Euro Cities Collaboration Platform 2013 Millillä

Espoon kaupungin kansainvälistä yhteistyötä koordinoiva Glen Gassen ja Otaniemi Marketing Oy:n Ari Huczkowski toivat Euro Cities Cooperation Platform 2013 -tapahtuman osallistujat tutustumaan Active Life Villagen, Helsinki on Tiresin (HoT) ja Urban Millin toimintaa.

Design Factoryn PDP-kurssilla kehitetty HoT pyöräkeskuskonsepti kiinnosti erityisesti kaupunkeja, mm. pyöräilykaupunki Amsterdamin edustajat halusivat aloittaa yhteistyökeskustelut HoT:n vetäjän Veera Suomalaisen kanssa.

IMG_2936

Ulkomaalaisia delegaatiota vierailee Millissä joka viikko. ”Urban Mill on yksi niistä Otaniemen viidestä kuumasta kohteesta, jotka kiinnostavat useita ulkomaalaisia vieraitamme”, kertoi  Ari Huczkowski. Myös muissa Otaniemen Innovation Gardenin kohteissa, kuten Design Factorylla ja Startup Saunassa, riittää vierailijoita.

Espoon kestävän kehityksen politiikkaa työstettiin Millillä

Espoolle on luotu uusi poliittinen instrumentti suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen: kaupungilla on 5 politiikkaohjelmaa, joissa kussakin 5 valtuutettua ja 5 keskeistä eri hallintokuntien virkamiestä.

Yksi näistä ohjelmista on Kestävä kehitys. Sen puheenjohtajana toimii Espoon valtuuston vpj vihreiden Sirpa Hertell. Ohjelman omistaja on kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Kestävän kehityksen politiikkaohjelman johtoryhmä tutustui 16.5. valittuihin  kaupunkikehityshankkeisiin Urban Scenellä ja työskenteli Urban Kitchenissä.

Urban Millin lisäksi esillä oli Aallon ApriLab-projekti, VTT:n Kaupunki-innovaatiohanke ja  RYM Oy:n EUE-ohjelma.

16052013_Espoo_UM

Dialogi eri toimijoiden välillä oli vilkasta. Osallistujat pohtivat mm. HoT:n pyöräkeskuskonseptin linkitystä Espoon kestävän kehityksen toimintaan. ”Metron liityntäliikenteen julkisissa ratkaisuissa pyöräily on yksi tärkeä huomioitava liikennemuoto. Pyöräilijäpalveluille on tarvetta mm. metroasemien yhteydessä”, muistutti Mäkelä.

Kokemansa perusteella sekä kaupunginjohtaja Mäkelä että johtoryhmän vetäjä Hertell mielsivät uudentyyppiset kohtaamistilat tärkeiksi kaupunkiympäristön kehittämisen instrumenteiiksi.  ”Espoo aikoo käyttää Urban Milliä yhteiskehittelyn areenana”, painotti Mäkelä tilaisuuden lopuksi.

50 kanadalaista MBA opiskelijaa tutustui 13.5. Urban Millin Startup-konseptiiin

50 kanadalaista MBA ja Executive MBA opiskelijaa tutustui Urban Millin Startup-konseptiin Aallon Eelis Rytkösen vetämällä ”Alternative learning spaces tour of Aalto” kierroksella. Pasi Peho Active Life Villagesta esitteli heidän kansainvälitsä palvelukonseptiaan.

IMG_2930 IMG_2919 IMG_2922

 

Bonwal Oy tuo digitaaliset tunnisteet Millille ja sen projekteille

Kuva

Bonwal Oy liittyi Urban Millin kumppaniverkostoon. Yritys tuo digitaaliset tunnisteet Millille ja sen projekteille. Palvelua prototaan heti ja kehitetään yhdessä Millin yhteistyöprojektien kanssa.

UrbanMill Tag

Tunnisteiden avulla rakennetaan tilan muistia. Kaikille Urban Millin projekteille ja tapahtumille tehdään oma tunniste, joka ovat esillä Urban Millissä. Jokaisen tunnisteen taakse luodaan oma  laskeutumissivu, jolle on koottu perustiedot tapahtumasta tai projektista.

Kiitos! Pari tuhatta ihmistä mukana Urban Millin palveluproton kehittämisessä

Urban Millin kevään 2013 protovaiheen (helmi-huhtikuu) kehittämisyhteistyöhön osallistui  satoja ihmisiä Suomesta ja maailmalta erilaisissa rooleissa: tuottajina, ideoijina, kehittäjinä, tutkijoina, rahoittajina, palvelujen tarjoajina, teknologian toimittajina, sisällön luojina, protoilijoina, demoilijoina, yhdyshenkilöinä, asiakkaina, vierailijoina, viestinviejinä, arvioijina jne. On mahdotonta kirjata kaikkia näitä Urban Milliin panostaneita henkilöitä kattavasti. Kiittää voi kuitenkin.

Kiitos teille parille tuhannelle ihmisille, jotka olette osallistuneet Urban Millin protovaiheeseen keväällä 2013!

Urban Milliä on kehitetty Effectuation ja Lean-Startup filosofioilla ja siksi jokainen kohtaaminen Urban Mill protoilun piirissä on vaikuttanut kehittämistyöhön ja palvelun käytännön toteutukseen.

IMG_2935

Linkin takana protovaiheen keskeisiä yhteiskehittelijöitä (henkilöt linkkejä omiin tiimeihinsä, joissa työskentelee yhteensä satoja muita tekijöitä):

https://urbanmill.org/kontaktit/

Veera Suomalainen HoT:iin kesäduuniin – HoT-palvelu jatkaa koko kesän!

Helsinki on Tires -projekti oli menestys. Konsepti herätti kiinnostusta tilaajan Helsingin kaupungin lisäksi myös Otaniemessä ja laajemminkin Espoossa. Myös ulkomaiset vieraat kiinnostuivat hankkeesta. Yhteydenottoja on tullut monelta suunnalta.

Design Factory päätti palkata Veera Suomalaisen kesäduuniin jatkokehittämään palvelua. Urban Mill tarjoaa tilat ja tarjoaa Ratekoulutus Oy:n kustantaman Innovaatio-voutcherin kattamiseen osan kesän toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

IMG_2897

”Usein yliopistojen kursseihin liityvät opiskelijaprojektit loppuvat kuin seinään kurssin päätyttyä. Nyt pystytyttiin kuitenkin Design Factoryn ja Urban Millin yhteistyöllä tarjoamaan projektin toteuttajille ja asiakkaille mahdollisuus esitellä projektin tuotoksia laajemmin ja etsiä ajan kanssa keinoja palvellun viemiseksi osaksi kaupunkien arkea”, kertoo silmin nähden innostunut Urban Miller Kari Mikkelä.