Professori Hannu Hyyppä: Maankäyttöala nopeiden ratkaisujen edessä

Maankäyttö-lehti

Urban Millin pioneeritoimijoihin lukeutuva professori Hannu Hyyppä kirjoittaa tänään julkaistussa Maankäyttö -lehdessä alan murroksesta peräänkuuluttaen rakennetun ympäristön eri toimijoiden aktiivisempaa yhteistyötä, arvoa luovan substanssiosaamisen tunnistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä.

”Maankäyttöalalla on ollut oma vankka roolinsa rakennetussa ympäristössä. Mittaus- ja kiinteistöalalla on paljon annettavaa varsinkin rakennusalalle. Rajat ylittävä yhteistyö rakennus-, kiinteistö-, mittaus- ja yhdyskuntatekniikan alojen välillä on edelleen vähäistä ja hankalaakin. Tämä näkyy uusien menetelmien, innovaatioiden ja sovellusten käyttöönoton hitaudessa. Alat menestyvät kuitenkin tahoillaan verraten hyvin, toimintojen kehittäminen tapahtuu kuitenkin paljolti siilomaisesti.”

”Massatuotantoajattelusta luopuminen, digitalisointi, globalisoituminen sekä asiakaskäyttäytymisen murros ohjaavat tarvetta erottua markkinoilla ja tarjota laajoja integroituja kokonaisuuksia.”

”Uudet paikkatieto- ja mittaustekniikat, avoin data, joukkoistaminen ja virtuaalisuus muuttavat osaltaan perinteisiä arvoketjuja mm. liikkumisen ja paikkatietopalveluiden osalta maankäyttö- ja liikennealalla. Arvonluonnin osalta on siirrytty taloudellisen arvon sijasta asiakasarvoon ja aineettomaan arvonluontiin, jolloin arvo syntyy kaikesta toiminnasta ja muodostuu niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasoilla eli yhä enemmän kestävien ja jaettujen sosiaalisten sekä kulttuurillisten arvojen maksimointina.”

Lue koko artikkeli:http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk116/mk116_1894_hyyppa.pdf

Hannu Hyyppä työskentelee Aalto-yliopistossa professorina ja toimii Suomen Akatemian rahoittaman Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikön Aalto-yliopiston osuuden johtajana sekä Metropolia Ammattikorkeakoulussa rakennus- ja kiinteistöalan Hubiikissa. Sähköposti: hannu.hyyppa@aalto.fi.

Mahtava Espoo-päivä 29.8.2015 Urban Millillä! Parisataa innovaatiopuutarhuria paikalla!

Kaikki Urban Millin tapahtumapisteet: http://tag.urbanmill.org/tag/16445?a

Lasten Espoo Mini Maker Fairen pisteessä tehdyt videot löytyvät täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCobGflPwbwGBvOlAW3qwaZw

Espoossa väistökouluista haetaan oppia koulutilojen kehittämiseen

Espoon kaupunki 19.5.2015 klo 10.07

Suomessa noin 35 000 oppilasta käy koulua erilaisissa väistötiloissa. Syynä ovat sekä suunnitellut peruskorjaukset että äkilliset syyt, kuten vesivahingot. Espoon kaupunki on käynnistänyt Joustavat Oppimisen Tilat -hankkeen (JOT), jossa kehitetään monille kouluille ja kunnille ajankohtaista väistötilakonseptia.

Tavoitteena on etsiä joustavia, kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla koulutilat innostaisivat oppilaita ja opettajia aktiiviseen oppimiseen. Yhteistyökumppaneina ovat Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Koulun yhteishenki voi vahvistua väistötiloissa

Väistötiloihin siirtymisen pakko on Espoossa käännetty positiiviseksi mahdollisuudeksi kehittää, kokeilla ja mallintaa uudenlaisia oppimisympäristöjä. Perinteiset koulutilat eivät enää optimaalisesti tue diginatiiveille oppilaille ominaisia työskentelytapoja. Koulutilojen uudistamiseen painetta luo myös vuonna 2016 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma. Väistötilojen poikkeusolosuhteet antavat mahdollisuuden tutkia, mitkä tilaratkaisut ovat käytettävyyden ja oppimisen kannalta parhaita, mitkä puolestaan kouluinstituution ylläpitämiä perinteitä.

