Urban Millin toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ainakin maaliskuun loppuun

Jatkamme nykyisissä tiloissa Betonimiehenkujalla Otaniemessä ainakin 31.3.2021 asti. Luomme tänä aikana uuden tilakonseptin luoville ja kestävän kehityksen osaajille ja heidän verkostoilleen: matalan kynnyksen hybridistudiotiloja sekä alusta fyysisten protojen ja muiden kädentöiden rakentelulle ja esittelylle. Co-working ja tapahtumatilamme ovat edelleen vuokrattavissa.

Siirryimme vuoden alusta kokeilemaan uutta palvelumalliamme, jolla välitämme Otaniemi-Keilaniemi innovaatioekosysteemin tuottamaa tietoa ja osaamista alueen ulkopuolelle. Fasilitoimme alueen osaajien ja alueen osaamista tarvitsevien toimijoiden yhteisten kehityshankkeiden syntyä sekä fyysisesti että digitaalisesti.

Tuemme asiakkaitamme virtuaalitapahtumien järjestämisessä, tuotamme avointa sisältöä yhdessä kumppaniemme kanssa, järjestämme hybridivierailuja alueelle ja fasilitoimme toiminnastamme kumpuvien uusien virtuaalitiimien syntyä ja työskentelyä.

Tavoitteenamme on kertoa kattavasti alueen moninaisista mahdollisuuksista, parantaa alueen tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminnan globaali tarjoutuvuutta ja edistää näin erityisesti kestävää kehitystä tukevien ja luovaa osaamista hyödyntävien uusien yritysten ja yhteisöjen syntyä.

Toivomme, että uusi konseptimme palvelee myös sinua ja organisaatiotasi. Ota yhteyttä ja kerro olisiko sinulla jo jotain tarpeita mielessäsi?

Kari Mikkelä, +358505004048, kari.mikkela@urbanmill.fi

Lars Miikki, 358 40 503 6630, lars.miikki@urbanmill.fi

Urban Mill will continue to operate in its current premises on Betonimiehenkuja in Otaniemi until at least the end of March. During this time, we will create a new space concept for creatives and sustainability actors and their respective networks: low-threshold hybrid studio spaces and a platform for the construction and demonstration of physical prototypes, artifacts and other handicrafts. Our co-working and event spaces are still available for rent.

From the beginning of the year, we moved on to pilot our new service model, with which we pass on the information and know-how produced by the Otaniemi-Keilaniemi innovation ecosystem outside the region. We facilitated the emergence of joint development projects of the region’s experts and actors in need of the region’s expertise, both physically and digitally.

We support our clients in organizing virtual events, produce open content together with our partners, organize hybrid visits to the area and facilitate the establishment and co-work of new virtual teams arising from our operations.

Our goal is to provide a comprehensive overview of the region’s diverse opportunities, to improve the global affordance of research, development and experimentation of the region, and thus to promote the emergence of new companies and communities that support sustainable development and utilize creative know-how.

We hope that our new concept will also serve you and your organization. Contact us and let us know if you already have any needs in mind?

Kari Mikkelä, +358505004048, kari.mikkela@urbanmill.fi

Lars Miikki, 358 40 503 6630, lars.miikki@urbanmill.fi

Tulevaisuuden työ- ja oppimisympäristöjä hahmoteltiin Urban Millillä

Lahden Muotoiluinstituutin monimuoto-opiskelijaryhmä saapui pitämään etäkritiikkitilaisuutta Urban Millille sunnuntaina 15.5.2016. Sisustusarkkitehtuurin opiskelijaryhmä on ideoinut tulevaisuuden työ- ja oppimistilojen kehityssuuntia erikokoisissa projekteissa tulevaisuudentutkimuksen kurssikokonaisuudessa kuluvan kevään ja alkukesän ajan.

IMG_2609_a

Sisustusarkkitehdin ammatissa luodaan tilasuunnitelmia, joiden on tarkoitus kestää aikaa ja siksi tulevaisuudentutkimuksen näkökulmat ovat erityisen tärkeitä tuleville tila-alan ammattilaisille. Opiskelijaryhmän jäsenet ovat kevään aikana käyneet läpi tulevaisuusorientoituneen tutkimusprosessin, jonka kautta syntyi skenaarioita ja muita olettamia tulevaisuuden kehityssuunnista suunnitteluprosessin pohjatiedoiksi. Suunnitteluvaiheessa opiskelijat ideoivat erilaisia tilaratkaisuja Lahden Ammattikorkeakoulun Niemen kampukselle, joka on rakenteilla parhaillaan.

