Pioneerit

”If you want to go fast, go alone; if you want to go far, go with others.”

Urban Millin kevään 2013 protovaiheen (helmi-huhtikuu) kehittämisyhteistyöhön on osallistunut satoja ihmisiä Suomesta ja maailmalta erilaisissa rooleissa: tuottajina, ideoijina, kehittäjinä, tutkijoina, rahoittajina, palvelujen tarjoajina, teknologian toimittajina, sisällön luojina, protoilijoina, demoilijoina, yhdyshenkilöinä, asiakkaina, vierailijoina, viestinviejinä, arvioijina jne. On mahdotonta kirjata kaikkia näitä Urban Milliin panostaneita henkilöitä kattavasti. Kiittää voi kuitenkin.

Kiitos teille parille tuhannelle pioneerille, jotka olette osallistuneet Urban Millin protovaiheeseen keväällä 2013 ja näin mahdollistaneet palvelun kehittämisen!

Urban Milliä on kehitetty Effectuation ja Lean-Startup filosofioilla ja siksi jokainen kohtaaminen Urban Mill protoilun piirissä on vaikuttanut kehittämistyöhön ja palvelun käytännön toteutukseen.

Protovaiheen mahdollistajia (henkilöt keskeisiä linkkejä omiin tiimeihinsä, joissa työskentelee satoja muita tekijöitä):

