Urban Milliin kasvaa uudentyyppistä ääniympäristöä

AaltoSenses -ääniympäristöjärjestelmä kasvaa Urban Millissä vaiheittain, evolutiiivisesti. Ensimmäiset asennukset tehdään heinäkuun alussa.AaltoSenses-PaneeliLogo_2013

AaltoSenses on Aalto-yliopiston suojissa syntynyt aistimaailmoja rakentava hanke. AaltoSenses -nimellä tuotetaan aistit huomioonottavia toiminnallisia interiöörejä. Moniaistisuuteen pyritään kaikessa. Interiöörejä kehitetään tästä syystä yhteistyössä autismin kirjon edustajien kanssa. Heillä on harjaantunut ja herkkä näkemys hyvästä aistimaailmasta. Se mikä autismin aistivaikeuksissa on tarpeellista tai välttämätöntä on tietenkin hyvää ja esteetöntä ympäristöä kaikille.

Kaikki AaltoSenses-äänisisällöt ovat toiminnallisia. Urban Millissä kyseeseen tulevat ensisijaisesti taustahälyn haittoja vähentävät äänipeitot sekä tunnelmaa luovat musiikin ja luonnon yhdistävät äänimaailmat. Sisältöjä kehitetään yhdessä autismin kirjon henkilöiden ja järjestöjen kanssa, jotta pienetkin nyanssit saadaan kohdalleen.

AaltoSenses kehittää moniaistisia toiminnallisia ympäristöjä hyvin erilaisissakin mittakaavoissa. Pienin interiööri voidaan luoda tulppakuulokkeisiin ja siitä skaala kattaa puettavat, kannettavat, kalusteisiin, huonetiloihin ja ulko-oleskelupaikkoihin luodut interiöörit. AaltoSenses-sävelteitä tulee myös Urban Millin pihalla rakenteilla olevaan Päiväunenpaikka.fi -konttiin, joka on esillä Tall Ships Races -tapahtumassa 17.-19.7.2013 Helsingin Hietalahdentorilla.

Ensi vaiheessa Urban Kitchenin oven viereisen kopin seinään tulee SensePaneeli, joka toimii äänien jakelukeskuksena. Tästä hanke jatkuu pienin askelin laajemmaksi ja eri kohteiden äänimaisemia yksilöiväksi, jopa tilan hahmottumista opastavaksi maailmaksi. Vierailijoilta toivotaan kommentteja havainnoista tarralapuilla.

AaltoSenses on Aalto-yliopiston Signaalinkäsittelyn ja Akustiikan laitoksen sekä Aalto Protomo Espoon spin-off, jota isännöi niinikään spin-offina syntynyt Aaltomo osuuskunta (perustettu 2011). Ääni- ja haptiikkamaailmaa AaltoSenses-hankkeessa on luomassa myös RESONOIVA design Oy (perustettu 2013).

AaltoSenses, Heikki T Tuominen, 050 390 2877, LinkedIn: httuominen

RESONOIVA design Oy, Jukka Linjama, https://soundcloud.com/1ukka, jukka@resonoiva.fi

Aaria Family ja Active Life Village yhteistyösopimukseen

Urban Millin pioneerikumpanit yhteistyöhön: Aaria Family Oy ja Active Life Village solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on liiketoiminnan edistäminen, tuotekehitys ja markkinointiyhteistyö.

Aaria etsii, analysoi ja ehdottaa toimivia ratkaisuja ikäihmisille tai heidän läheisilleen koskien palveluja kuten hoivakodit, tuotteita ja saatavilla olevaa rahoitusta. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen ikääntymisen suunnitelma, jossa otetaan huomioon myös juridiset ja taloudelliset näkökulmat henkilökohtaisen turvallisuuden lisäksi.  Aaria Family Oy:n toimitusjohtaja Siru Hannulan mukaan ”Aarian lähtökohtana on eettisyys ja ikäihmisten kannustaminen itsemääräämisoikeutensa säilyttämiseen.  Active Life Villagen ratkaisut ovat luonteva osa kokonaisvaltaista palvelusuunnitelmaa, jonka teemme asiakkaan tarpeisiin.”

”Active Life Village kehittää palveluvalikoimaansa ja Aaria Familyn tarjoamat palvelut sopivat erinomaisesti kokonaistarjontaamme. ” sanoo toimitusjohtaja Juha Lipiäinen Active Life Villagesta.”

