DI Jussi Vimpari väitteli 23.1. Aalto-yliopistossa kiinteistösijoitusten reaalioptioanalyysistä – karonkka tänään Urban Millissä

Jussi_Vimpari

Kassavirtojen ennustettavuuden heikentyminen on lisännyt kiinteistösijoitustoiminnan epävarmuutta. Laskevat keskimääräiset vuokrasopimusten pituudet kasvattavat aktiivisen johtamisen ja rakennusten ominaisuuksien merkitystä onnistuneessa kiinteistöliiketoiminnassa. Alalla vallitsevalla laskentamenetelmällä, kassavirta-analyysilla, on vaikeaa perustella investointeja, joiden arvo on riippuvainen tulevaisuuden tapahtumasta. Toimintakentän muuttuessa pitkäntähtäimen onnistuminen kuitenkin vaatii tällaisia investointeja.

Jussi Vimparin väitöskirja näyttää toteen, että reaalioptioanalyysilla voidaan parantaa kiinteistösijoitusten analyysia ja päätöksentekoa sekä ehdottaa että i) reaalioptioanalyysia tulisi käyttää kiinteistösijoitusten analyysissa ja johtamisessa, koska sen avulla voidaan löytää arvoelementtejä, joita perinteiset laskentamenetelmät eivät huomaa, ii) kiinteistöomaisuuden elinkaaren suorituskykyä voidaan parantaa reaalioptioilla ja iii) reaalioptioanalyysi kannustaa investointeihin, jotka ovat välttämättömiä pitkäntähtäimen onnistumiseen kiinteistösijoittamisessa. Väitöskirjassa lasketut reaalioptioiden arvot eri tapaustutkimuksissa olivat 8.8 % lisäarvo ympäristösertifikaatille, vaihteluväli 8 €/m2 – 195 €/m2 rakennuksen joustavuudelle, 6.6 % lisäarvo asuntosijoitusrahaston portfoliolle sekä 1 580 000 € lisäarvo elinkaarimallille.

Lue loppuun