Espoon kaupunki vastaa Digiagendalla toimintaympäristön murrokseen

Espoon kaupungin ICT-kehittämisjohtaja Hannes Rauhala kirjoittaa digitalisaatiosta 11.8.2015

blogi_hannes-rauhala_70x70”Digitalisaatiokehitys tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että teknologia integroituu yhä syvemmälle tuotteisiin ja palveluihin ja voimakkaimmillaan muuttaa kokonaan niihin liittyviä liiketoimintamalleja muokaten kokonaisia toimialoja. Yrityssektorilla on nähty, että erityisesti liiketoimintamalliin liittyvät radikaalit innovaatiot ovat erittäin vaikeita toimialalla jo vakiintuneille isoille toimijoille, jotka keskittyvät nykyisten asemien puolustamiseen tai asemiensa pragmaattiseen, vähittäiseen parantamiseen.”

”Julkisella sektorilla toimintamallit istuvat syvällä, eikä toiminnan kehittäminen ole perinteisesti ollut helppoa. Merkittäviä muutoksia on vastustettu voimakkaasti. Uusia innovatiivisia toimintatapoja jarruttaa sekin, että julkisella sektorilla on ollut hankalaa ylittää organisaation sisäisiä rajoja ja uudet innovatiiviset toimintatavat yleensä edellyttäisivät siilorajojen unohtamista”

Kaupunki on miettinyt toimenpiteitä uusien digitaalisuuden mahdollistamien toimintatapojen löytämiseksi kaupungin palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Ne on koottu Espoon digiagendaksi. Siinä korostetaan nopeiden kokeilujen kulttuuria ja konkretisointia käytännön toimintaan.

”Espoon digiagenda on laadittu ja siinä kuvattujen keinojen ja toimenpiteiden toteuttaminen on jo hyvässä vauhdissa. Samaan aikaan Espoo digitalisoi toimintaprosessejaan myös perinteisemmillä tavoilla, koska tämäkin on tuottavuuden parantamisen takia välttämätöntä.”

Uusien toimintatapojen löytämiseksi kaupunki on säännöllisesti järjestänyt kaikille avoimia #digiespoo-tilaisuuksia. Seuraava tilaisuus on perjantaina 11.9.

Lue koko kirjoitus tästä ja ilmoittaudu seuraavaan #digiespoo-tilaisuuteen

Tutustu tarkemmin Espoon digiagendaan tästä

Espoon valtuustotalosta pursui uusia ajatuksia – 150 yhteiskehittäjää ideoi digitaalisia kuntapalveluita!

Espoo selvittää digitalisaation roolia  kaupungin palvelutuotannossa. Tavoitteena on lisätä palvelujen tuottavuutta ja tehokkuutta ja sujuvoittaa asiakkaiden arkea. Työ aloitettiin yhdessä palvelujen käyttäjien ja palvelukumppanien kanssa. 150 asiantuntijalta koottiin ideoita digitalisointiin joukkoistamisen avulla. Työpajan avasi kaupunjohtaja Jukka Mäkelä.

Mäksy 5.2.2015

”On mahdollista muuttaa kaupungin rooli palvelujen järjestäjästä ja tuottajasta uusien innovatiivisten palvelujen mahdollistajaksi”, lupasi Espoon ICT-kehitysjohtaja Hannes Rauhala tilaisuuden alussa.

Espoon kaupunki käyttää uusia palvelun kehittämisen menetelmiä. Mm. joukkoistamista  kokeillaan kaupungin sidosryhmistä kootun ryhmän kanssa. Ryhmään kuuluu kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi noin 120 kuntapalvelujen asiakasta. He ideoivat 5.2.2015, miten digitalisaation avulla olisi mahdollista luoda kuntapalveluihin täysin uudenlaisia palvelumalleja ja lisätä nykyisten kuntapalvelujen tuottavuutta. Ideoinnissa mukana olevat palvelualueet ovat ensimmäisessä vaiheessa opetus, vanhustenpalvelut, varhaiskasvatus sekä infrastruktuuri ja elinympäristö.

Muuta aiheeseen liittyvää Espoolta: