The relationship between fear of failure and entrepreneurs’ well-being examined through procrastination in Master’s thesis by Kasper Suomalainen

Master’s thesis, Kasper Suomalainen, Aalto University School of Business, Entrepreneurship and Innovation Management, Fall 2017

ABSTRACT: The purpose of this thesis is to examine fear of failure, procrastination and wellbeing in entrepreneurs by studying the relationship between the variables through quantitative research methods. This paper focuses on (1) defining and scoping procrastination and fear of failure and how these relate to well-being, (2) forming 3 hypotheses based on existing literature, and (3) finding out how fear of failure, procrastination and well-being interact with one another. This was done through surveying 71 entrepreneurs through a questionnaire.

Kasper Suomalainen acted as the Director of Community at Startup Sauna 2016-2018. www.linkedin.com /in/kaspersuomalainen/

The study found out that (1) fear of failure is negatively related to subjective wellbeing, (2) fear of failure is positively related to procrastination, and (3) procrastination does not moderate the relationship between fear of failure and subjective well-being in a statistically significant way.

The biggest limitation in this domain is that existing literature involves multiple perspectives, definitions and measures of the construct of fear of failure, and the fact that procrastination is only measured on a general level with no real categorization.

 

DOWNLOAD THE WHOLE THESIS AS A PDF FILE FROM HERE

TIIVISTELMÄ: Tämän gradutyön tarkoitus on tutkia epäonnistumisen pelkoa, viivyttelyä (procrastination) sekä hyvinvointia yrittäjissä analysoimalla näiden muuttujien keskenäisiä suhteita kvantitatiivisesti. Työ keskittyy (1) määrittelemällä epäonnistumisen pelon ja viivyttelyn liittämällä nämä hyvinvointiin, (2) kolmen hypoteesin muodostaminen olemmassaolevan kirjallisuuden pohjalta ja (3) tutkimalla miten epäonnistumisen pelko, viivyttely sekä hyvinvointi vaikuttavat toisiinsa. Tämä tehtiin kvantitatiivisen tutkimuksen kautta johon osallistui 71 suomalaista yrittäjää.

Tutkimuksen aikana selvisi, että (1) epäonnistumisen pelolla on negatiivinen vaikutus hyvinvointiin, (2) epäonnistumisen pelolla on positiivinen korrelaatio viivyttelyn kanssa ja (3) viivyttely ei moderoi epäonnistumisen pelon ja subjektiivisen hyvinvoinnin suhdetta tilastollisesti merkitsevästi.

Suurin haaste tutkimuksen saralla on se, että epäonnistumisen pelkoa tutkitaan monesta eri perspektiivistä eri määritelmillä ja mittareilla, ja viivyttelyä tutkitaan yleisellä tasolla ilman kategorisointia.

LATAA KOKO GRADU PDF-TIEDOSTONA TÄSTÄ

Welcome to Science Meets Practice – Seminar @ Urban Mill 12.10. 14:30-17:00

Are you interested in building bridges between science and practice?

Join this free seminar offering a forum for doctoral students, researchers and professors as well as for practitioners and other actors interested to develop collaboration between academic research and business.

The seminar is arranged by research groups from Aalto University’s School of Business, School of Engineering and School of Science in collaboration with Siili Solutions Oyj.

AGENDA

 • 14:30 COFFEE BREAK
 • 15:00 SCIENCE MEETS PRACTICE SESSION
 • 15:00 Siili Solutions Oyj presents showcase projects as well as methods and technologies used in them, illustrating what practitioners do in practice
  • Researchers developing software and organization in and for real business environment
  • Advanced analytics in business settings
  • Digitalization leading to significant business benefits
  • Big Data analytics and visualization in cloud environment
 • 15:40 Aalto University research groups present showcase research cases including applied techniques and infrastructures, illustrating what researchers do in practice
  • Aalto Information Management Research
  • Aalto Industrial Internet Campus
 • 16:40 FUTURE OPPORTUNITIES FOR INTEGRATING SCIENCE&PRACTICE
 • 17:00 CLOSING THE SEMINAR
 • Free discussions with researchers and practitioners.

Download the whole agenda:agenda-science-meets-practice-otaniemi-12-10

For more information, contact Sami Laine: Doctoral Student, Department of Computer Science, Aalto University; Tribal Lead of CRM & MDM, Siili Solutions Oyj; Mobile: +358407607134; Email: sami.k.laine@aalto.fi, sami.laine@siili.com