Aallon uudelle Oppimiskeskukselle palvelukonsepti käyttäjälähtöisesti!

Aalto-yliopiston kirjaston, tulevan Oppimiskeskuksen, palvelumuotoiluhankkeen tulokset ovat valmistuneet. Hanke synnytti Oppimiskeskukselle kunnianhimoisen palvelulupauksen ”Yhdessä oppiminen tekee meistä maailman parhaita” ja uudenlaisen palvelukonseptin, jossa nykyisten palvelujen lisäksi on mukana asiakkaiden tarpeista nousseita uusia palveluja.

Uusi palvelukonsepti tukee kirjaston muodonmuutosta monikanavaiseksi, eläväksi oppimiskeskukseksi – osaksi oppimisympäristöä. Tulevaisuudessa oppimiskeskus on vetovoimainen kohtauspaikka ja koko yliopiston toiminnan näyteikkuna, joka tukee sekä yksin että yhdessä oppimista.

Otaniemen kampuskirjasto muuttaa remontin alta väistötiloihin Otakaari 1:een vuoden 2014 lopussa. Tavoitteena on testata uusia palveluja jo ennen kuin peruskorjattuihin tiloihin muutetaan takaisin vuonna 2016.

Tutustu loppuraporttiin: http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/wp-content/uploads/2014/02/Oppimiskeskus_loppuraportti_300114_JULKINEN.pdf

Tutustu Oppimiskeskussuunnittelun: http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/fihome/

User centered service concept for the new Learning Center

The results of the service design project for Aalto University Library’s forthcoming Learning Center are now finalised.  The project generated an ambitious service promise for the Learning Center “Learning together makes us best in the world”, and a novel service concept including new services arising from customer needs in addition to existing services.

The new service concept will support the transformation of the library into a lively multi-channel Learning Center – a component of the learning environment. In the future the Learning Center will be a magnetic meeting point that will showcase the university’s activities and support learning alone and together.

Otaniemi Campus Library will move to a swing space in Otakaari 1 at the end of 2014. The aim is to test the new services before returning to the modernised premises in 2016.

KyAMK:n tilasuunnittelijat etsivät virikkeitä Innovation Gardenista

Kymenlaakson AMK:n opiskelijatiimi, Kati Anttonen, Katariina Salo ja Taru Kivioja, kävi Myllyssä etsimässä virikkeitä omia töitään varten.

Tutustumismatkan vetäjä Kati Anttonen tekee parhaillaan opinnäytetyötään RYM Oy:n INDOOR-ohjelman osana. Työnä on oppimisympäristön suunnittelu Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Katin inspiraation lähteitä ovat mm. käyttäjälähtöinen sisustusarkkitehtuuri, uudet innovaatiot ja uudenlaiset työympäristöt. Tiimiläisten muut projektit ovat luovan yhteistyötilan ja esikoulun tilojen kehittäminen.

KyAMK 040214

LTY:n projektiin kuuluu kolme erilaista demotilaa, joista tulee uudenlaisia oppimis-ympäristöjä. Yksi tiloista on monimuotoinen ja helposti muunneltavissa oleva luentosali. Toinen on videoneuvottelehuone, johon kuuluu aula ja ”taukotila”. Kolmas on työskentelytila, joka mahdollistaa, niin työskentelyn yksin, kuin ryhmissä, tai vaikka opetuksen. Yhteensä tilaa on käytettävissä  250 m2. Uudet demotilat otetaan käyttöön syksyllä 2014.

Lahtelaiset tutustuivat Otaniemen kampuskehittämiseen 4.2.2014

Lahden AMK:n, Lahden yliopistokampuksen, Ladec Ltd:n ja Lahden kaupungin asiantuntijat tutustuivat Otaniemen kampuskehittämiseen Urban Millissä. Tapahtuman järjesti SR Consulting Ltd:n Robert Eriksson yhteistyössä Urban Millin, AYK Oy:n, Aalto-yliopiston kanssa.

Aamupäivän aikana tutustuttiin Aalto-kampuksen kehittämiseen eri toimijoiden näkökulmista. Teemoja olivat mm.: Miten kampusta kehitetään yhteistyössä; mitä rooleja eri toimijoila on: kaupunki, yritykset, oppilaitokset, tutkimus ja innovaatiotoiminta? Minkäläinen suunnitteluprosessi Espoon kaupupngin ja yliopiston välillä? Miten alueen kaavoitusta on kehitetty ja kehitetään? Energiatehokkuustavoitteet ja miten ne ilmenevät asemakaavassa? Miten eri investoinnit jakaantuvat eri osapuolten välillä kampuksen kehittämisessä, esim. Arkkitehtuurikilpailu? Miten määritellään uudishankkeen tavoitteita ja miten tavoitteisiin päästään – esim. energiatehokkuus,  monikäyttöisyys, käyttötehokkuus? Millaisia yhteiskäytön konsepteja ja ratkaisuja on Otaniemen kampuksella – miten niihin on päädytty? Miten verkostomaisia yhteistoimintamalleja voidaan soveltaa kampuskehittämisessä?

Kari_Talvitie_AYK_arkkitehtikilpailu

Tilaisuuden jälkeen ryhmä tutustui kampuskävelyllä mm. Startup Saunan ja Design Factoryn toimintaan.