 • Kari Mikkelä (Urban Miller, Thematic Space-as-a-Service Concept development and liaison)
 • Lars Miikki (Urban Miller, Regional Innovation Ecosystem development and liaison)
 • Jarmo Suominen (Urban Miller, Urban Services Research and international liaison
 • Robert Eriksson (EUE:n Espoo yhteistyö ja RIE-työpaketti)
 • Satu Kankaala (AYK Oy, EUE kohtaamistilan kehitysyhteistyö)
 • Markku Markkula (Regional EU collaboration: Pioneering RIE & Smart City concepts)
 • Antti Niini (Startup Sauna, BMK3 tilavastaava)
 • Anssi Salonen (RYM ja EUE yhteistyö)
 • Riikka Paasikivi (Culminatum Innovation Oy, EKA-yhteistyö ja pk-seudun INKA-valmistelun liaision)
 • Kalevi Ekman (Aalto Design Factory)
 • Antti Ahlava (Arkkitehtuurin laitos)
 • Atso Andersén (Aalto Learning Hub -verkosto)
 • Kauko Viitanen (Aalto, Maankäyttötieteiden laitos)
 • Suvi Nenonen (Aalto BES tutkimusryhmä)
 • Aija Staffans (Aalto YTK, ABE-hanke)
 • Petri Lyytikäinen (Aalto PRO)
 • Pasi Laitala (Espoon kaupunki, Aalto-Espoo yhteistyöraami)
 • Jari Jokinen (Aalto-yliopisto, Aalto-Espoo yhteistyöraami)
 • Jarkko Leinonen (Aalto-yliopiston kampuskehitysraami)
 • Raija Valtiala (Aalto-yliopiston tilapalveluraami)
 • Pekka Kähkipuro (Aalto-yliopiston IT-palveluraami)
 • Kari Kontturi (AYK Oy, tilapalvelubisneskehityksen raami)
 • Ari Ahonen (RYM Oy, rakentamisen toimialan kehitysraami)
 • Seppo Laukkanen (Aalto Knowledge Networks, yritys- ja alumnisuhteiden rajapinnat)
 • Susa Eräranta, Marc Goossens, Olli-Pekka Hatanpää, Anni Honka, Aniko Kalman, Daniel Kaufmann, Saara-Maria Kauppi, Jan Rosenlöf, Karien van Assendelft ja Pirjo Ståhle (ACSI 2012: T3 as the Societal Innovation Test Bed – ideation group for regional thematic co-working and co-creation space network design criteria )
 • Kari Kuosma, Mikko Kantero, Pekka Laurikainen (ACSI yhteistyö, Aalto Campus concept visualizations, HoneyPot prototyping)
 • Tomi Järvelin (Järvelin Design Oy, arkkitehtuurikonsultaatio sekä talous- ja sopimushallinnointi)
 • Pentti Launonen (EUE-ohjelman hallinnointi)
 • Jouko Roine (Inspecta Oy, tilan käyttöönoton yhteistyö)
 • Tommi Hollstöm (Admino Technologies, Meshmoon virtuaalimaailma)
 • Jouko Viinamäki (AYK Oy, joustavien kiinteistöpalvelujen kehitysyhteistyö)
 • Ani-Jatta Immonen (Aalto IT:n sidosryhmäpalvelut)
 • Tapio Vähäkangas (Inspecta Oy, Urban Millin telineratkaisut)
 • Jussi Murole (Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, julkinen rakentaminen)
 • Kirsi Juva (GSP Oy,  T3 Co-design työapajat –yhteistyö)
 • Olavi Luotonen (Connected Smart Cities programme liaison, EU DG Connect)
 • Hannu Hyyppä (Rakentamisen mittaus ja malliinnus yhteistyö: Aalto& Metropolia & Geodeettinen laitos)
 • Hannu-Pekka Rantaniemi (Spatialworld Oy, urbaanin tietomallintamisen konsultointi)
 • Marko Turpeinen (EIT ICT Lab Helsinki liaison)
 • Petri Liuha (Nokia Oyj, EIT ICT Labs, Smart Spaces liaison)
 • Caj Södergård, (VTT, Smart Interaction theme liaision)
 • Kaisa Oksanen (JY, AGORA Center, fyysiset tilat ja innovaatiotoiminta –tematiikka)
 • Eero Hyvönen (Aalto Open Linked Data project liaison)
 • Petri Kuusela (web-kehitys ja 360-panoraamakuvaus)
 • Heidi Tulensalo (Helsingin kaupungin Helsinki-on-Tires -projektin PDP-yhteistyö)
 • Caroline Knappers (Aallon co-working tilaverkoston kehittämisyhteistyö)
 • Kirsti Miettinen (Aalto PRO yhteistyö)
 • Valeria Gryada (Aalto Learning Hub ja ADF yhteistyö)
 • Matti M. Hämäläinen (Aalto Design Factory yhteistyö)
 • Mika Pirttivaara (Aalto Future Club yhteistyö)
 • Timo Hahtala (Teknologiateollisuus ry., teknologiayritysyhteistyön ideointi ja  valmistelu)
 • Pekka Huovila (VTT, EU Smart Cities programmes roadmap consultation)
 • Jouni Nieminen (Aalto Knowledge Networks, stakeholder process alignment and CRM liaison)
 • Hans Schaffers (Aalto CKIR, European Smart City issues management support)
