Linkki

A vision of ”Enabling Cities” which is both ambitious and achievable!

Three years and thousands of readers later, Enabling City is back with a new book.

Packed with inspiring prompts and provocations, this volume explores the relationship between public space and democracy, the links between the commons and resilience and, ultimately, the role that social innovation can and must play in order to safeguard and advance both.

With a total of 80 initiatives hailing from over 40 countries, Volume 2 celebrates the efforts of everyday communities as they respond to the challenges and opportunities of urbanization, and the issues influencing larger ecological, economic, and emancipatory trends worldwide.

Groundbreaking organizations like Shareable Magazine, the new economics foundation and MIT CoLab contribute 8 guest articles that complement the compelling stories of courage, vision and determination at the heart of this impressive book. A series of infographics guide a more critical engagement with popular practices like civic crowdfunding and smart city planning, while an original proposal for a School of Civic Creativity celebrates the type of collaborative skills required for participatory projects to thrive.

As creative thinking redefines everyday life in urban centres, the power of place-based creative problem-solving is spreading into the suburbs, small towns, and diverse settlements of the world.

This volume of Enabling City reminds of the power of our imagination, and invites us to make the most of it.

KUTSU Linked Open Data Finland seminaariin 24.1.2014

Urban Mill toimii yhtenä siltana rakennetun ympäristön kehittämisen ja avoimen linkitetyn datan rajapinnalla. Aalto-yliopisto järjestää nyt teemasta kiinnostuneille seminaarin:

Linked Open Data Finland — Avoin yhdistetty tieto Suomessa

Perjantaina 24.1.2014, klo 9-16
Aalto-yliopisto, Otaniementie 17, TUAS-talo, sali TU2,

Linked Data Finland (LDF) on monialainen kansallinen hanke, jonka tavoitteena on käynnistää ja edistää tietovarantojen hyödyntämistä maassamme uusimpien semanttisten web-teknologioiden (Linked Data) avulla. LDF-hankkeen lähtökohtana on kansainvälinen Linked (Open) Data -liike sekä siihen liittyvät teknologiat, W3C:n standardit ja parhaat käytännöt. Nämä mahdollistavat uudella tavalla ”koneymmärrettävän” eli ”semanttisen” tietosisällön automaattisen tuotannon, sisältöjen yhdistämisen (Linked Data) toisiin tietosisältöihin yhteentoimivasti (semantic interoperability), julkaisemisen verkkopalveluina (web service, mashup) sekä uudet, aiempaa älykkäämmät sovellukset.

Lue loppuun

Living+ -tutkimusohjelma luo parempia elinympäristöjä

Aalto-yliopisto kokoaa uuteen Living+ -ohjelmaan ihmislähtöisten elinympäristöjen tutkimuksen ja opetuksen

Samalla yhteistyö Helsingin yliopiston kaupunkitutkimuksen kanssa tiivistyy. Living+ kokoaa yhteen kaupunkisuunnitteluun ja elinympäristöihin liittyviä hankkeita ja tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on luoda ympäristöjä, joissa eläminen, asuminen ja vapaa-aika nivoutuvat toisiinsa innovatiivisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Osana Living+ -ohjelmaa Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto muodostavat yhteisen Kaupunkiakatemian. Sen alle kootaan yliopistojen tarjoama monitieteinen kaupunkitutkimus ja -opetus sivuaine- ja tohtorikoulutuskokonaisuudeksi. Kaupunkiakatemian tutkimus keskittyy ajankohtaisiin kaupungistumisen kysymyksiin Suomessa ja maailmalla.

‒ Kiihtyvä sosiaalinen, teknologinen ja ympäristöllinen kehitys edellyttää Aalto-yliopistolta yhä merkittävämpää roolia yhteiskunnan kehittämisessä. Living+ on poikkitieteellinen tutkimus- ja toiminta-alusta, joka tuo yhteen osaamista eri aloilta. Näistä kohtaamisista syntyy uusia innovaatioita, jotka puolestaan tuottavat parhaita ratkaisumalleja muun muassa kaupunkisuunnittelun haasteisiin, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.

Ihmislähtöiset elinympäristöt ulottuvat Aalto-yliopistossa laajoista rakennettujen ympäristöjen suunnittelusta sähköisiin palveluihin. Eri mittakaavat kattavalla tutkimusalueella Aalto-yliopistolla on mahdollisuus luoda kansainvälisesti kiinnostava ja suomalaiseen yhteiskuntaan laajasti vaikuttava kokonaisuus.

Living+:ssa tarkastelun kohteena ovat muun muassa asuinalueet, urbaanien keskittymien palvelut, kaupunkien kehittäminen, rakentaminen ja kaupunkimaisema sekä elämisen toimintamallit ja niiden linkittyminen ympäristön ja asumisen kehittämiseen.

Living+ jatkaa Aalto-yliopiston designpääkaupunkivuoden ohjelmasisältöjä, jotka loivat pohjaa parempien ja kestävämpien elinympäristöjen suunnittelulle.

Living+ -ohjelmaa esitellään 17. joulukuuta järjestettävässä seminaarissa. Tilaisuudessa julkistetaan myös Living+ -kirja, johon on koottu Aalto-yliopiston designpääkaupunkivuoden tuloksia.
Lisätietoja:
arkkitehtuurin laitoksen johtaja, professori Antti Ahlava
p. 050 324 1179
antti.ahlava@aalto.fi
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Website for Aalto Learning Center planning and Learning Hubs now open

The designing of Aalto University’s forthcoming Learning Center and the Learning Hubs developed across  the University are discussed from various perspectives on a new website:

http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/enhome/

The Hub spaces facilitiating diverse activities across Aalto University are already available for the use of students and staff. These places are used to test ideas for the Learning Center coming to Espoo in the near future (Otaniementie 9). The website presents all the different Hubs and offers an opportunity to follow the development of the Learning Center and its services in the Learning Center. The website is updated continuously with news, articles and images.

