EUE – Energizing Urban Ecosystems by RYM Oy

EUE-ohjelmassa luodaan Suomeen kaupunkikehittämisen kansainvälisesti arvostettu ja monitieteinen huippuosaamisen keskittymä. Se tarjoaa globaalisti verkottuvan yhteistyöalustan kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen erilaisille tutkimus- ja kehittämishankkeille.

Huippuosaamisen ytimeksi Aalto-yliopisto, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Esoon kaupunki ja RYM Oy ovat perustaneet Urban Millin, jossa julkisen ja yksityisen sektorin toimijat sekä tutkimuslaitokset voivat tehdä luovaa, vuorovaikutteista ja jatkuvaa oppimista tukevaa yhteistyötä. Sisältölähtöisessä tilassa esimerkiksi kaupunkisuunnittelijat ja kaavoittajat voivat yhdessä eri alojen huippuosaajien kanssa kehittää tulevaisuuden kaupunkivisioita ja ratkaisumalleja.

Vuosina 2012-2015 toteutettavan EUE-ohjelman budjetti on noin 20 miljoonaa euroa. Ohjelmassa haetaan toimintamalleja ja ratkaisuja kaupungistumisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Tavoitteena on luoda käyttäjälähtöisiä ja kilpailukykyisiä urbaaneja ratkaisukonsepteja, joita voidaan soveltaa niin olemassa oleville kuin uusille alueillekin. Innovaatiotoiminnan, energiakäytön ja liikkumisen ratkaisuja integroidaan rakennetun ympäristön suunnitteluun, maankäyttöön ja palveluiden tuottamisen ekosysteemeihin.

Innovation GardenEUE-ohjelmassa kehitettäviä konsepteja mallinnetaan, simuloidaan ja testataan esimerkiksi Espoon Innovation Garden -alueella Otaniemi/Tapiola/Keilaniemi). Niitä kehitetään yhteistyössä Helsingin Östersundomin aluekehityksen kanssa ja testataan Kiinassa toteutettavissa kaupunkikehitysprojekteissa. Tutkimus- ja kehittämiskohteina ovat myös vesihuollon ratkaisut ja vesiteknologian kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen.

Tutkimuskonsortion yritykset ja -yhteisöt (2012-2014)

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Adminotech Oy
DigiEcoCity Oy
Fortum Oyj
Espoon kaupunki
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Kemira Oyj
KONE Oyj
Ramboll Finland Oy
SRV Yhtiöt Oyj

Tutkimuslaitokset:

Aalto-korkeakoulusäätiö
Suomen ympäristökeskus SYKE

Lisätietoja:

Anssi Salonen, RYM Oy, anssi.salonen[at]rym.fi
Pentti Launonen, Aalto-yliopisto, pentti.launone[at]aalto.fi.

Katso video:

Professori Jarmo Suominen, Aalto-yliopisto: ”Kaupungit kaipaavat käyttäjälähtöisiä innovaatioita”