Työ- ja oppimisympäristöt nivoutuvat yhä vahvemmin teknologiseen kehitykseen ja tarpeet muuttuvat nopeasti: alan ammattilaisten tulee siis pystyä ajan hermolla ja kehittää osaamistaan jatkuvasti. Tulevaisuudentutkimuksen kurssin projekteissa otettiin kantaa muun muassa tulevaisuuden dynaamisiin opastejärjestelmiin, monipuolisiin coworking-tiloihin sekä muuntuviin luokkatilakalusteisiin.

Satu_Hämäläinen_mätäsSatu Hämäläinen ideoi kurssilla uudenlaista tapaa hyödyntää Niemen kampukselle tulevia leveitä käytävätiloja. Hänen kehittämässään Mätäs-konseptissa käytävät muuttuvat rentoutumisen ja rauhoittumisen tiloiksi liikuteltavien kupurakenteiden avulla, joiden sisään voidaan heijastaa visuaalista aineistoa.

Lähes koko opiskelijaryhmä asuu Helsingissä ja opiskelee Lahdessa, joten loppukritiikkitilaisuus päätettiin järjestää asteen lähempänä opiskelijoiden kotiseutua. Urban Mill tarjosi kokeilun merkeissä alustan tälle etä-/lähiopiskelun muodolle, ja opiskelijat pääsivät samalla myös kokeilemaan Urban Cave -tilassa esiintymistä.

Kuvat: Riikka Manninen ja Satu Hämäläinen

Lisätietoja: Riikka Manninen, riikka.j.manninen@aalto.fi

Urban Mill approach supported: Collaboration and community promotion spaces make urban innovation ecosystems tick!

From http://blogs.worldbank.org:  BY VICTOR MULAS ON MON, 11/17/2014

”Categorizing the collaboration and community promotion spaces that make urban innovation ecosystems tick

A variety of collaboration spaces are spreading across urban innovation ecosystems. This makes sense intuitively, because collaboration spaces create and — in some cases — manage and sustain the communities that make the ecosystem exist and grow.

I believe that collaboration spaces are, in fact, one of the key elements to create and grow urban innovation ecosystems in cities. Our current research in mapping urban innovation is starting to provide results that seem to validate this hypothesis. We are seeing that collaboration spaces that create and manage communities are critical nodes of city urban innovation ecosystems.

We will share more results about this analysis in future blogs but given the relevance of these spaces, I summarized what I believe are the most relevant categories of collaboration spaces. This list, which I prepared for a paper I am working on, is not prescriptive and it is not closed by any means. To the contrary, it just presents a starting point and I welcome comments to expand and refine these categories.”

Tentative categories by Victor Mulas:

Co-working spaces

Examples: WeWork, New York (https://www.wework.com); Impact Hub, London and other locations (http://www.impacthub.net);  Alt City, Beirut (http://www.altcity.me)

Accelerators 

Examples: Tech Stars, Boulder, New York, and other locations (http://www.techstars.com); Seedcamp, London and other locations (http://seedcamp.com)

Maker spaces

Examples: Santiago Maker Space, Santiago de Chile (http://www.stgomakerspace.com); Maker Space, Madrid (http://makespacemadrid.org); GearBox, Nairobi (http://gearbox.co.ke)

Fabrication labs (Fablabs)

Examples: Fab Lab Barcelona (http://www.fablabbcn.org); Fab Lab Lisboa (http://fablablisboa.pt); Fab Lab South Africa (http://www.fablab.co.za)

Techshop®

Example: Techshop®, multiple locations (http://www.techshop.ws)

Living labs

Examples: Waag Society, Amsterdam (https://waag.org/en); Citilab, Barcelona (http://citilab.eu/en); Living Lab Maputo (http://www.micti.co.mz/micti/index.php)

Urban labs

Examples: Urban Lab, Barcelona (http://www.22barcelona.com/content/view/698/897/lang,en); New Urban Mechanics, Boston (http://www.newurbanmechanics.org/boston

Industry innovation labs

Example: U+I Labs, Chicago (http://www.uilabs.org)

Innovation hub

Examples: NUMA, Paris (http://en.numa.paris); Forum Virium, Helsinki (http://www.forumvirium.fi/en); Ruta N, Medellin (http://rutanmedellin.org); iHub, Nairobi (http://www.impacthub.net)

Read the whole blogpost by VICTOR MULAS ON MON, 11/17/2014