 • Juho-Pekka Virtanen (3D laserkeilaus ja tilamallinnus)
 • Niko Suominen (Aalto IT:n verkkopalvelut)
 • Frank Russi (Kone Oyj:n Konect-projektin PDP-yhteistyö)
 • Pekka Etholen (AYK Oy, Urban Mill ylläpidon kehitys)
 • Ari Huczkowski (Otaniemi Marketing Ltd, kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö)
 • Vesa Tiilikka (ISS palvelut, tilasuunnittelu ja rakennuslupa-asiat)
 • Pertti Vuorela (Culminatum Innovation Oy, ACSI ja Innovation Garden yhteistyö)
 • Taina Tukiainen (Culminatum Innovation Oy, Finnish Digibusiness ja Smart City yhteistyö)
 • Päivi Käri-Zein (Urban Mill business case at Haaga-Helia Studia Generalia)
 • Olli Laintila (Urban Mill business case at Haaga-Helia Studia Generalia)
 • Sampo Korppoo (Ratekoulutus Oy, työpajayhteistyö ja InnoVoucher kehitys)
 • Aleksi Neuvonen (Demos Helsinki liaision)
 • Karoliina Parhiala (Shixun – Urban Mill co-research initiative)
 • Tuula Lindström-Knuutila (Aallon tilapalvelujen materiaalituki ja kuljetukset)
 • Pasi Peho (Active Life Village, Welfare Ecosystem Service demo home)
 • Tapio Koivu (HSBP toimipiste ja Helsingin Yliopisto yhteistyö)
 • Ville Valovirta (VTT, kaupunki-innovaatioyhteistyö)
 • Katri Pulkkinen (RYM/Indoor/FLE, Attracting Creative Class people to Otaniemi)
 • Jani Hursti (Asema Interactive, energian hallinnan teknologiat, Otaniemen teknologiayrittäjyys)
 • Pauli Jantunen (Bonem Omen Oy ja 3D Render Oy CRM ja 3D konsultaatio)
 • Tuija Hirvikoski (Laurean ja alueellisen LivingLab yhteistyön valmistelu)
 • Kari Talvitie (AYK Oy, kiinteistökehityksen tapahtumayhteistyö)
 • Hannu Virtanen (Espoon kaupungin verkkoratkaisut Urban Millissä)
 • Nora Rahnasto (Aalto Alumni Relations, alumniyhteistyön valmistelu)
 • Matti Hämäläinen (TiViT ja Aalto Sober-IT projektiyhteistyön valmistelu)
 • Juha Lipiäinen (Active Life Village Ltd, TiViT Kiina-yhteistyön valmistelu)
 • Erkka Mutanen (Wärtsilä Oyj:n Wisionary-projektin PDP-yhteistyö)
 • Timo Järvensivu (Aalto BIZ, SOL – Society of Learning organization liaison)
 • Patrik Laxell (Synocus mm. Eco Urban Living ja Baltic yhteistyö)
 • Tuuli Kaskinen (Demos työpajayhteistyö)
 • Jyrki Liikanen (Aalto Knowledge Networks, varainhankintayhteistyö)
 • Asko Kauppi (lean startup tematiikka  ja liikenneinnovaatioiden prototypointi)
 • Heikki Sjöman (Aalto ADDlab-yhteistyö)
 • Mikko Hagelberg (Aalto Startup Sauna liaison)
 • Miki Kuusi (Aalto Entrepreneurhip Society Liason)
 • Jari Kleimola (Aalto Window ja tilaverkoston IT yhteistyön valmistelu)
 • Eero Hyvönen (Aalto Open Linked Data project liaison)
 • Juha Sarkio (Tekes, TFFEGG rakennushankkeen liaison)
 • Toni Mäkinen (Senaatti-kiinteistöt Oy, Co-working tilakekehitys liaison)
 • Antti  Eskola (TEM Innovaatio-osaston liaison)
 • Jarmo Hallikas (Falcon Leader Oy, ohjelmistoalan pk-yritysyhteistyö)
 • Miia Ajo, Anne Tiainen ja Juha Toimela (SRV Oyj:n Urban Mill yhteistyö)
 • Sirkku Wallin (Aalto, ApriLab yhteistyö)
 • Matti Kurkela (Aalto, Maankäyttötieteet, laserkeilaus- ja virtualisointiyhteistyö)
 • Kristiina Erkkilä (Espoo, Sivistys-ja kulttuuritoimi liaison ja ACSI yhteistyö)
 • Tiina Tuulos (Aalto Design factory, viestintä- ja cateringtiedon tuki)
 • Elina Ylikoski-Oksanen (InnoOmnia yhteistyö)
 • Eero Venäläinen (Uudenmaanliitto, EER ja alueellinen yrittäjyysyhteistyö)
 • Teemu Arina (Service Design työpajan meeting.gs palveluprotoilu)
 • Sam Inkinen (Service Design työpaja: Otaniemen alueen palvelumuotoilun case)
 • Kalle Kataja (vihreä verkko- ja pilvipalveluprotoilu Otaniemen Innovation Gardenissa)
 • Siru Hannula (Aaria Family, kaupunkien hyvinvointipalvelujen yhteiskehitys)
 • Hank Kune (Educore B.V., kansainvälinen teemayhteistyö ja työpajojen fasilitiointi)
 • Ilkka Kakko (Network Oasis and Serenpidity Management co-operation)
