Linkki

A vision of ”Enabling Cities” which is both ambitious and achievable!

Three years and thousands of readers later, Enabling City is back with a new book.

Packed with inspiring prompts and provocations, this volume explores the relationship between public space and democracy, the links between the commons and resilience and, ultimately, the role that social innovation can and must play in order to safeguard and advance both.

With a total of 80 initiatives hailing from over 40 countries, Volume 2 celebrates the efforts of everyday communities as they respond to the challenges and opportunities of urbanization, and the issues influencing larger ecological, economic, and emancipatory trends worldwide.

Groundbreaking organizations like Shareable Magazine, the new economics foundation and MIT CoLab contribute 8 guest articles that complement the compelling stories of courage, vision and determination at the heart of this impressive book. A series of infographics guide a more critical engagement with popular practices like civic crowdfunding and smart city planning, while an original proposal for a School of Civic Creativity celebrates the type of collaborative skills required for participatory projects to thrive.

As creative thinking redefines everyday life in urban centres, the power of place-based creative problem-solving is spreading into the suburbs, small towns, and diverse settlements of the world.

This volume of Enabling City reminds of the power of our imagination, and invites us to make the most of it.

Linkki

Tärkeintä on itseluottamus

Urban Mill tutustui: Ilona Rauhala, Makke Leppänen ja Annamari Heikkilä: Pääasia – Organisaation psykologinen pääoma. Talentum 2013.

Psykologisen pääoman ulottuvuudet ovat toivo, optimismi, sinnikkyys ja itseluottamus – ja näistä tärkein on itseluottamus. Ilona Rauhala, Makke Leppänen ja Annamari Heikkilä kertovat uudessa kirjassaan siitä, miten itseluottamusta ja asenteita voi johtaa arjen pienillä teoilla.

Tärkeintä olisi johtaa onnistumiskokemuksia. Palautetta onnistumisista pitää jakaa päivittäin. Kiitoksista ihmiset taas saavat tarvitsemaansa energiaa. Johtaminen on energiabisnestä, sanovat tekijät ja päätyvät kirjoittamaan mindfulnessista. Musiikki herättelee tunteita ja sitä voisi käyttää palavereissakin. Taukoliikunta puolestaan nostaa energiaa työpäivän aikana.

Psykologisen pääoman juuret ovat positiivisessa psykologiassa. Vielä tällä hetkellä suurin osa alan tutkimuksesta on tehty Amerikassa, mutta odotettavissa on lisää tutkimusta esimerkiksi Kiinasta. Tutkimusten mukaan psykologisella pääomalla on yhteys työssä menestymiseen, psyykkiseen hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen.

Linkki

Peloton Club goes 3D: Buildings, Spaces and Cities.

Thu 12.12. 18:00 – 22:00, at Putte’s Bar&Pizza

Most of our capital is there. Most of our natural resources goes there. Its the the built environment.

Peloton Club introduces Finland’s hottest startups in energy smart buildings. Meet quantified home, collaborative space consumption, space as a service and next generation energy management systems.

Pitches from:
*http://opend.info/ spatial information flows
*http://www.koas.fi/en/ behavioral push messaging
*http://venuu.fi/ space as a service
*http://www.fourdeg.fi/ energy saving in water radioators
*http://www.eneron.fi/en/ energy-efficient property management
*http://www.granlundmanager.fi/en/ maintenance management system
+ Riku Siivonen how to write a 250K pitch
+Startup-guru live performance

+ pizza, beer and other xmas festivities for the resource smart set.

Kalevankatu 6, 00100 Helsinki, Finland

Linkki

Alastair Parvin: Architecture for the people by the people!

Architect Alastair Parvin presents a simple but provocative idea: what if, instead of architects creating buildings for those who can afford to commission them, regular citizens could design and build their own houses? The concept is at the heart of Wikihouse, an open source construction kit that means just about anyone can build a house, anywhere.

Urban Mill has donated this initiative. Why not you too?

http://www.wikihouse.cc

Linkki

HRI – Helsinki Region Infoshare sai Euroopan komission innovaatiopalkinnon

Helsinki Region Infoshare (HRI )palkittiin tänään EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa. Palkintorahoilla kehitetään edelleen HRI-palvelua ja edistetään muun muassa kaupunkilaisten tiedonsaantia kaupunkien päätöksenteosta. Palkintosumma on 100 000 euroa.