JOT-hankkeessa etsitään joustavia, kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla koulutilat innostavat oppilaita ja opettajia oppimiseen, tukevat mediakasvatusta sekä soveltuvat monipuolisiin työskentelytapoihin. Hankkeessa tarkastellaan niin fyysisiä tiloja kuin digitaalisia oppimisympäristöjä.
– Suomalaiset oppilaat menestyvät kansainvälisissä testeissä, mutta kysyttäessä monet kertovat, etteivät he viihdy koulussa. Siksi oppilaiden ja opettajien kokemus on nostettu JOT-hankkeessa keskeiseen asemaan. He saavat kertoa, minkälaiset ratkaisut edistävät oppimista ja lisäävät oppimisen iloa, kertoo Espoon kaupungin sivistystoimen kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä.

Hankkeen alkukartoituksen mukaan oppilaat eivät pidä parakkikouluja erityisen viihtyisinä, mutta he kokevat ne kuitenkin turvallisiksi. Ympäristön puutteista huolimatta oppilaat kokevat koulun yhteishengen vahvaksi myös väistötiloissa, sillä yhteishenkeä vaalitaan enemmän ehkä juuri ulkoisten rajoitteiden takia.

Koulutilat koko yhteisön olohuoneeksi

– JOT-hanke sai alkunsa tarpeesta: Espoon väkiluku kasvaa noin 4000 asukkaalla vuosittain. Uusia kouluja rakennetaan joka vuosi 2–3 lisää, ja samaan aikaan vanhoja kouluja korjataan. Viime vuonna väistössä on ollut 9 koulua, joissa on yhteensä 3000 oppilasta, Erkkilä toteaa.

Koulutilojen kehittäminen on välttämätöntä, jotta kustannukset eivät jatkossa karkaisi käsistä. Siksi koulu nähdään hankkeessa laajemmin palveluna eikä vain rakennuksena. Koulutilat halutaan avata koko yhteisön käyttöön ja opetuksessa hyödyntää ympäristön tilaresursseja.
Kehittämishanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Espoon sivistystoimen ja Tilakeskuksen, Aalto-yliopiston sekä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kasvatuspsykologian työryhmän kanssa. Ensimmäinen pilottikohde on väistötiloissa toimiva Tapiolan koulu, jossa tiloja kehitetään yhdessä 7. luokan oppilaiden, heidän vanhempiensa ja koulun henkilökunnan kanssa. Tietoja kerätään monitieteellisillä tutkimusmenetelmillä: Mind the Gap -kyselyillä, käytettävyyskävelyillä sekä digi- ja tilatiimien ja työpajojen avulla. Opetushallitus on myöntänyt 218 000 euron valtionavustuksen JOT-hankkeen toteuttamiseen.

Hyviksi havaittuja käytäntöjä tullaan jatkossa hyödyntämään muissa väistötiloissa, vakituisten koulutilojen rakentamisessa sekä koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä. Kolmivaiheisen kehityshankkeen tuloksena on tarkoitus tehdä käsikirja, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Hanke on jo herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. Ensimmäinen pilottivaihe alkoi 13.11.2014, ja sen tulokset julkistetaan tammikuun lopussa 2016.
Lisätietoja:
Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
puh. (09) 8165 2202, kristiina.erkkila(at)espoo.fi
Projektipäällikkö Jaakko Rekola, Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
puh. 050 3632 958, jaakko.rekola(at)espoo.fi

Hankkeen esittely, OPH 22.4.2015

Tutustu JOT-hankkeeseen tarkemmin Oppimaisema.fi-sivustolla -> Projektit -> Joustavat oppimisen tilat – siirtokelpoiset väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana (JOT)

Espoon Joustavat oppimisen tilat -hanke

TEDxOtaniemiED: Designing for love of learning! – F2F watch of the live stream at Urban Cave, today 12.5. at 15.45-20.15

About TEDxOtaniemiED

The first TEDxOtaniemiED event in Espoo is on Designing for love of learning. It comprises a combination of live presenters and screening of TED Talks videos to spark deep conversation and connections at the local and global level.

