Arkkitehti Jyrki Tarpion väitöstilaisuus 15.5.2015 – ”Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista”

”Ihmisten asumiseen kohdistamat tarpeet ovat hyvin moninaisia. Ne vaihtelevat ja myös muuttuvat ajassa. Asunnoilla pitää olla potentiaalia mukautua erilaisiin tarpeisiin ja tarpeiden muutoksiin. Tätä potentiaalia voidaan kutsua joustavuudeksi.” — Jyrki Tarpio

Arkkitehti Jyrki Tarpion väitöstutkimus Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista kartoittaa erilaisia asunnon tilallisia lähtökohtia ja tilasuunnitteluun liittyviä periaatteita, jotka tuottavat joustavuutta. Tarpio kysyy, millaisia toisistaan poikkeavia tilallisia lähtökohtia joustaville asunnoille on olemassa ja minkälaista joustavuutta nämä lähtökohdat tuottavat.

Väitöstilaisuus järjestetään Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustalon salissa RG202 perjantaina 15. toukokuuta 2015 kello 12. Vastaväittäjänä toimii tekniikan tohtori, arkkitehti Lauri Louekari.

Tutkimuksessaan Tarpio erottaa seitsemän joustavan asunnon tilallista lähtökohtaa ja näihin kytkeytyvää suunnitteluperiaatetta. Näitä hän kutsuu joustavan asunnon tilallisiksi logiikoiksi. Logiikat perustuvat joko muunneltavuuteen tai monikäyttöisyyteen, ja ne tuottavat keskenään erilaiset joustavuusominaisuudet. Mikään yksittäinen logiikka ei tuota kaikenkattavaa joustavuutta. Kaikilla logiikoilla on joustavuuden kannalta sekä niille ominaiset mahdollisuudet että rajoitteet. Tilan ei kuitenkaan tarvitse muodostua vain yhdellä logiikalla, vaan logiikoita voi yhdistellä.

Lue koko ARCHINFON:n artikkeli tästä.
Väitöstutkimuksen tiivistelmät suomeksi ja englanniksi:
JTarpio_tiivistelma.pdf
JTarpio_abstract.pdf

KUTSU: Rakentamistalouden kansainvälinen konferenssi Tampereella 28.-29.5.2015

8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization

Tampereella järjestetään korkeatasoinen kansainvälinen konferenssi CEO 2015 rakentamistalouden ajankohtaisista asioista. Tapahtuman pääteemana on muutos ja sen johtajuus yrityksessä, alalla ja toimintaympäristössä. Esitelmät jakautuvat pääteeman alla useaan alateemaan kuten tuotannon ohjaus ja johtaminen, yhteistyö ja sidosryhmien hallinta, laadun ja tuottavuuden kehittämisen innovaatiot, käyttöarvo ja sen muodostuminen sekä digitalisaatio ja tietomallintaminen.

CEO 2015 konferenssi on tarkoitettu kaikille alan ja sen liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtumaan odotetaan n. 150 osallistujaa ja konferenssiin on hyväksytty 80 esitelmää 16 eri maasta.

Konferenssin järjestäjinä toimivat Tampereen teknillinen yliopisto ja Suomen rakennusinsinöörien liitto ja tapahtuma järjestetään hotelli Rosendahlissa. Konferenssi on englanninkielinen.

CEO 2015 konferenssin key-note puhujat ovat:

Professor Bjørn Andersen, Norwegian University of Science and Technology
”Innovative contract and project models in infrastructure projects ”

CEO Tuomas Särkilahti, Skanska Oy, Finland
”Continuous Improvement of Operational Efficiency – The Skanska Way of Leading Change”

Professor Keith Hampson, Chief Executive Officer, Sustainable Built Environment National Research Centre, Curtin University, Australia
”Research, Development & Innovation: Global State of the Art in Real Estate and Construction Sector”

Professor Seppo Junnila, Aalto University, Finland
”SMARTer construction – the Internet of Buildings”

Lisätiedot ja ohjelma: www.ceo2015.org
Prof. Kalle Kähkönen, kalle.e.kahkonen(at)tut.fi, p. 040-198 1270

Tervetuloa osallistumaan CEO 2015 konferenssiin!

Linkki

Luonnon oma kasvuvoima kaupunkirakentamisen lähtökohtana

”Nykyisessä suomalaisessa ja kansainvälisessäkin kaupunkikehittämisessä on hyvin yleistä, että kehitettävä alue ajetaan maan tasalle ja rakennetaan sitten uudestaan. Tehdään urbaani avohakkuu ja sen jälkeinen ”istutus”. Syitä listattaessa nousee pinon päälle yleensä raha, kustannukset ja tehokkuus. Näin ei asian kuitenkaan tarvitsisi olla. Kaupunkikehittäminen voisi pohjautua myös kaupunkiluonnon oman kasvuvoiman hyötykäyttöön.

Luonnon kasvuvoima ilmenee kaikkialla kaupungissa. Voitaisiinko sitä hyödyntää nykyistä monipuolisemmin, kun halutaan luoda toiminnallisia kaupunkitiloja ja viihtyisiä asuinympäristöjä? Rakentamisen ja luonnon kasvuvoiman yhteisvaikutuksesta syntyviä suunnittelun mahdollisuuksia voidaan löytää hyödyntäen kunkin alueen luontopotentiaalin erityispiirteitä.

Tilaisuus perustuu juuri valmistuneeseen Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Urban Diversity -hankkeeseen, jossa on selvitetty tapoja yhdistää ekologiset arvot rakentamiseen ottamalla lähtökohdaksi kaupunkiluonnon kasvuvoima ja sen vaaliminen.

Hanke oli monitieteinen ja sen tutkimusaloina olivat ympäristöolot ja ekologia, kaupunkisuunnittelu sekä ympäristöpsykologia. Toteutuksesta vastasivat Tampereen yliopisto (professori Yrjö Haila, dosentti Ari Jokinen, professori Kalevi Korpela ja hallintotieteiden maisteri Maria Seppälä) sekä Tampereen teknillinen yliopisto (dosentti Anssi Joutsiniemi ja arkkitehti Minttu Kervinen).

Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille!!

 

Tapahtuma-aika: 30.05.2013 klo 17:00 – 19:00
Paikka: Tampereen yliopiston pääkirjasto Linna, Väinö Linna -sali
Kalevantie 5, Tampere