UUSAIKA

uusaika

UUSAIKA-hankkeen (1.10.2015-31.3.2017) loppuraportin tiivistelmä

Uudellamaalla on tuhansia ihmisiä ja satoja hankkeita, jotka kehittävät ihmisten arkea parantavia asioita. Kehittäjät toimivat usein ilman rikastavaa vuorovaikutusta muiden kehittäjien ja käyttäjien kanssa. Toimet jäävät näin irrallisiksi, eikä niistä ei synny pysyviä vaikutuksia.

UUSAIKA-hanke etsi ratkaisuja näihin ongelmiin soveltamalla Espoon Innovation Gardenissa käytettävää Urban Mill-toimintamallia arjen hyvinvoinnin kehittämiseen Uudellamaalla mm. viemällä kokeilujen tuotoksia käytäntöön.

Hanke keräsi tietoa, järjesti tilaisuuksia, tuki kehittäjätiimejä, tuotti protoja ja demoja sekä informoi toiminnasta. Hanke antoi panoksensa yli 200 teematapahtumaan, joihin osallistui lähes 12.000 henkilöä. Osalliset oli lapsista senioreihin ja he toimivat useissa rooleissa virkamiehistä asukasaktivisteihin – ja tutkijoista yrittäjiin. Tapahtumat tuottivat avoimesti jaettavia tuotoksia.

Hanke toi yhteen liki 1000 organisaatiota arjen palvelujen kehittämisen piiristä, tarjosi yhteisöllisyyttä näiden aktiiveille ja tuki yli 50 startup/kehittäjätiimin toimintaa. Hanke kontaktoi ja kokosi Helsingin metropolialueen 80 co-working tilan verkoston yhteystiedot Google-kartalle.

Kokeilut tuottivat tulosta. Esim. Kuori Oy:n kanssa protoiltiin ja demottiin tilanäyttöjä. Se kasvoi nopeasti. Alussa sillä oli yksi päätoiminen työntekijä ja nyt kesällä 2017 pian jo 10 hengen tiimi, kansallinen jälleenmyyjäverkosto ja kansainvälinen tuotantoketju. Tilanäytöille löytyi uutta tarvetta mm. seniorihuollosta.

Uusaika-työhön panostaneet tiimit menestyivät, mm. Bonwal Oy voitti Paras mobiilipalvelu 2016 -palkinnon Slushissa HSL-mobiililippu sovelluksellaan ja Consair Oy startup-sarjan Fennia Prize 2017 muotoilukilpailussa.

Urban Mill-mallissa on kolme elementtiä: 1) Alustapalvelu tukee yhdessä oppimista tapahtumissa ja tiimeissä, 2) Yhteisöpalvelu fasilitoi yhteiskehittämistä ja kokeiluja ja 3) Ekosysteemipalvelu linkittää kehittämistyön arkielämän ongelmien ratkaisemiseen ja orkestroi ekosysteemien rikastumista. Palveluja tuetaan prosessilla, jonka osat ovat: tarinat, tapahtumat, tiimit, kokeilut, livinglabbing ja ekosysteemikehitys.

Mallia ja sen osia pilotoitiin Otaniemen ohella mm. Keran alueella ja tehtiin ehdotukset sen soveltamista mm. Espoon Matinkylässä ja Leppävaarassa, Helsingin Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa sekä myöhemmin Lohjalla ja Loviisassa. Hankkeen vaikutuksesta mm. Joensuussa ja Savonlinnassa sekä Romaniassa EU:n Open Innovation 2.0 -konferenssissa järjestettiin työpajat mallin soveltamisesta.

Hanke vauhditti toimintakulttuurin muutosta. Uudenmaan hajallaan olevia tarpeita, resursseja ja osaamista tuotiin yhteen ja käynnistettiin uutta kansainvälisestikin merkittävää älykkään erikoistumisen toimintaa. Erityisfokuksessa oli startup- ja pk-yrityksissä olevan osaamisen kytkeminen kaupunkikehittämisen teemoihin.

Hanke verkottui Suomen suurten kaupunkien sekä kansainvälisten innovaatiotoimijoiden kanssa ja tuki 10 uuden yrityksen ja 34 yhteisen toimenpide-ehdotuksen tai hankehakemuksen (mm. EAKR, ESR, H2020, Interreg) syntyä.