 • Annukka Jyrämä (Innovatiivinen kaupunki -kumppanuusohjelman (Helsinki-Aalto) yhteistyö)
 • Paula Tuurnala (Innovatiivinen kaupunki -kumppanuusohjelman (Helsinki-Aalto) yhteistyö)
 • Peter Tapio (PDP Gaala co-producer at Urban Mill)
 • Justus Reinikainen (PDP Gaala co-producer at Urban Mill)
 • Jarkko Valtanen (nextFORM, nontraditional low elevated floor systems prototyping)
 • Tom Lindeman (City Network Finland Oy, Advanced spatial telecom solutions)
 • Raimo Miettinen (Active Life Village, Urban Homen It-järjestelyt)
 • Tuomo Rantanen (Coreorientin Xpoint-projektin PDP-yhteistyö)
 • Anssi Tuulenmäki (MIND research group, Thinking by Doing!)
 • Minna Takala (BIT, LEAP research group & SoMeTu2013 yhteistyö)
 • Lotta Hassi (MIND koulutustyöpajat, Barcelona liaison)
 • Jukka Viitanen (HubConcepts Inc., Urban Business Hub ideation and preparation)
 • Sami Oinonen (Urban Mill & Design+ co-working space liaison and collaboration co-ideation )
 • Juhani Vainio  (Urban Mill & c/o Malski  co-working space liaison and collaboration ideation)
 • Jari Ikonen (Hermia, Tekes Ubicom, knowledge and demo sharing cooperation)
 • Pekka Jussila (Hermia Yrityskehitys Oy, TTY Arena Business Hub and co-working space development liaison)
 • Heikki Marttila (MetsäWood Oy:n PLY-projektin PDP-yhteistyö)
 • Janne Orava (regional LivingLab development)
 • Heini Hult-Miekkavaara (TEK ry:n temaattisen valiokuntatyöskentelyn pilotointi Urban Millissä)
 • Laura Euro (Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja Urban millin yhteisökehitys, ARTS)
 • Ilmi Salminen (Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja Urban Millin kampuskehitysyhteistyö)
 • Ola Sundell (Finnish Business Model Competition, Urban Innovations theme)
 • Meiri Siivola (Espoon kaupunkisuunnitelukeskus, Otaniemen alueen yhteistyö)
 • Glen Gassen (Espoon kaupunki, kaupunkien kv-yhteistyö ja tapahtumat)
 • Esa Santamäki (Design Factory, tilaratkaisujen kehittämisen ja resurssien tuki)
 • Kristiina Heiniemi-Pulkkinen (Uudenmaanliitto, innovaatiotoiminta, EKA B -yhteistyö)
 • Erja Laurila (Aalto PRO, oppimis- ja työpajakonseptien kehitys ja tuki)
 • Johanna Lyytikäinen (InnoEspoo Otaniemen palvelupiste ja Urban Mill yhteistyö)
 • Astrid Mangs (SIC/EUE Liaison, calendar/blog coordination)
 • Jessica Karhu (SIC/EUE Liaison, BES tapahtumat)
 • Renita Niemi (BES/Aalto Liaison, Space&Services Design co-creation)
 • Eelis Rytkönen (Aalto/BES kampusheebon tuki)
 • Jouko Kivimetsä (InnoOmnia Liaison, vocational education collaboration co-creation)
 • Vesa Heikkinen (Haaga-Helia palvelumuotoilun yhteistyö)
 • Pasi Lehto (Kampus- ja tilapalvelut, Aallon liput)
 • Rafael Linnankoski (Arkkitehtikillan pj, yhteistyö 2013)
 • Inka Kojo (Indoor/RYM, Urban Mill prototype 6T-evaluation workshop preparation)
 • Erika Rautavaara (Biolan Oy:n Break-Down-Bio -projektin PDP-yhteistyö)
 • Paula Lehto (Laurea AMK, EUE Tapiolan palvelukehittämisyhteistyö)
 • Jussi Lehtinen (Espoon tapahtumien tuottamisyhteistyö)
 • Heikki Sallinen (Lämpömiehenkuja 2:n IT-palvelut, äänentoistojärjestelmät)
 • Riikka Kuusisto (Aalto Innofokus, innovaatiohankkeiden työkalupakin kehitys)
 • Janne Kallis (Aalto IT, videoneuvottelujärjestelyt)
 • Elmar Husmann (ELIG – Urban Mill Classroom of the Future prototype cooperation)
 • Jukka Suikkanen (Bonwall Oy, digitaaliset tunistepalvelu T3-alueelle)
 • Sunniva Drake (Espoon kaupunginkirjasto, kirjastoinnovaatioiden ideointi)
 • Sebastian Olma (thethinktank.nl, Serenpidity management workshops at Urban Mill)
 • Veera Suomalainen (Helsingin Pyöräkeskus -projekltin spinoff yhteistyö)
 • Lauri Järvilehto (Filosofian Akatemia, Innostustalouden ja Luovan intohimon tapahtumat)
 • Katja Virta (Aalto ARTS, Tweetwig -prototyping yhteistyö)
 • Erika Kontkanen, AES, venäjäyhteistyön valmistelu
 • Harri Paloheimo, Tatu Pollari (PiggyBaggy-protoilu)

