BIM Shop tuo rakennusten tietomallit yhteiskäyttöön – protovaihe käynnistyi Urban Millissä

Mistä on kyse?

Digitaalisen tiedon jakaminen sekä teknologia-avusteinen ryhmätyöskentely yhtä henkeä suuremmalle ryhmälle. BIM Shop on tila, välineet ja menetelmä digitaalisen tiedon parissa tehtävään osallistavaan ryhmätyöskentelyyn.

Bim_Shop

BIM Shop tuo digitaalisen tiedon myös niiden ulottuville, joilla oma kapasiteetti ei riitä informaation hyödyntämiseen. Ryhmätyönä, tehdään yhdessä -hengessä.

Alunperin konsepti kehitettiin talonrakennuksen tietomallinnuksen hyödyntämistä varten työmaaolosuhteisiin, työmaatoimistoon. Konsepti on kuitenkin hyödynnettävissä laajasti minkä tahansa digitaalisen tiedon parissa työskenneltäessä.

Keitä olemme?

Olemme Jouni Ojala ja Henri Lilja, rakennusalan tuotannon tietomallinnuksen ammattilaisia vahvalla työmaataustalla. BIM Shop aloitti 8.12.2014 toimintansa Urban Millin Lobby-tilassa. Pilottityöpajana toimi Merimeseläkekassan YTV-tiedonhallintaprojektin avaus.

Lue loppuun