Kutsu Suur-Tapiolan Asukasfoorumin tilaisuuteen 2.3.2017. Teemana koulujen ja päiväkotien sisäilma

asukasfoorumi-sisailma

SUUR-TAPIOLAN ASUKASFOORUMITILAISUUS

torstaina 2.3.2017 klo 18.00-20.00

klo 17.30 alkaen kahvitarjoilu

Urban Mill, Betonimiehenkuja 3 E, 02150 ESPOO

  • Sisäilmaongelmat Tapiolan kouluissa ja päiväkodeissa, Maija Lehtinen, toimitusjohtaja, Espoon Tilapalvelut-liikelaitos
  • Huono sisäilma, mitä se meille tekee, Mervi Ahola, sisäilma-asiantuntija, Sisäilmayhdistys ry
  • Tapahtui Tapiolan koulussa, Heikki Pihkala, rehtori, Tapiolan koulu

Alustusten jälkeen kuntapääpäättäjien ja poliitikkojen paneelikeskustelu.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Järjestää: Suur-Tapiolan Asukasfoorumin valmisteluryhmä

https://www.facebook.com/SuurTapiolanAsukasfoorumi

koulukuva

Joustavat Oppimisen Tilat (JOT) -hankkeen päätösseminaarissa Urban Millissä jaettiin tuloksia ja kokemuksia

JOT-hankkeen päätösseminaari kokosi 60 oppimisen tilojen ammattilaista Urban Millin Scenelle jakamaan hankkeessa saatuja tuloksia ja kokemuksia tukemaan käyttäjälähtöistä toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittämistoimintaa. Seminaarin avasi Espoon kaupungin sivistystoimen johtaja Sampo Suihko.

JOT 2 Urban Mill katukahvila

JOT-hankkeen johtaja Kristiina Erkkilä veti paneelikeskustelun oppimisympäristöjen kehittämisestä hankkeen avainkysymysten pohjalta. Hankkeen tuottama opasmateriaali julkistettiin heti sitten (linkit alla). Seuraavaksi on vuorossa tuloskavalkadi sekä esitys JOT-hankkeessa kokeilukouluna toimineen Tapiolan koulun näkökulmasta.

Linkki tilaisuudessa julkistettuun JOT ohjevihkoon: www.espoo.fi/jot-ohje . Muut materiaalit: esite www.espoo.fi/jot , esite englanniksi www.espoo.fi/fpl

WP_20160121_13_07_28_ProJoustavat oppimisen tilat (JOT) -hanke on Espoon kaupungin oppimisympäristön kehittämishanke, jossa kehitetään monille kouluille ja kunnille ajankohtaista väistötilakonseptia. Hankkeen tavoitteena on ollut etsiä joustavia, kustannustehokkaita ja käyttäjälähtöisiä ratkaisuja, joiden avulla koulutilat innostaisivat oppilaita ja opettajia aktiiviseen oppimiseen. Hankkeen taustalla on ajattelu, jossa koulu nähdään palveluna. Yhteistyökumppaneina kehittämis- ja mallinnustyössä ovat olleet Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. Hanke on toteutettu Opetushallituksen ja Espoon kaupungin rahoituksella.

JOT -hanketta ja sen tuloksia voi myös seurata verkossa:

Uusien oppimisen ratkaisujen kehittäminen jatkuu Espoossa vaikka tämä hanke nyt päättyykin. – Joustavien oppimisen tilojen kehittämistä ja kokeiluja jatketaan Espoossa Koulu palveluna -kehittämistyössä (School as a Service), kertoo JOT-hankkeen projektipäällikkö Jaakko Rekola Espoon kaupungista.  – Haukilahden lukio muuttaa syksyllä 2016 väliaikaisesti Otaniemen kampukselle koulun saneerauksen ajaksi. Tavoitteena on kehittää uudenlaista yhteistoimintaa oppimisen tueksi yhteistyössä Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston sekä muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Espoossa väistökouluista haetaan oppia koulutilojen kehittämiseen

Espoon kaupunki 19.5.2015 klo 10.07

Suomessa noin 35 000 oppilasta käy koulua erilaisissa väistötiloissa. Syynä ovat sekä suunnitellut peruskorjaukset että äkilliset syyt, kuten vesivahingot. Espoon kaupunki on käynnistänyt Joustavat Oppimisen Tilat -hankkeen (JOT), jossa kehitetään monille kouluille ja kunnille ajankohtaista väistötilakonseptia.