Uusimaa-ohjelma luo kasvualustaa innovatiivisuudelle ja kestävälle kasvulle

”Meidän on luotava kunnon kasvualusta innovatiivisuudelle ja kestävälle kasvulle vähentäen samalla hallinnon taakkaa” , linjaa Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Markku Markkula blogissaan:

http://uusimaaohjelma.uusimaa-areena.fi/2013/06/20/markku-markkula-aluksi-investointeja-kasvualustaan/

Markkula nosti lähiajan yhteisiksi haasteiksemme neljä teesiä:

  • toteutetaan merkittäviä uudistuksia kokonaisuuksina
  • tehdään innostavasti yhdessä
  • erotutaan muista metropoleista
  • mitataan tuotoksien hyötyä

Meidän on tehtävä valintoja ja luotava kunnon kasvualusta innovatiivisuudelle ja kestävälle kasvulle sekä edellytykset edetä EU-tasolla tunnustetuksi pioneeriksi. Samalla on reippaasti vähennettävä hallinnon taakkaa. Tavoite on, että täällä toimivat ovat haluttuja kumppaneita ja näin saamme tänne tuntuvasti tähänastista enemmän pioneeritoiminnan rahoitusta ja osaamista myös muualta.”

Otaniemen Innovation Garden innostavana esimerkkinä

”Toinen keskeinen linjaukseni on, että keskitymme kärkiin, jotka kokoavat yhteen teemaan sen aiheen parhaita osaajia ja heidän hankkeitaan. Emme keksi itse uutta, vaan keskitymme osaamisen kierrätystalouteen: otamme muualla jo kehitetyn tiedon käyttöön, jalostamme sitä edelleen ja jaamme muille. Hyödynnämme esimerkiksi sitä työtä, jota Aallon uusilla innovaatiotoimilla (Aalto Innovation Garden = Aalto Design Factory, Startup Sauna ja Urban Mill) on tehty.”

 

InnOta suunnittelukilpailu alkoi – puurakentamisen edelläkävijä Otaniemeen!

Senaatti-kiinteistöt on julistanut suunnittelukilpailun innovatiivisen toimitilan toteuttamisesta Espoon Otaniemeen Urban Millin naapuriin. Alueen kaavamuutos hyväksyttiin Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.5.2013.

InnOta -nimisen hankkeen tarkoituksena on rakentaa Finnveralle, Finprolle, Tekesille ja Geologian tutkimuskeskus GTK:lle yhteinen muuntojoustava toimitalo, joka palvelee käyttäjien tarpeita monipuolisesti ja mahdollistaa uuden työnteon tavat. Rakennuksen tulee olla toiminnallisesti, elinkaaritaloudellisesti, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Suunnitteluryhmältä edellytetään muun muassa puurakentamisen asiantuntemusta.

Suunnittelukilpailu käydään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena julkisen hankintamenettelyn kutsukilpailuna. Kilpailuun mukaan haluavat suunnitteluryhmät voivat jättää osallistumishakemuksensa 16.8. mennessä. Kilpailuaika alkaa 16.9.2013 ja päättyy 29.11.2013. Kilpailun tulos julkistetaan ensi vuoden maaliskuuhun mennessä.

InnOta rakennetaan GTK:n yhteyteen siten, että uudisrakennus ja GTK:n nykyiset tilat yhdistyvät. Alustavan toteutusaikataulun mukaan InnOtan rakennustyöt aloitetaan syys-lokakuussa 2014 ja valmiit tilat luovutetaan käyttäjilleen lokakuussa 2016. Korjaus- ja uudisrakentamisen yhteenlaskettu laajuus on noin 15 000 neliömetriä.

Lisätietoa Senaatin lehdistötiedotteesta:

http://www.senaatti.com/document.asp?siteID=1&docID=1114

Nordic Geo Center Oy kokeili 3D-skannerin kameran kalibrointia Urban Millissä

Nordic Geo Center Oy vieraili Urban Millin tiloissa kokeilemassa 3D-skanneriin liitettävän kameran kalibrointia. Kalibrointiradan ei tarvitse olla pysyvä, mutta toimintaan tarvitaan korkea ja muutenkin varsin iso tila, jollaista nykyrakennuksista on hankala löytää. Urban Millin tila osoittautui käyttökelpoiseksi ja muutenkin tilan käyttö järjestyi mutkattomasti ja lyhyellä varoitusajalla.

