DI Eelis Rytkösen väitöstilaisuus tänään Urban Millissä – Yliopistojen piilevä varallisuus on hyödynnettävissä – tyhjille kampuksille kaivataan täyttä toimintaa

Eeliksen-väitöstilaisuus

Urban Millin pioneeritoimijoihin lukeutuva DI Eelis Rytkönen väittelee 6.5.2016 klo 12 Urban Millin Scenellä.

Lainaus Aalto-yliopiston tiedotteesta:

Väitöskirja on tehty Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennustekniikan laitoksella, aiheesta Yliopistokampusjohtamisen dynamiikka tilallisessa muutoksessa – monitieteisten oppivien yhteisöjen systeeminen fasilitointi. Väitöskirjan nimi on englanniksi University campus management dynamics in spatial transformation – systemic facilitation of interdisciplinary learning communities. Väitöksen ala on rakentamistalous.

Mihin yliopistokampuksia tarvitaan kaiken tiedon ollessa saatavilla omalta kotisohvalta? Kampusten toiminta on piilossa, kustannukset suuria ja tilojen käyttö vähäistä. Samaan aikaan tekninen kehitys mahdollistaa oppimisen ja työnteon etäältä. Koveneva kansainvälinen kilpailu osaajista kannustaa yliopistoja erottautumaan ja muuttuvat rahoitusrakenteet haastavat kampusten tuhlailevan tilankäytön.

Eeliksen-väitöstilaisuus-(2

Väitöskirjassa havaittujen tulosten mukaan kampusten toiminta muuttuu tilallisen muutoksen myötä soveltavaksi ja tiederajat ylittäväksi, ja tiloja räätälöidään käyttäjäyhteisöjen lähtökohdista monipuolisin liiketoimintamallein ja prosessein.

Tulokset ovat sovellettavissa kampusten johtamiskäytänteisiin. Kannustava yhteisöjen fasilitointi haastaa kontrolloivan asioiden ylhäältä alaspäin johtamisen. Liiketoimintamallit ja prosessit räätälöidään käyttäjäyhteisöjen tarpeiden mukaan. Osa fyysisten tilojen investoinneista allokoidaan teknologioiden hyödyntämiseen ja ihmisten toimintaan.

Tutkimus haastaa perinteisen insinööritieteisiin pohjaavan standardilähtöisen käsityksen kiinteistöjohtamisesta esittämällä vaihtoehtoisen lähestymistavan ja systeemisiä malleja kampusjohtamisen monimutkaisen kentän jäsentämiseksi.

Vastaväittäjä: Professori Per Anker Jensen., Technical University of Denmark, Denmark

Valvoja: Professori Antti Peltokorpi, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennustekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6717-9

Väittelijän yhteystiedot: Eelis Rytkönen, Fira Oy, Teknobulevardi 3-5 G, Vantaa puh. 040 5502477, eelis.rytkonen@fira.fi

Teksti: Aalto-yliopiston tiedote http://www.aalto.fi/fi/current/events/2016-04-14

Kuvat: Lars Miikki, Urban Mill

DI Jussi Vimpari väitteli 23.1. Aalto-yliopistossa kiinteistösijoitusten reaalioptioanalyysistä – karonkka tänään Urban Millissä

Jussi_Vimpari

Kassavirtojen ennustettavuuden heikentyminen on lisännyt kiinteistösijoitustoiminnan epävarmuutta. Laskevat keskimääräiset vuokrasopimusten pituudet kasvattavat aktiivisen johtamisen ja rakennusten ominaisuuksien merkitystä onnistuneessa kiinteistöliiketoiminnassa. Alalla vallitsevalla laskentamenetelmällä, kassavirta-analyysilla, on vaikeaa perustella investointeja, joiden arvo on riippuvainen tulevaisuuden tapahtumasta. Toimintakentän muuttuessa pitkäntähtäimen onnistuminen kuitenkin vaatii tällaisia investointeja.

Jussi Vimparin väitöskirja näyttää toteen, että reaalioptioanalyysilla voidaan parantaa kiinteistösijoitusten analyysia ja päätöksentekoa sekä ehdottaa että i) reaalioptioanalyysia tulisi käyttää kiinteistösijoitusten analyysissa ja johtamisessa, koska sen avulla voidaan löytää arvoelementtejä, joita perinteiset laskentamenetelmät eivät huomaa, ii) kiinteistöomaisuuden elinkaaren suorituskykyä voidaan parantaa reaalioptioilla ja iii) reaalioptioanalyysi kannustaa investointeihin, jotka ovat välttämättömiä pitkäntähtäimen onnistumiseen kiinteistösijoittamisessa. Väitöskirjassa lasketut reaalioptioiden arvot eri tapaustutkimuksissa olivat 8.8 % lisäarvo ympäristösertifikaatille, vaihteluväli 8 €/m2 – 195 €/m2 rakennuksen joustavuudelle, 6.6 % lisäarvo asuntosijoitusrahaston portfoliolle sekä 1 580 000 € lisäarvo elinkaarimallille.

Lue loppuun