Muistutus: Vielä ehdit osallistumaan kyselyyn miten pelillistämisellä voidaan vaikuttaa kansalaisten energiavalintoihin!

demokuva-soludusKutsumme sinut osallistumaan kyselyyn, jolla selvitetään miten pelillistämisellä voidaan vaikuttaa kansalaisten energiavalintoihin. Mielipiteesi on meille todella arvokas, ja kyselyyn vastaaminen vie vain noin 10 minuuttia.

https://www.webropolsurveys.com/S/03A222E1F2D9ECDB.par

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa eri kohderyhmien näkemyksiä siitä, miten pelillistämisellä voisi edistää energiansäästöä ja uusiutuvien energioiden käyttöönottoa. Kysely liittyy Euroopan aluekehitysrahaston hankkeeseen ”Pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa”. Hankkeessa kehitetään kansalaisten energiatietoutta pelien avulla sekä autetaan heitä tutustumaan uusiutuviin energiamuotoihin ja niiden hyödyntämiseen työssä, kotona ja asuinympäristössä.

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkijat. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä lopullisista tuloksista voi erottaa yksittäisiä vastaajia.

Kiitos vastauksistasi jo etukäteen!

Ystävällisin terveisin,

  • Professori Pirjo Ståhle, Aalto-yliopisto, e-mail: pirjo.stahle@aalto.fi
  • Projektipäällikkö Juho-Pekka Virtanen, Aalto-yliopisto, e-mail: juho-pekka.virtanen@aalto.fi
  • Koordinaattori Marika Ahlavuo, Aalto-yliopisto, e-mail: marika.ahlavuo@aalto.fi

soludus-logot

Osallistu kyselyyn miten pelillistämisellä voidaan vaikuttaa kansalaisten energiavalintoihin

soludus-logot

Kutsumme sinut osallistumaan kyselyyn, jolla selvitetään miten pelillistämisellä voidaan vaikuttaa kansalaisten energiavalintoihin. Mielipiteesi on meille todella arvokas, ja kyselyyn vastaaminen vie vain noin 10 minuuttia.

https://www.webropolsurveys.com/S/03A222E1F2D9ECDB.par

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa eri kohderyhmien näkemyksiä siitä, miten pelillistämisellä voisi edistää energiansäästöä ja uusiutuvien energioiden käyttöönottoa. Kysely liittyy Euroopan aluekehitysrahaston hankkeeseen ”Pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa”. Hankkeessa kehitetään kansalaisten energiatietoutta pelien avulla sekä autetaan heitä tutustumaan uusiutuviin energiamuotoihin ja niiden hyödyntämiseen työssä, kotona ja asuinympäristössä.

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkijat. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä lopullisista tuloksista voi erottaa yksittäisiä vastaajia.

Kiitos vastauksistasi jo etukäteen!

Ystävällisin terveisin,

  • Professori Pirjo Ståhle, Aalto-yliopisto, e-mail: pirjo.stahle@aalto.fi
  • Projektipäällikkö Juho-Pekka Virtanen, Aalto-yliopisto, e-mail: juho-pekka.virtanen@aalto.fi
  • Koordinaattori Marika Ahlavuo, Aalto-yliopisto, e-mail: marika.ahlavuo@aalto.fi

Ekologinen ja edullinen autoilu on mahdollista jo nyt – ekoautoseminaari la 28.11. klo 15.30 Urban Mill

Ekologinen ja edullinen autoilu on mahdollista jo nyt! Tekniikka elämää palvelemaan ry (TEP) ja Tekniikan Akateemiset ry (TEK) järjestävät ekoautoseminaarin Suomen ekoauton 2015 valinnasta

lauantaina 28.11. klo 15:30-18:00 Urban Millin Scenellä, Otaniemessä Betonimiehenkuja 3 E

Ekoautojen tarjontatilanteen ja ekoautovertailun valintakriteerit esittelee Ari Lampinen. Lisätietoja ekoautovertailusta osoitteesta tep.kaapeli.fi/energia.

Seat_Mii_EcofuelSuomen ekoauto 2015 on SEAT Mii Ecofuel

Tekniikka elämää palvelemaan (TEP) ry on arvioinut ekologiselta kannalta parhaat henkilöautot, joita Suomessa vuonna 2015 on ollut uutena myynnissä. Kaikki autot pystyvät hyödyntämään aurinko- tai tuulienergiaa. Ne ovat puhtaiden käyttövoimien eli sähkön, vedyn tai metaanin käyttöön kykeneviä. Autot edustavat juuri niitä teknologioita, joita EU:n vuonna 2014 julkaistu puhtaiden käyttövoimien infrastruktuuridirektiivi edellyttää edistettävän; niiden avulla voidaan toteuttaa ekologisesti kestävä liikenteen energiajärjestelmä.

TEPin tarkoituksena on osoittaa, että näitä autoja on jo nyt Suomessa hyvin tarjolla ja niitä löytyy eri autoluokista. Kaikki henkilöautojen käyttötarkoitukset voidaan jo nyt toteuttaa vertailun kohteena olevilla autoilla, joita on yhteensä 46. Nämä edustavat huipputasoa omissa autoluokissaan ja kuuluvat lisäksi ekologisesti parhaan promillen joukkoon koko Suomen henkilöautokannassa.