What does the theme “Designing for love of Learning” mean?

Finland has a good reputation as a country with a great educational system and a high level of educated workforce. However, we feel that discussions about learning get overshadowed by debates about different educational systems or politics. We believe that learning is fun, learning is empowering, and learning is fundamental to who we are. And most importantly, learning deserves to be discussed in it own terms.

Location

Aalto University, Design Factory (the F2F session at Design Factory  is fully booked!)

Watch the live stream here, starts at 15.45!

If you want to watch the event from a large screen together with others, come today to Urban Cave at Urban Mill. Doors are open.

Programme

5:45   Doors open and stream begins
16:00   Welcoming words and intro video
Aape Pohjavirta: Changing the world lots of learners at a time
Joona Pohjonen: Tekemällä aidoksi ammattilaiseksi
Inga Rikandi: Miksi meidän tulisi pitää oppimista tärkeämpänä kuin osaamista?
Teemu Leinonen: Miten kasvaa ihmiseksi Internetissä?
17:05    Break
Shane Koyczan (video): To This Day … for the bullied and beautiful
Petteri Kallio: Jatkuva oppiminen
Lotta Uusitalo-Malmivaara: Catch them being good!
Laura Heinonen: Reality bites: Oppimista yhteisöissä
Sari Kontra: Forget sitting and studying – start climbing, jumping and learning!
18:40    Break
Ken Robinson (video): Bring on the learning revolution
Irina Pravet: Can you learn the hardest language in the world?
Hannamiina Tanninen: What the Finnish education systems could learn from Asia
Lauri Järvilehto: Fun Learning Revolution
20:00    TEDxOtaniemiED final words

About TEDx

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TED Talks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized. (Subject to certain rules and regulations.)

”The Pink Tuxedo”: Esa Saarisen Filosofia ja systeemiajattelu -luennoilla 100.000 katsojaa verkossa!

Aalto-yliopiston professori Esa Saarisen Filosofia ja systeemiajattelu -luentosarjan Youtube-tallenteita on ladattu yli 100 000 kertaa reilun kahden vuoden aikana.

Vuodesta 2001 järjestetyn kurssin luennot on videoitu ja julkaistu verkossa vuodesta 2009 sekä Aalto-yliopiston Youtube-kanavalla vuodesta 2013 lähtien. Tuotantotalouden laitoksen ja Systeemianalyysin laboratorion yhdessä järjestämän kurssin suorittaa keväisin yli 500 opiskelijaa eri tutkinto-ohjelmista.

Kurssin kehittäminen fyysisenä opetustapahtumana on ollut professori Saarisen pääkiinnostus eikä luentoja alun perin suunniteltu verkossa julkaistaviksi.

”Aluksi koko idea kauhistutti, koska jokainen virhe näkyy ja jokainen änkytys tallentuu ikiajoiksi”, professori Saarinen sanoo. ”Mutta riski kannatti ottaa”..

Lue lisää: http://tuta.aalto.fi/fi/current/news/2015-04-15-002/

Yksiö Puutarhassa! – diplomityö Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitokselle

Yksiö Puutarhassa on pieni puinen ja teollisesti tuotettava omakotitalo, jonka tontin omistaja voi ostaa tontilleen ja vuokrata eteenpäin.
Omille lapsilleen, vanhemmilleen tai vapaille markkinoille.

Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelija Olli Enne tekee diplomityötään hyvin käytännön läheisesti.  50 neliön omakotitalon esittelyversio Korsossa, on päässyt viimeistely- ja sisustusvaiheeseen.

”Pääkaupunkiseutu kärsii asuntopulasta, mikä nostaa asumisen hintaa, laskee laatua ja huonontaa koko maan kilpailukykyä. Suurin pula on pienistä asunnoista. Miltei kolme neljäsosaa ruokakunnista on yhden tai kahden hengen ruokakuntia. Olisikin järkevää tarjota tälle ryhmälle enemmän vaihtoehtoja pienempään asumiseen. Pienennetään omakotitalo, tehdään siitä helposti hankittava tuote, jonka tontinomistaja voi hankkia takapihalleen.”

