Espoo tuo oman kiinteän verkon Urban Corneriin

Espoo kaupukisuunnitelukeskus on  järjestänyt T3-alueen kokouksia Urban Millissä. Espoon virkamiehet aloittavat pian myös osa-aikaisen työskentelyn Millissä. Tätä varten Espoo tuo oman kiinteän verkkonsa Urban Corneriin. Verkon toteutus tehdään yhteistyössä Aallon IT–palveluiden kanssa.

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Innostunut yhteiskunta –jaosto Millillä

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Innostunut yhteiskunta –jaoston edustajat  vierailivat Urban Millissä 22.3. Harri Jaskarin johdolla. Jaosto tutustui myös Design Factoryyn ja Startup Saunaan. Urban Millin lisäksi vierailua isännöivät Aallon tutkimuspalveluiden ja Aalto Future Clubin edustajat.

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/organisaatio/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/jaostot/innj/index.htx

Tapiolan Leijonat Urban Millin illassa

Tapiolan Lions Club järjesti strategiatyöpajan Urban Millin tiloissa 18.3. iltana. Tämä oli ensimmäinen paikallisten toimijoiden järjestämä tilaisuus Millissä. Urban Mill pyrkii jatkossa tarjoamaan muillekin T3-alueen kaupunkielämää kehitäville vapaaehtoisjärjestöille puitteet ilta- ja viikonlopputoimintaan.

Flipped Academics at Urban Mill!?

Urban Mill tarjoaa tutkijalle puitteet, jossa tutkija
* toimii ensin ja julkaisee toiminnan tuloksista vasta sitten, * osallistuu yhteiskunnallisesti ja avittaa muiden osallistumista, * korostaa yhteiskunnallisten käytäntöjen kehittämistä,
* ymmärtää tutkimusrahoituksen panokseksi, ei tulokseksi,
* kehittelee oppimiselle otollisia ympäristöjä ja tapahtumia, ei pelkästään oppimateriaaleja tai opetustilanteita ja
* toimii siellä, missä voi ja pitää toimia.

Lue lisää Flipped Academics ajattelusta:
http://alusta.uta.fi/artikkelit/2013/02/05/kaannetaan-yliopisto-jaloilleen.html

Urban Mill Lahden c/o MALSKIn vieraana

Urban Mill tutustui Lahden Luovat ry:n tiloihin. Vaihdettiin kokemuksia co-working tilojen kehittämisestä, operoinnista ja markkinoinnista sekä sovittiin jatkoyhteistyöstä.

c/o MALSKIn nykyiset 400 m2 tilat käsittävät avoimia työpisteitä ja vuokrattavia kokous-, neuvottelu- ja seminaaritiloja. Yhdistyksen puitteissa valmistellaan mittavaa hanketta Mallasjuoman vanhan kiinteistökokonaisuuden muuttamiseksi Lahden luovan alan co-working keskukseksi.

http://luovat.fi/comalski/

Urban Mill Service Innovation Boot Campilla Haikossa

Tekes järjesti pk-yrityksille Service Innovation Boot Campin 14.-15.4. Haikon Kartanossa. Paikalla oli yli 150 pk-yrityksen edustajaa, mukana myös Urban Mill.

Tekesin Green Growth-, Groove- ja Serve-ohjelmien järjestämässä Boot Campissä käytiin läpi 1½ päivän intensiivikurssina käytännönläheisesti yrityscasien ja työpajatyöskentelyn kautta kaikki palveluliiketoiminnan kehittämisen kulmakivet: Asiakasymmärrys, Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen, Palvelujen tuotteistaminen, Palvelujen kansainvälistäminen, Osaamisen suojaaminen ja IPR, Palvelujen myyminen, Palvelukulttuurin ja –mindsetin kehittäminen.
Urban Mill aloitti  keskustelut oman palveluiden kehittämisprojektin käynnistämisestä Tekesin ja valittujen paikalle olleiden pk-yritysten kanssa.  Valmistelevista vierailuista Milliin sovittiin.

Ohjelma ja materiaalit: https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/serviceinnovationbootcamp

A-osaston vanhoja kalusteita Urban Milliin

Aallon tilapalvelut järjesti A-osaston vanhoja kalusteita Urban Milliin. Niemen muuttoliike toimitti meille 4 kuormallista tavaraa: mm. arkkitehtipöytiä, tuoleja, piirustuslaatikoita, hyllyjä, väliseiniä, jätepisteitä ja videotykkejä. Urban Den ja  Urban Balcony tiloissa voi  nyt työskennellä 40 henkeä sen jälkeen kun parvet voidaan ottaa käyttöön.

Suurkiitokset A-osaston Antti Ahlavalle ja tilapalveluiden Tuula Lindström-Knuutilalle, jotka mahdollistivat tämän tilan kalustamisen.

http://architecture.aalto.fi/fi/

http://www.aalto.fi/fi/about/contact/services/facility_services/

Urban Mill case Haaga-Helian Studia Generalia iltapäivässä

Urban Millin tuottaja Kari Mikkelä esitteli Urban Mill bisnescasen Haaga-Helian Studia Generalia iltapäivässä. Runsaan tunnin session aikana pohdittiin opiskelijoiden kanssa mm. miten julkis-ykisityisen yhteistyön voi käynnistää puhtaasti Lean Startup filosofialla.