HRI palkittiin EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa kansalaisia hyödyttävien palvelujen sarjassa. Palkinnon vastaanottivat tänään Corkissa, Irlannissa järjestetyssä Week of Innovative Regions in Europe (WIRE 2013) -konferenssissa Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja Asta Manninen ja HRI:n projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsingistä. Palkintoraati valitsi voittajat neljän kriteerin perusteella: aloitteen omaperäisyys ja monistettavuus, taloudellinen merkitys asianomaiselle yhteisölle, sosiaalinen merkitys asianomaiselle yhteisölle sekä palkintorahan suunniteltu käyttötarkoitus.

http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/hri-sai-euroopan-komission-innovaatiopalkinnon/

Lisätietoa

European Prize for Innovation in Public Administration -kilpailun verkkosivut:
www.ec.europa.eu/admin-innovators

Linkki

Kaupunkien vajaakäytössä olevat tilat alkavien yritysten käyttöön

Juha Kostiainen kirjoittaa blogissaan.” Kaupungeilla ja kunnilla on tyhjillään tai vajaakäytössä olevia tiloja. Toisaalta monet alkavat yrittäjät tarvitsisivat edullisia ja joustavia tiloja. Luovan talouden mobiilit työntekijät työskentelevät kotona, toimistoissa, junissa, busseissa, lentokoneissa, kahviloissa sekä asiakkaiden ja kumppaneiden luona. Monille yksin työskenteleville arvokasta olisi yhteisön antama vertaistuki, inspiraatio ja oppiminen.

Osana Suomen Kulttuurirahaston Muotoillut Ratkaisut 2012-ohjelmaa toteutettiin Helsingissä mielenkiintoinen projekti, jossa rakennettiin toimintamalli kaupungin omistamien tilojen ja yrittäjien tarpeiden kohtaannuttamiseksi. Projektin toteutti yhdessä Helsingin elinkeinotoimen ja 19 yrittäjän kanssa Diagonal Mental Structure Oy pääsuunnittelijana Sami Oinonen. Oinonen on mm. Hub Helsingin perustaja. Projektin tuloksena syntyi konsepti nimeltään Loft Helsinki, raportin voi ladata osoitteesta http://muotoillutratkaisut.fi/lopputulokset-2/…”

Linkki

Markku Markkula at OPen Innovation 2.0 In Dublin

Markku Markkula 22.5. at Dublin Conference: ”Europe needs pioneering regions, as pathfinders and rapid prototypes. Helsinki Region has forerunner instruments in use: Aalto Design Factory, Venture Garage / Start-up Sauna, Urban Mill, Aalto Camp for Societal Innovation ACSI and many more …”

Linkki

Luonnon oma kasvuvoima kaupunkirakentamisen lähtökohtana

”Nykyisessä suomalaisessa ja kansainvälisessäkin kaupunkikehittämisessä on hyvin yleistä, että kehitettävä alue ajetaan maan tasalle ja rakennetaan sitten uudestaan. Tehdään urbaani avohakkuu ja sen jälkeinen ”istutus”. Syitä listattaessa nousee pinon päälle yleensä raha, kustannukset ja tehokkuus. Näin ei asian kuitenkaan tarvitsisi olla. Kaupunkikehittäminen voisi pohjautua myös kaupunkiluonnon oman kasvuvoiman hyötykäyttöön.

Luonnon kasvuvoima ilmenee kaikkialla kaupungissa. Voitaisiinko sitä hyödyntää nykyistä monipuolisemmin, kun halutaan luoda toiminnallisia kaupunkitiloja ja viihtyisiä asuinympäristöjä? Rakentamisen ja luonnon kasvuvoiman yhteisvaikutuksesta syntyviä suunnittelun mahdollisuuksia voidaan löytää hyödyntäen kunkin alueen luontopotentiaalin erityispiirteitä.

Tilaisuus perustuu juuri valmistuneeseen Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Urban Diversity -hankkeeseen, jossa on selvitetty tapoja yhdistää ekologiset arvot rakentamiseen ottamalla lähtökohdaksi kaupunkiluonnon kasvuvoima ja sen vaaliminen.

Hanke oli monitieteinen ja sen tutkimusaloina olivat ympäristöolot ja ekologia, kaupunkisuunnittelu sekä ympäristöpsykologia. Toteutuksesta vastasivat Tampereen yliopisto (professori Yrjö Haila, dosentti Ari Jokinen, professori Kalevi Korpela ja hallintotieteiden maisteri Maria Seppälä) sekä Tampereen teknillinen yliopisto (dosentti Anssi Joutsiniemi ja arkkitehti Minttu Kervinen).

Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille!!

 

Tapahtuma-aika: 30.05.2013 klo 17:00 – 19:00
Paikka: Tampereen yliopiston pääkirjasto Linna, Väinö Linna -sali
Kalevantie 5, Tampere