Rakennus, joka tarjoaa kaiken tarpeellisen, ei mitään turhaa.

Yksiö Puutarhassa tarjoaa mahdollisuuden, jota ei ollut ennen saatavilla. Suomen ensimmäinen tämän kokoluokan tyyppitalo, joka mahdollistaa asiakkaalle helpon ratkaisun sivuasuntotarpeeseen. Se on Suomessa poikkeuksellinen arkkitehtivetoinen tyyppitalo,
jonka tarkoitus on tarjota laadukasta asumista pienemmällä neliömäärällä ja budjetilla.

Rakennus on kokonsa, materiaaliensa sekä täydennysrakentamiskonseptinsa puolesta erittäin ekologinen asumismuoto. Projekti on diplomityö Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitokselle ja tähtää valmiiseen mallikappaleeseen sekä myytävään tuotteeseen. Mallikappaleen valmistuttua 2014 projekti muuntautuu tuotteen suunnittelua ja markkinointia harjoittavaksi yritykseksi.

Projektin kotisivut: http://yksiopuutarhassa.fi/

Facebookista löydät tuoretta tietoa projektin vaiheista ja itse rakennuksesta.

http://yksiopuutarhassa.fi/

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjasto muuttaa väliaikaisiin tiloihin – Aalto University Otaniemi Campus Library is moving to temporary premises

Muuttotiedote:
Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjasto muuttaa väliaikaisiin tiloihin osoitteeseen Otakaari 1 X

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjasto (Otaniementie 9) peruskorjataan.
Korjauksen ajaksi Otaniemen kampuskirjasto muuttaa toukokuussa 2015 osoitteeseen Otakaari 1 X ja sen nimeksi tulee Oppimiskeskus beta.
Tiedotamme kirjaston kiinnioloajasta tarkemmin lähempänä toukokuuta.
Oppimiskeskus beta avataan yleisölle kesällä 2015.
Oppimiskeskus betassa asiakkaille tarjotaan kaikki tutut kirjastopalvelut sekä uusia palveluja.
Myös Kauppakorkeakoulun kandiohjelman kirjastopalvelut löytyvät Oppimiskeskus betasta.
Sähköiset palvelut ovat käytettävissä 24/7: http://lib.aalto.fi/fi/
Peruskorjauksen jälkeen uuteen Oppimiskeskukseen muuttavat myös Arabian ja Töölön kampuskirjastot sekä Arkkitehtuurin laitoksen kirjasto.

Lisätietoja:
Otaniemessä:
 Kokoelmapäällikkö Sirkku Känsälä, puh. 050 316 1023
 Asiakaspalvelu- ja tilapäällikkö Matti Raatikainen, puh. 050 373 2233

Töölössä:
 Tietoasiantuntija Miira Sarkki, puh. 040 353 8027

Sähköposti: etunimi.sukunimi@aalto.fi <mailto:etunimi.sukunimi@aalto.fi>


Moving information:

Aalto University Otaniemi Campus Library is moving to temporary premises at Otakaari 1 X

Aalto University Otaniemi Campus Library (Otaniementie 9) is due to undergo a renovation.
The Otaniemi Campus Library will relocate in May 2015 to Otakaari 1 X for the duration of the renovation and is to be retitled Learning Center beta.
Information on library closures will be made available closer to May.
Learning Center beta will be open to the public in the summer 2015.
Learning Center beta will provide its customers all the familiar library services in addition to new services.
School of Business library services for Bachelor degree students will also be housed at Learning Center beta.
Library is everywhere 24/7: http://lib.aalto.fi/en/
After the renovation Arabia and Töölö Campus Libraries and the Architecture Library will also move to the new Learning Center.

More information:
At Otaniemi:
 Collections Manager Sirkku Känsälä, tel. 050 316 1023
 Head of Public Services and Premises Matti Raatikainen, tel. 050 373 2233

At Töölö:
 Information Specialist Miira Sarkki, tel. 040 353 8027

Email: firstname.lastname@aalto.fi <mailto:firstname.lastname@aalto.fi>