Tietoa toiminnasta levitettiin kotimaisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa sekä julkaisuissa, ja demoja esiteltiin kotimaisille ja kansainvälisille vierailijoille. Malli kiinnosti ja viritti kansainvälistä keskustelua.

Hanke osoitti, että pienilläkin panoksilla voi tuottaa suurta arvoa ja että uusille ruohonjuuritason ketterille palveluille on suuri tarve.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

UUSAIKA-tiedote 2016

Vuonna 2050 2/3 maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Urbanisaatioon liittyy paljon ratkaisemattomia ongelmia, jotka ovat myös miljardien eurojen mahdollisuus. Arjen hyvinvointi kaupungeissa ei ole itsestäänselvyys. UUSAIKA kokoaa yhteen urbaanien ongelmien ratkaisemisesta kiinnostuneet yksilöt Uudellamalla, Suomessa ja globaalisti. Viemme suomalaista osaamista maailmalle ja tuomme myös maailman osaajat ratkomaan omia haasteitamme.

UUSAIKA-työhön voivat liittyä mukaan kaikki, jotka haluavat luoda yhdessä parempaa arjen hyvinvointia kaupunkeihin uusien ratkaisujen, palveluiden tai tuotteiden avulla – joko kotinurkissa tai maailmalla. Kysy lisää.

UUSAIKA (10/2015-3/2017) on Uudenmaan laajuinen koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on luoda sujuvampaa arkea kaupunkielämään.

Urban Mill, Otaniemessä sijaitseva kaupunki-innovaattoreiden teemallinen tila, yhteisö ja palvelu, vastaa hankkeen toiminnasta. Käytännössä työ toteutuu seuraavien työvaiheiden kautta, alkaen Espoosta ja laajentuen sieltä käsin muualle Uudellemaalle.

  • Tarpeiden tunnistaminen: Mitä aitoja ongelmia ja mahdollisuuksia lähiympäristö tarjoaa kaupunkielämän kehittämiseksi? Esimerkiksi miten kehittyviä asemanseutuja (Länsimetro, Keran alue Espoossa) voisi hyödyntää uusien ratkaisujen testaamiseen sekä kaupallistamiseen yritysten, oppilaitosten ja kansalaisten toimesta – Suomen ja maailman tarpeita varten?
  • Tekijöiden ja heidän osaamisensa tunnistaminen: Tuomme yhteen tunnistettujen tarpeiden ratkaisemisesta kiinnostuneet tekijät esimerkiksi tapahtumien ja yhteisten työskentelytilojen kautta.
  • Tiimiytyminen: Kokoamme tekijöistä tiimejä ja osaajayhteisöjä, jotka lähtevät ratkaisemaan tarvetta esimerkiksi pilottikokeilun tai uuden hankkeen muodossa. Autamme heitä käynnistämään toimintaa. 

Käytännössä UUSAIKA-toiminta tarkoitaa tapahtumia, työpajoja, yhteistyön tukemista, kokeilujen vauhdistamista ja uusien avauksien hankkeistusta. Käytännön työn kautta Urban Millin toimivaksi havaitut käytännöt leviävät samalla vaiheittain koko maakuntaan. Tekijät oppivat yhdessä. Kehittämisalustat ja ympäristöt kytkeytyvät toisiinsa. 

UUSAIKA-hankkeen rinnalla samassa älykkään erikoistumisen ”Arjen hyvinvointikaupunki” -teemassa toteutettava Helkan (Helsingin kaupunginosat yhdistykset ry) KEVEIN-hanke auttaa kaupunginosayhdistyksiä ja kansalaisia kasvamaan innovaatioalustoiksi.

UUSAIKA-hankkeen toiminnasta vastaavat

  • Kari Mikkelä: 050 500 4048, kari.mikkela@urbanmill.fi
  • Lars Miikki: 040 503 6630, lars.miikki@urbanmill.fi
  • Toni Pienonen: 0400 737 238, toni.pienonen@urbanmill.fi

UUSAIKA-hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto ja Espoon kaupunki. Se on osa maakunnan älykkään erikoistumisen edistämistä Arjen hyvinvointikaupunki -teemassa. #uusaika

Uudenmaan_liitto_vaakalogo_rgb