Urban Millin demovaiheeseen syksyllä 2013 eri tavoin osallistuneita avainhenkilöitä

 • Tuula Teeri Aalto-yliopiston rehtori
 • Hannu Seristö Aalto-yliopisto, vararehtori, Knowledge Networks
 • Sanna-Katri Rautava Aalto-yliopisto, Senior Advisor/erityisasiantuntija, Lämppäri
 • Jukka Mäkelä Espoo, johto
 • Tuula Antola Espoo, johto
 • Tomi Järvelin JD
 • Auli Puhakka-Autio Arkkitehtuurin laitos, kv-vierailut, koordinaattori
 • Aino Sederholm D-työnäyttely
 • Gaudet Natalie MiniPdp
 • Clutterbuck Andrew MiniPdp
 • Sampo Parkkonen ARTS, Environemntal arts
 • Jon Fagerström Urban Mill
 • Reception Lämpömihenkuja 2 Aallon Lämppärin respa
 • Kari Klemi AaltoPro
 • Pekka Pellinen TEK
 • Heikki Kauppi TEK
 • Jorma Louhelainen TEK
 • Antti Kauppi ABE
 • Janika Lankinen MK (hallituksen pj 2013)
 • Tuomas Nuutilainen MK
 • Hannu Haavisto MK
 • Riikka Haakana Kiinteistötalouden ammattiaineyhdistys Fundi ry, pj 2013
 • Marika Ahlavuo Maankäyttötieteiden laitos, Hannun tiimi
 • Ari Laitala Maankäyttötieteiden laitos, Maankäyttö-lehti
 • Marja-Liisa Niinikoski Culminatum
 • Marjaana Peussa Culminatum
 • Piia Tiilikainen ALV
 • Meri Löyttyniemi Aalto, kestävä kampuskehitys
 • Kirill Rinne Venäjä
 • Ali Kämäräinen Adminotech
 • Laura Nurmi Team Finland Future Watch -palvelu yrityksille
 • Jan Annerstedt Pohjoismainen kaupunkikehittämisyhteistyö
 • Jarmo Heinonen RYM /EUE
 • Johan Wallin Synocus
 • Harri Paloheimo Coreorient / PiggyBaggy
 • Tatu Pollari Coreorient / PiggyBaggy
 • Annina Stadius Espoo / KSK
 • Danyi Liu Espoo / Kv-asiat
 • Juha Metso Espoo, perusturvajohtaja
 • Kati Moisio-Imbert Espoo, Kristiinan assari
 • Dawid  Kmiecik Puola
 • Maciej  Przybecki  Puola
 • Paweł  Rochala Puola
 • Juha Salmi RYM viestintä / Image Builder Oy
 • Nina Heiska Nordic Geocenter
 • Arto Tuominen Taivas ja helvetti -tilaisuus 10.10.
 • Harri Rinta-Aho Espoon lukioiden yhdysrehtori
 • Mika Mäkeläinen Taivas ja helvetti -kirjan kirjoittaja
 • Pekka Timonen Espoo iCapital-hakemus
 • Maria Tomminen Espoo iCapital-hakemus
 • Erkki Wirta Oivallustehdas
 • Thomas Abrell Kolmelab
 • Nargis Guseynova Kolmelab
 • Adalgisa Santos Kolmelab
 • Charles Liu ALV
 • Reina Magica MA Student and Researcher in Game Design at Aalto University, School of Art and Design
 • Pia Erkinheimo Digile
 • Paul  Dombowsky Kanada
 • Dominic  Lapointe Quebec
 • André Gobeil Quebec
 • Karina Univer Hackathon
 • Olli Niemi SYK
 • Harri Kulmala FIMECC
 • Pia Lappalainen KV/EU-Julkaisut
 • Esa Reilio RDnet
 • Trevor Harris A-laitos
 • Raimo Sepponen Health Factory
 • Daniel Hees Maulito
 • Kati Parviainen Antell, Restaurant manager Kati Parviainen
 • Anssi Laurila Entropy
 • Taisto Junkkari Hansaprint
 • Olli-Mikko Ojamies Aalto IT
 • Jonna Järvisalo JAMK
 • Jari Järvinen JAMK
 • Sami Voutilainen JAMK
 • Timo Hiltunen JAMK
 • Hannele Wihinen JAMK
 • Ulla Mäntylä JAMK
 • Tommy Lindgren A-laitos / kaupunkimallit
 • Tuula Isohanni ARTS coordinator
 • Olli Hietanen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
 • Leena Laitinen Kemia-lehti

1 thought on “Pioneerit

 1. Päivitysilmoitus: Kiitos! Pari tuhatta ihmistä mukana Urban Millin palveluproton kehittämisessä | Urban Mill – Building IntenCity!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s