Monissa maissa pitkän tähtäimen tavoitteena on siirtyä energian käytössä – liikenteen energia mukaan lukien – täysin uusiutuviin energiamuotoihin. TEP pitää tärkeänä tuoda kuluttajien tietoon, että he voivat jo nyt siirtyä liikenne-energian kulutuksessaan kokonaan uusiutuviin energiamuotoihin ja vieläpä ajoneuvoilla jotka ovat ekologiselta kannalta kaikkein parhaimpia. Heidän ei siis tarvitse odottaa, että pitkän tähtäimen tavoite valtakunnallisesti toteutuu. Sekä autot että niiden tankkausinfrastruktuuri ovat Suomen markkinoilla jo nyt kehittyneet tasolle, joka antaa siihen mahdollisuuden. Maantieteellistä eriarvoisuutta kuitenkin vielä on. Tämä tulee poistumaan, koska EU:n puhtaiden käyttövoimien infrastruktuuridirektiivi edellyttää, että ekologisesti kestävien autojen käytön mahdollisuus tuodaan kaikille EU:n kansalaisille ja että näiden autojen avulla täytyy voida liikkua kaikkialla EU:ssa.

Seminaarin järjestävät Tekniikka elämää palvelemaan ja Tekniikan Akateemiset (TEK).

Lisätietoa ekoautovertailusta ja Suomen ekoauton 2015 valinnasta TEPin kotisivuilla osoitteessa tep.kaapeli.fi/energia/.

TEPlogotekstilläTEK_logo_rgb

Yhteistyöverkostomme jäsen PolarSol Oy valittiin Horizon 2020 SME Instrument rahoitusohjelmaan!

Tilastojen perusteella jopa 90% kaikesta kotitalouksien energiankulutuksesta menee kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen. Niinpä lämmitysjärjestelmien tehostamisessa piilee valtava säästöpotentiaali. PolarSol on toiminnassaan keskittynyt tämän säästöpotentiaalin valjastamiseen uusiutuvan energian avulla. Nyt yrityksen potentiaali on tunnustettu EU:n tasollakin.

PolarSol Oy on päässyt EU:n Horisontti 2020 pk-instrumentin rahoituksen piiriin. Instrumentti on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joilla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali. Horisontti 2020 pk-instrumentin avulla EU etsii tulevaisuuden talouskehityksen vetureita. Dr. Bernd Reichert, Head of SME Unit European Commission, vertaa rahoituksen piiriin valittavia yrityksiä Mestareiden Liigan tason huippujoukkueisiin. Katso Bernd Reichertin rahoitusohjelmasta kertova esitys.

PolaSol on tuotekehityksessään lähtenyt siitä, ettei yksikään uusiutuvan energian muodoista tarjoa lämpöä tasaisen kustannustehokkaalla tavalla ympäri vuoden. Jokaisella on oma sesonkinsa, jonka aikana se tuottaa energiaa optimaalisella tavalla. Jos arviointikriteerinä pidetään sijoitetun euron tuottama lämpöenergia, voidaan todeta seuraavaa:

  • aurinkolämmitys on erittäin edullista kesällä, mutta täysin hyödytön kylmänä ja pimeänä aikana;
  • maalämpö on edullisimmillaan talvella, mutta todella kustannustehoton kesäaikana;
  • ilmalämpöpumput ovat parhaimmillaan syksyllä ja keväällä, mutta talvella jäätymisongelman takia niistä on pikemminkin riesaa;
  • ainoa vuodenajasta riippumaton uusiutuvan energian lähde on hukkalämmön talteenotto, mutta nykyiset järjestelmät ovat kustannustehokkaita vain teollisessa mittakaavassa.

”Optimoimalla kaikkien energiamuotojen käyttöä vuoden yli voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Toistaiseksi yksikään lämmitysjärjestelmä ei ole kuitenkaan pystynyt tähän. Mutta nyt mahdottomasta on tullut totta. PolarSol on tuonut markkinoille täysin uudentyyppisen hybridijärjestelmän, jossa kaikki edellä mainitut elementit yhdistyvät erittäin kustannustehokkaalla tavalla. PolarSolin järjestelmä pystyykin toimimaan omavaraisena lämmitysmuotona tuottaen edullista energiaa tasaisesti läpi vuoden”, kertoo yrityksen ratkaisuja maailmalle vievä PolarSoilin liiketoimintajohtaja Ilkka Kakko.

http://karostech.fi/karostech-accepted-as-a-certified-dealer-for-polarsol-heat-management-systems/

Karostech Ltd. was  accepted 12.4.2015 by SonnSe Oy as a certified dealer for PolarSol heat management systems. The agreement is project-based and gives Karostech an exclusive PolarSol dealership in selected pilot projects. On the cover picture the Managing Director of SonnSe Oy, Elena Sonne, and Founder and Partner of Karostech Ltd, Ilkka Kakko, are signing the contract.

http://www.polarsol.com/

PolarSol is a Finnish start-up company and their products are the leading heat management products on the global market at the moment. The elements of hybrid ‘solar-air’ heat management systems are based on patented manufacturing technology originally developed at Bauman State University in Moscow. PolarSol Oy was just last week accepted to EU Commission funded Horizon 2020 SME Instrument Program, which is also called as the European Champions League of SMEs.