Vielä viisi päivää aikaa vastata EU komission kyselyyn eurooppalaisten korkeakoulujen yritysyhteistyöstä

Vastaa ja vaikuta! EU komissiolla on käynnissä koko maanosan kattava State of European University-Business Cooperation -selvitys, joka tutkii korkeakoulujen yritysyhteistyön tasoa, vauhdittajia ja esteitä.

ubclogo

Kaikki suomalaisten korkeakoulujen, yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen edustajat on kutsuttu osallistumaan selvityksen osana tehtävään kyselyyn.

Jokainen vastaus on kyselyssä tärkeä – teki vastaaja sitten paljon työelämäyhteistyötä tai vaikkei aihepiiri häntä koskettaisikaan. Vastaukset käsitellään ainoastaan tilastollisesti eikä yksittäisiä vastaajia liitetä tutkimustuloksiin.

Linkki kyselyyn: http://www.ub-cooperation.eu/index/selection

Kysely on auki 11.11.2016 saakka. Siihen vastaaminen vie 15 minuuttia ja on anonyymiä.. Tietoa käytetään EU:n poliittisen päätöksenteon tukena. EU komissio kiittää kyselyyn vastanneita avusta.

Lisää tietoa selvityksestä löytyy nettisivulta: www.ub-cooperation.eu

Kyselyä koskevat kysymykset voi suunnata osoitteeseen: survey@ub-cooperation.eu

Urban Millin UUSAIKA-hanke tekee yhteistyötä selvityksen maapartnerin Business Arena Oy:n kanssa. Kerromme selvityksen tuloksista vuoden 2017 aikana.

Change2020 RIS3 WORKBOOK (A) FOR LEARNING-DRIVEN REGIONAL DEVELOPMENT – now in SlideShare!

”Maximize the coincidence. Prototype rapidly and experiment. Harness the bottom-up activity and nurture the first followers – don’t restrict too much. Pull up your sleeves and act as much as you can. Keep learning.”, were Change2020 program’s workbook writers’ concluding messages for all regional developers. Urban Mill as a globally active thematic open innovation platform, and as a co-working space, an innovation community, as well as a change orchestration tool and service for urban developers is one of the RIS3 Workbook cases. Urban Mill’s innovation accelerator process – which re-defines the way how to support people accomplishing joint innovation work, and aiming to make societal impact in a global urban context –  was bechmarked within the program and reflections shared with its participants.

. This presentation is one outcome of the Change2020 development program. It was written and put together by Toni Pienonen and Mikko Markkanen from Business Arena Oy, a Finnish company specializing in university-business- cooperation, high-impact projects and learning networks, and a collaborative partner of Urban Mill. Change2020 development program was part of the operations carried out by INNOFOKUS project which was funded by European Social Fund, Ministry of Education. INNOFOKUS project was managed by Aalto University School of Business Small Business Center (SBC). www.innofokus.fi