UUSAIKA

uusaika

Vuonna 2050 2/3 maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Urbanisaatioon liittyy paljon ratkaisemattomia ongelmia, jotka ovat myös miljardien eurojen mahdollisuus. Arjen hyvinvointi kaupungeissa ei ole itsestäänselvyys. UUSAIKA kokoaa yhteen urbaanien ongelmien ratkaisemisesta kiinnostuneet yksilöt Uudellamalla, Suomessa ja globaalisti. Viemme suomalaista osaamista maailmalle ja tuomme myös maailman osaajat ratkomaan omia haasteitamme.

UUSAIKA-työhön voivat liittyä mukaan kaikki, jotka haluavat luoda yhdessä parempaa arjen hyvinvointia kaupunkeihin uusien ratkaisujen, palveluiden tai tuotteiden avulla – joko kotinurkissa tai maailmalla. Kysy lisää.

UUSAIKA (10/2015-3/2017) on Uudenmaan laajuinen koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on luoda sujuvampaa arkea kaupunkielämään.

Urban Mill, Otaniemessä sijaitseva kaupunki-innovaattoreiden teemallinen tila, yhteisö ja palvelu, vastaa hankkeen toiminnasta. Käytännössä työ toteutuu seuraavien työvaiheiden kautta, alkaen Espoosta ja laajentuen sieltä käsin muualle Uudellemaalle.

  • Tarpeiden tunnistaminen: Mitä aitoja ongelmia ja mahdollisuuksia lähiympäristö tarjoaa kaupunkielämän kehittämiseksi? Esimerkiksi miten kehittyviä asemanseutuja (Länsimetro, Keran alue Espoossa) voisi hyödyntää uusien ratkaisujen testaamiseen sekä kaupallistamiseen yritysten, oppilaitosten ja kansalaisten toimesta – Suomen ja maailman tarpeita varten?
  • Tekijöiden ja heidän osaamisensa tunnistaminen: Tuomme yhteen tunnistettujen tarpeiden ratkaisemisesta kiinnostuneet tekijät esimerkiksi tapahtumien ja yhteisten työskentelytilojen kautta.
  • Tiimiytyminen: Kokoamme tekijöistä tiimejä ja osaajayhteisöjä, jotka lähtevät ratkaisemaan tarvetta esimerkiksi pilottikokeilun tai uuden hankkeen muodossa. Autamme heitä käynnistämään toimintaa. 

Käytännössä UUSAIKA-toiminta tarkoitaa tapahtumia, työpajoja, yhteistyön tukemista, kokeilujen vauhdistamista ja uusien avauksien hankkeistusta. Käytännön työn kautta Urban Millin toimivaksi havaitut käytännöt leviävät samalla vaiheittain koko maakuntaan. Tekijät oppivat yhdessä. Kehittämisalustat ja ympäristöt kytkeytyvät toisiinsa. 

UUSAIKA-hankkeen rinnalla samassa älykkään erikoistumisen ”Arjen hyvinvointikaupunki” -teemassa toteutettava Helkan (Helsingin kaupunginosat yhdistykset ry) KEVEIN-hanke auttaa kaupunginosayhdistyksiä ja kansalaisia kasvamaan innovaatioalustoiksi.

UUSAIKA-hankkeen toiminnasta vastaavat

  • Kari Mikkelä: 050 500 4048, kari.mikkela@urbanmill.fi
  • Lars Miikki: 040 503 6630, lars.miikki@urbanmill.fi
  • Toni Pienonen: 0400 737 238, toni.pienonen@urbanmill.fi

UUSAIKA-hanketta rahoittavat Uudenmaan liito ja Espoon kaupunki. Se on osa maakunnan älykkään erikoistumisen edistämistä Arjen hyvinvointikaupunki -teemassa. #uusaika

Uudenmaan_liitto_vaakalogo_rgb