Tavoitteena on etsiä joustavia, kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla koulutilat innostaisivat oppilaita ja opettajia aktiiviseen oppimiseen. Yhteistyökumppaneina ovat Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Koulun yhteishenki voi vahvistua väistötiloissa

Väistötiloihin siirtymisen pakko on Espoossa käännetty positiiviseksi mahdollisuudeksi kehittää, kokeilla ja mallintaa uudenlaisia oppimisympäristöjä. Perinteiset koulutilat eivät enää optimaalisesti tue diginatiiveille oppilaille ominaisia työskentelytapoja. Koulutilojen uudistamiseen painetta luo myös vuonna 2016 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma. Väistötilojen poikkeusolosuhteet antavat mahdollisuuden tutkia, mitkä tilaratkaisut ovat käytettävyyden ja oppimisen kannalta parhaita, mitkä puolestaan kouluinstituution ylläpitämiä perinteitä.

JOT-hankkeessa etsitään joustavia, kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla koulutilat innostavat oppilaita ja opettajia oppimiseen, tukevat mediakasvatusta sekä soveltuvat monipuolisiin työskentelytapoihin. Hankkeessa tarkastellaan niin fyysisiä tiloja kuin digitaalisia oppimisympäristöjä.
– Suomalaiset oppilaat menestyvät kansainvälisissä testeissä, mutta kysyttäessä monet kertovat, etteivät he viihdy koulussa. Siksi oppilaiden ja opettajien kokemus on nostettu JOT-hankkeessa keskeiseen asemaan. He saavat kertoa, minkälaiset ratkaisut edistävät oppimista ja lisäävät oppimisen iloa, kertoo Espoon kaupungin sivistystoimen kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä.

Hankkeen alkukartoituksen mukaan oppilaat eivät pidä parakkikouluja erityisen viihtyisinä, mutta he kokevat ne kuitenkin turvallisiksi. Ympäristön puutteista huolimatta oppilaat kokevat koulun yhteishengen vahvaksi myös väistötiloissa, sillä yhteishenkeä vaalitaan enemmän ehkä juuri ulkoisten rajoitteiden takia.

Koulutilat koko yhteisön olohuoneeksi

– JOT-hanke sai alkunsa tarpeesta: Espoon väkiluku kasvaa noin 4000 asukkaalla vuosittain. Uusia kouluja rakennetaan joka vuosi 2–3 lisää, ja samaan aikaan vanhoja kouluja korjataan. Viime vuonna väistössä on ollut 9 koulua, joissa on yhteensä 3000 oppilasta, Erkkilä toteaa.

Koulutilojen kehittäminen on välttämätöntä, jotta kustannukset eivät jatkossa karkaisi käsistä. Siksi koulu nähdään hankkeessa laajemmin palveluna eikä vain rakennuksena. Koulutilat halutaan avata koko yhteisön käyttöön ja opetuksessa hyödyntää ympäristön tilaresursseja.
Kehittämishanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Espoon sivistystoimen ja Tilakeskuksen, Aalto-yliopiston sekä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kasvatuspsykologian työryhmän kanssa. Ensimmäinen pilottikohde on väistötiloissa toimiva Tapiolan koulu, jossa tiloja kehitetään yhdessä 7. luokan oppilaiden, heidän vanhempiensa ja koulun henkilökunnan kanssa. Tietoja kerätään monitieteellisillä tutkimusmenetelmillä: Mind the Gap -kyselyillä, käytettävyyskävelyillä sekä digi- ja tilatiimien ja työpajojen avulla. Opetushallitus on myöntänyt 218 000 euron valtionavustuksen JOT-hankkeen toteuttamiseen.

Hyviksi havaittuja käytäntöjä tullaan jatkossa hyödyntämään muissa väistötiloissa, vakituisten koulutilojen rakentamisessa sekä koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä. Kolmivaiheisen kehityshankkeen tuloksena on tarkoitus tehdä käsikirja, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Hanke on jo herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. Ensimmäinen pilottivaihe alkoi 13.11.2014, ja sen tulokset julkistetaan tammikuun lopussa 2016.
Lisätietoja:
Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
puh. (09) 8165 2202, kristiina.erkkila(at)espoo.fi
Projektipäällikkö Jaakko Rekola, Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
puh. 050 3632 958, jaakko.rekola(at)espoo.fi

Hankkeen esittely, OPH 22.4.2015

Tutustu JOT-hankkeeseen tarkemmin Oppimaisema.fi-sivustolla -> Projektit -> Joustavat oppimisen tilat – siirtokelpoiset väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana (JOT)

Espoon Joustavat oppimisen tilat -hanke