Uudenmaan innovaatiotoimijoiden työpaja 22.4.2014

Teemana Uudenmaan innovaatiotoimijoiden tunnistaminen, sijainti, profiloituminen ja tarpeet.

Tilaisuus järjestetään 22.4.2014 klo 9.00-12.00 Uudenmaan liitossa.
Kysymyksenä on, miten Uudenmaan aluetta tulisi kehittää innovaatiotoimijoiden näkökulmasta?

Uudenmaan seuraavassa maakuntakaavassa, joka ulottuu vuoteen 2040, tullaan keskittymään alueen kestävään kilpailukykyyn ja hyvinvointiin. Nyt kun suunnitteluprosessi on meneillään,  Uudenmaan liitto haluaa ottaa huomioon innovaatiotoiminnan edellytykset mahdollisimman hyvin, jotta lopullinen
maakuntakaava kykenisi tukemaan alueen innovaatiotoimintaa. Tämän vuoksi on tärkeää paikallistaa Uudenmaan innovaatiotoimijat ja heidän tarpeensa alueen kehittämisen näkökulmasta.

Uudenmaan maakuntakaavan ”Elinkeinot ja innovaatiotoiminnot” -teeman pohjaksi järjestetään työpaja, jonka  tuloksia tullaan hyödyntämään sekä maakuntakaavassa että Uudenmaan innovaatioekosysteemin rakentamisessa.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa
Kristiina Heiniemi-Pulkkinen, p. 0400 416 714 tai kristiina.heiniemi-pulkkinen@uudenmaanliitto.fi.

Tervetuloa!


Juha Eskelinen
johtaja, aluekehittäminen

Uudenmaan liitto ⁄⁄ Nylands förbund
Esterinportti 2 B • Estersporten 2 B
00240 Helsinki • Helsingfors
+358 9 476 7411 • http://www.uudenmaanliitto.fi
<http://www.uudenmaanliitto.fi/>

Interactive displays for the Real Estate industry

Currently deployed in real estate sales and leasing offices, MultiTaction displays allow users to explore different properties, view availability of properties with real-time data and compare multiple floor plans. The advanced tracking features of the MultiTaction displays allow users to annotate on the content with an IR pen, then identify themselves using the MultiTaction Codice™ and email annotated content instantly.

The application featured in the video was developed by MultiTaction for Forest City (forestcity.net). Multitouch Ltd is a leading developer of interactive display systems. It’s a spin-off from Helsinki University of Technologfy (today merged to the Aalto University). Learn more at multitaction.com

 

 

Nyt etsitään uusia paikallisen talouskasvun vetureita

Suuremmat kaupungit ovat harjoittaneet parin vuosikymmenen ajan aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Kaupungit ovat panostaneet teknologian siirron vauhdittamiseen ja paikalliseen innovaatiopolitiikkaan. Viime vuosina usko on kuitenkin hiipunut ja nyt etsitään uusia paikallisen talouskasvun vetureita.

Tervetuloa kaikille avoimelle YTK:n Pitkän kurssin tähtiluennolle aiheesta

KAUPUNGIN ELINVOIMAN JOHTAMINEN

AIKA: 8.4.2014 klo 14.15 – 16.00
PAIKKA: Teknillisen fysiikan Auditorio, Otakaari 3, Espoo

Eero Holstila pohtii luennollaan, mistä kaupunkien uusi elinvoima oikeastaan kumpuaa ja kuinka tuota elinvoimaa voitaisiin pitää yllä ja vahvistaa.

Tähtiluento on osa yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijoiden täydennnyskoulutusklassikkoa YTK:n Pitkää kurssia. Haku lukuvuodelle 2014 – 2015 on parhaillaan käynnissä.

Terveisin

Timo Heikkinen

Timo Heikkinen on Aalto PROn yhteiskuntasuunnittelun koulutuksista vastaava kehittämispäällikkö.

Aallon Oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut

From: Leskinen Riitta-Liisa <riitta-liisa.leskinen@aalto.fi>
Date: Fri, 4 Apr 2014 05:39:24 +0000

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjaston peruskorjauksen alustava hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnittelukohteena on arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman, Otaniemessä sijaitsevan Teknillisen korkeakoulun, nykyisen Aalto-yliopiston kirjastorakennus, joka on valmistunut vuonna 1970.

Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen hankesuunnittelu on jaettu kolmeen eri osakokonaisuuteen:

PALVELUMUOTOILU
Mitä käyttäjiä, tiloja ja palveluita taloon tulee?
Käyttäjän toiminnallisten tarpeiden määrittely: kirjaston toiminta- ja palvelukonsepti, käyttäjät ja tilatarpeet, asiakaskokemus, osallistava suunnittelu ja viestintä
Suunnittelija: Kuudes Kerros Oy
Palvelumuotoiluraportti 15.1.2014: http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/wp-content/uploads/2014/02/Oppimiskeskus_loppuraportti_300114_JULKINEN.pdf

HANKESUUNNITTELU
Mitä talo mahdollistaa ja miten tilat suunnitellaan?
Tekniset selvitykset ja -ratkaisut, viranomaisyhteistyö, tilaohjelma, pohjakaaviot, hankesuunnitelma
Suunnittelija: Arkkitehdit NRT Oy
Hankesuunnitelma 27.3.2014: http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/wp-content/uploads/2014/04/Oppimiskeskus_Hankesuunnitelma_alustava_140327.pdf

SISUSTUSSUUNNITTELU
Miten brändi toteutetaan tilassa?
Visuaalinen ilme ja työpiste-, kaluste- ja tuoteratkaisut konseptitasolla
Suunnittelija: JKMM Arkkitehdit Oy
Hankesuunnittelukokonaisuuden sisustuskonsepti-osio 1.4.2014:
Aallon harjalla. Aalto-yliopiston Oppimiskeskus. Sisustuskonsepti 2013 – 2016. JKMM Arkkitehdit Oy
http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/wp-content/uploads/2014/04/Oppimiskeskus_Sisustuskonsepti.pdf

RL

***************************************
Riitta-Liisa Leskinen
Asiakkuuspäällikkö (CRM, viestintä)
Aalto-yliopiston kirjasto
PL 31000, 00076 AALTO
Puh. 050 502 7717

Customer Relationship Manager (CRM, Communications)
Aalto University Library
PO BOX 31000, FI-00076 AALTO

Internet: lib.aalto.fi <http://lib.aalto.fi/> , http://www.aalto.fi <http://www.aalto.fi/>
Facebook: http://www.facebook.com/aalto.university.library <http://www.facebook.com/aalto.university.library>
Aalto People: people.aalto.fi/riitta-liisa_leskinen <http://people.aalto.fi/riitta-liisa_leskinen>