3D-laserskannaus eli laserkeilaus on 2000-luvulla yleistynyt mittaustekniikka, jota voi käyttää rakennetun ja rakentamattoman mallinnukseen oli sitten kysymys rakennuksista tai ympäristömittauksista. Mittaus tuottaa tiheän pistepilven mitatun kohteen muodoista ja aineistosta voidaan mallintaa vaikkapa rakennuksen tietomalli, tunnelin tilavuusmalli tai maastomalli.

kalibrointi_urbanmill

Nordic Geo Center Oy on laserskannereihin keskittynyt mittausvälineiden maahantuoja. Maahantuonnin lisäksi yritys konsultoi asiakkaitaan mittauslaitteiden ja ohjelmistojen käytössä sekä kouluttaa käyttäjiä perinpohjaisesti tekniikan ymmärtämiseen.

Tapiolan kirjaston kehittämispäivä Urban Millissä tuotti nipun hyviä ideoita kirjastotyön kehittämiseksi

Urban Millissä 7.6. järjestetyn kirjaston kehittämispäivän yhtenä aiheena oli käytännön ideat kirjastotyön kehittämiseksi ja yhteistyöverkostojen rakentaminen. Päivä tuotti myös konkreettisia yhteistyöaihioita Urban Millin ja kirjastotoimen välille.

Tapiolan kirjasto kehittää toimintaansa ja palvelujaan asiakkaiden kanssa hyvässä yhteishengessä. 11.6.2013 avataan kirjastoon Paja. Paja on toiminta-alue, jossa asiakas yhdessä muiden toimijoiden kanssa voi luoda teoksia ja nähdä kättensä jäljen mm. 3D-tulostimen tai ompelukoneen avulla. Robotiikkakin kuuluu kuvaan ja kilpailuja ja rakentelua on tiedossa. Yhteistyökumppaneita etsitään Urban Mill ympäristöstä.

Kirjasto toivoo myös löytävänsä kumppaneita, jotka voisivat olla ideoimassa millainen on lähitulevaisuuden uusi palvelupiste, joka ei toimi tiskin takaa. Tässä Telakka-tyyppisessä infopisteessä voisi asiakas ja henkilökunta asioida yhdessä tasavertaisina.

Yhteistyöverkostoa solmittiin nyt jo ensimmäisellä kerralla Urban Mill-sateenvarjon alla Active Life Village Oy:n kanssa. Tapiolan kirjasto ottaa projektiomaisesti tarjolle Senioreita varten kehitetyn Active Life-laatikon joka sisältää erilaisia hyvinvoinnin kartoittamiseen ja terveyden ylläpitämiseen tarkoitettuja laitteita kuten unimittarin, lääkemuistuttimen jne. Laatikon saa lainata kirjastosta kotiin laitteiden kokeilua varten. Active Life Village toivoo käyttökokemuksista asiakaspalautetta.

”Urban Mill todisti jälleen kerran kohtaamistilakonseptin toimivuuden viime perjantaina. tuomalla Active Life Villagen ja Tapiolan kirjaston samaan pöytään, jossa alustavasti sovittiin, että Active Life Villagen kehittämä Hyvinvointilainaamo-konsepti tuodaan esille ja kuntalaisten kokeiltavaksi kirjaston kautta. Ilman Urban Milliä ja sen luomaa avoimen projektien, yritysten ja yhteisöiden kohtaamista tämä olisi ollut paljon hankalampi järjestää”, sanoo Juha Lipiäinen Active Life Villagesta.

IMG_9928 IMG_9934

Teksti: Lars Miikki ja Raisa Alameri; kuvat Lars Miikki

Tapiolan kirjaston kehittämispäivä käynnissä Urban Millissä

7.6. klo 10.50: Tapiolan kirjaston henkilökuntaa on paraikaa koolla kehittämispäivässään Urban Millissä. Yhtenä aiheena on käytännön ideoiden ja kirjaston projektien hyödyntäminen Urban Mill -hengessä. Päivän odotetaan tuottavan myös konkreettisia yhteistyöaihioita Urban Millin ja kirjastotoimen välille.

IMG_9930B