Kaupunkikehittäminen tarvitsee tietojohtamista ja inhimillistä luovuutta

Oulussa järjestettiin 4.–6.5.2015 Oulun kaupungin ja yliopiston yhteistyönä konferenssi ”Intelligent Community Development & Smart Market Creation”. Paikalle kokoontui yli 300 maailmanluokan osaajaa verkostoitumaan, jakamaan parhaita käytänteitä ja ideoita. Päivien tavoitteena oli tuoda esille, kuinka tärkeää on luoda kaupungeista ja yhteisöistä elinvoimaisia, houkuttelevia ympäristöjä sekä taata uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisille markkinoille.
Seminaarin pääteemoja olivat kaupunkien kehittämiseen liittyvät kysymykset, digitaalinen terveys ja -hoito, oppimisen uudet mahdollisuudet, rakennetun ympäristön ja liikkumisen liiketoimintamallit, terveysteknologia, kestävä rakentaminen, älykkäät markkinat ja uudenlaiset living labit sekä sosiaaliset innovaatiot. Teematyöpajoissa asiantuntijat yrityksistä ja tutkimuslaitoksista keskustelivat ja jakoivat tietoa tutkimuksistaan,
kokemuksistaan ja liiketoimintaratkaisuistaan.
Lue koko Hannu Hyypän ja Marika Ahlavuon artikkeli tapahtumasta Maankäyttölehdestä 2/2015:

Click to access mk215_1832_hyyppa_ahlavuo.pdf

Innovative Leadership in the Era of Digitalization – Open Seminar June 17, 2015

Tuotantotalouden laitos tiedottaa:Open seminar

Aalto University – Nokia Foundation – Fulbright Open

Facilitator: Professor Riitta Smeds, Aalto University

Time: June 17, 2015 at 2:00 – 4 PM

Venue: Aalto University, TUAS-Building, Otaniementie 17

Program: Invited presentations and dialogue 

  • B. J. Deering, Ph.D., D5 Associates – “Identifying Transformative Factors in Smart City Development.”
  • Teemu Lehtinen, Doctoral student, Aalto University, Industrial Engineering and Management – “New competences for networked project management in the digital era”
  • Jay Edwin Gillette, Ph.D., Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies, University of Oulu; Professor of Information and Communication Sciences, Ball State University, IN – “Information Renaissance Leadership for the Era of Digitalization”
  • Timo Ali-Vehmas, Chair, Nokia Foundation – Reflections from the point of view of Finnish ICT Industry
  • Discussion

Registration before June 15 online | Welcome!

Organizer: Aalto University School of Science, Department of Industrial Engineering and Management

Contact: Riitta Smeds; riitta.smeds@aalto.fi

Innovators from Germany experienced Urban Mill and invite to join Smart City Co-creative Network meetups in Berlin

“Last week we accidentally stumbled into Urban Mill (while visiting our design thinking colleagues at Design Factory) to find ourselves in a future vision of our own young startup in Berlin.

We -Tassilo & Mehdi- from SechsGrad do and spark user-centric innovation for smart city projects. Since november we are free to work for ourselves full-time, and our network is constantly expanding, as every week we host an open workshop on a different smart city topic.

So when Lars Miikki received us and showed us around at Urban Mill, we experienced how this approach can lead to such an awesome place of co-creation.

WP_20150508_016

Not only did we gain a lot of self-confidence for our own project from that conversation, but also could enjoy the Finnish way of being friendly, open and efficient at the same time. Kiitos, Lars! We hope and work for future cooperation. And if anyone interested in smart cities and human-centered innovation comes to Berlin, you are most welcome to join one of our meetups: http://www.meetup.com/Smart-City-Co-Creative-Network/

All the best,

Tassilo Weber & Mehdi Javadi”

VTT käynnisti InterCity-projektin – kansallisen tason yhteentoimivuusympäristö ja markkina etsinnässä.

From: Thomas Casey Subject: InterCity-projekti

Hyvä vastaanottaja,

olemme käyneet viime vuoden aikana esittelemässä Smart City-ratkaisujen yhteentoimivuuteen liittyvää konseptiaihiota laajalle joukolle toimijoita.

Monet ovat nähneet selkeän tarpeen edistää yhteentoimivuutta smart city-ratkaisuissa, ja olemme saaneet kannustusta usealta taholta jatkaa konseptin kehittämistä.

Tähän liittyen olemme nyt käynnistämässä InterCity (Interoperability Environment for Smart Cities, Smart City –yhteentoimivuusympäristö) hanketta. Hanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittavat Tekes, Tampereen kaupunki, Liikennevirasto ja Ympäristöministeriö.

Projektin tavoitteena on konseptoida sitä, miten eri smart city -aihealueen sektoreiden sekä kaupunkien välille voitaisiin synnyttää kansallisen tason yhteentoimivuusympäristö ja markkina. Tavoitteena on luoda uusia horisontaaleja toimintatapoja esim. liittyen julkisten hankintojen harmonisointiin ja yhteentoimivuuden todentamiseen. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kanssa ja pyrkimyksenä on jalkauttaa luotuja yhteentoimivuusmekanismeja jo projektin aikana.

Kokoamme lisäksi projektin ympärille sidosryhmän, jonka kanssa käymme keskustelua ja jolle tiedotamme projektin etenemisestä. Kartoitamme myös aktiivisesti hankkeen aikana erilaisia rinnakkaisprojekteja, pilotteja ja käyttötapauksia, joihin uusia toimintatapoja ja yhteentoimivuusmekanismeja voisi jalkauttaa. Jos tunnistatte muita tahoja, jotka olisivat kiinnostuneita yhteentoimivuuden edistämisestä hankkeissaan, voitte vapaasti kertoa projektistamme eteenpäin.

Olkaa rohkeasti yhteydessä – keskustellaan haasteista, joita näette smart city-ratkaisujen yhteentoimivuuden suhteen ja mahdollisista ratkaisuista.

Ystävällisin terveisin,
-Thomas Casey
thomas.casey(at)vtt.fi