Oppimiskeskuksen suunnittelun ja Learning Hubien verkkosivusto avattu

Aalto-yliopiston tulevan Oppimiskeskuksen suunnittelusta ja yliopiston alueelle kehitetyistä  oppimistiloista Learning Hubeista eri näkökulmista kertova verkkosivusto on avattu:

http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/fihome/

Monenlaisen toiminnan mahdollistavat Hub-tilat eri puolilla Aalto-yliopistoa ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä jo nyt. Näissä tiloissa testataan Espooseen tulevan Oppimiskeskuksen palveluja (Otaniementie 9). Verkkosivusto kuvaa eri Learning Hubit ja niiltä voi seurata, miten Oppimiskeskus palveluineen rakentuu. Sivustoa täydennetään jatkuvasti uutisilla, teksteillä ja kuvilla.

Linkki

Tärkeintä on itseluottamus

Urban Mill tutustui: Ilona Rauhala, Makke Leppänen ja Annamari Heikkilä: Pääasia – Organisaation psykologinen pääoma. Talentum 2013.

Psykologisen pääoman ulottuvuudet ovat toivo, optimismi, sinnikkyys ja itseluottamus – ja näistä tärkein on itseluottamus. Ilona Rauhala, Makke Leppänen ja Annamari Heikkilä kertovat uudessa kirjassaan siitä, miten itseluottamusta ja asenteita voi johtaa arjen pienillä teoilla.

Tärkeintä olisi johtaa onnistumiskokemuksia. Palautetta onnistumisista pitää jakaa päivittäin. Kiitoksista ihmiset taas saavat tarvitsemaansa energiaa. Johtaminen on energiabisnestä, sanovat tekijät ja päätyvät kirjoittamaan mindfulnessista. Musiikki herättelee tunteita ja sitä voisi käyttää palavereissakin. Taukoliikunta puolestaan nostaa energiaa työpäivän aikana.

Psykologisen pääoman juuret ovat positiivisessa psykologiassa. Vielä tällä hetkellä suurin osa alan tutkimuksesta on tehty Amerikassa, mutta odotettavissa on lisää tutkimusta esimerkiksi Kiinasta. Tutkimusten mukaan psykologisella pääomalla on yhteys työssä menestymiseen, psyykkiseen hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen.

Monitilatoimistot yleistyvät – Urban Mill kokoaa toimijoita

MONITILATOIMISTO – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun
Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg

TOTI - käyttäjälähtöiset toimistotilat

Raportti on vapaasti ladattavana sivulla www.ttl.fi/toti. Dokumenttiin ei liity tekijänoikeudellisia rajoituksia hanketta toteuttaneiden tutkimuslaitosten tai
rahoittajien puolesta.

”Monitilatoimisto on tietotyön murroksen synnyttämä uusi, joustava ja muunneltava
tilakonsepti. Se tarjoaa toiminta-alustan lisääntyvälle ja monimuotoistuvalle yhteistyölle sekä niille työrupeamille, jolloin yksin tehtävä työ ja keskittyminen ovat tärkeitä.
Monitilatoimiston tulisi mahdollistaa sopivan työtilan valinnan kulloiseenkin työtehtävään: rauhallisia työtiloja keskittymistä vaativille töille sekä ryhmätyötiloja ja kohtaamispaikkoja erikokoisille ja erityyppisille neuvotteluille ja yhteistyötilanteille.

Lue loppuun

First Catchbox pre-order done by Urban Mill! Order your own now!

Catchbox is a professional wireless microphone. The device communicates with a receiver (included) that can be connected to any sound system. To avoid unwanted noises when being thrown around, internal electronics sense the motion of the cube and switch off the audio when it is caught, thrown,or dropped.

Image

The Catchbox got started more than one year ago at Aalto University, Finland. After seeing countless lectures and conferences where it was difficult to ask audience members questions, the founders decided something had to be done.  Product developers at heart, the team set about to create the world’s first throwable microphone that could be easily passed from one audience member to the next, making events more engaging and fun!

To develop the product, the company went through countless iterations, testing early prototypes at over 100 events, including large conferences and lectures.  After seeing which features, technologies, and form factors worked the best, the final design has finally been chosen and Catchbox is now ready for Pre-Orders. Order now, the first batch is only 500 units!

If you want to test the Catchbox before ordering, come and test it at an Urban Mill event.

Linkki

Peloton Club goes 3D: Buildings, Spaces and Cities.

Thu 12.12. 18:00 – 22:00, at Putte’s Bar&Pizza

Most of our capital is there. Most of our natural resources goes there. Its the the built environment.

Peloton Club introduces Finland’s hottest startups in energy smart buildings. Meet quantified home, collaborative space consumption, space as a service and next generation energy management systems.

Pitches from:
*http://opend.info/ spatial information flows
*http://www.koas.fi/en/ behavioral push messaging
*http://venuu.fi/ space as a service
*http://www.fourdeg.fi/ energy saving in water radioators
*http://www.eneron.fi/en/ energy-efficient property management
*http://www.granlundmanager.fi/en/ maintenance management system
+ Riku Siivonen how to write a 250K pitch
+Startup-guru live performance

+ pizza, beer and other xmas festivities for the resource smart set.

Kalevankatu 6, 00100 Helsinki, Finland