buildlink soveltuu alustaratkaisuksi monille kiinteistöalan sovellusalueille. Etsimme jatkuvasti kumppaneita, joiden kanssa voimme tuottaa ja kehittää innovatiivisia ominaisuuksia sekä toiminta- ja liiketoimintamalleja Buildlink-palveluun. Erityisen kiinnostuneita olemme erilaisista rajapintaratkaisuista esimerkiksi energianhallintaan sekä kiinteistöjen omaisuudenhallintaan liittyen.

Tarjoamme kumppaneille laadukkaiden verkkopalveluiden ja (teknologisen) osaamisen lisäksi alennuksia järjestelmän käyttöön liittyen.

Buildlink teollisuudessa ja teollinen Internet

Buildlink kytkeytyy yhä enenevässä määrin teolliseen Internettiin, jossa keskeisenä ajatuksena on liittää yritysten tuotteita, tuotantomenetelmiä, palveluita ja liiketoimintamalleja digitaalisiin verkkopalveluihin. Lähtökohtana ovat kiinteistöt ja sinne sijoitettavat laitteet ja muu irtaimisto. Tutustu Buildlink teollisuudessa verkkomateriaaliin.

Ota yhteyttä!

Ottakaa yhteyttä sähköpostilla myynti(at)buildlink.fi tai puhelimitse 040 578 8750 niin kerromme lisää.

Tarvittaessa teemme maksutta testitunnukset, joiden avulla voitte tutustua Buildlink-palveluun.

Muistutamme vielä, että teemme myös räätälöityjä asiakasratkaisuja kiinteistöjen tiedonhallintaan ja toiminnanohjaukseen liittyen!

Buildlink Oy
myynti@buildlink.fi
+358 40 578 8750