Valtiosihteeri Heinonen: ”Avoin hallinto on vallankumouksellinen termi”

Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen kirjoittaa eilen avatulla Muutoksentekijät-verkoston blogisivustolla: ”Oikeasti Avoin hallinto on vallankumouksellinen termi. Se tarkoittaa koko laatikon purkamista. Avoin hallinto ei osallista kansalaisia ylhäältä alaspäin. Avoin hallinto osallistuu kansalaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa yhdessä samalta tasolta, samalta puolelta pöytää, vaikuttamaan tavoiteltujen asiantilojen toteutumiseen. Uskon vakaasti että tämä on nykyisessä toimintaympäristössä paras tapa saada asioita aikaan.”

Lue koko blogi osoitteessa: http://muutoksentekijat.com/

Ministeriöiden yhteinen, kaikille avoin, Muutoksentekijät-verkosto on toiminut keväästä 2014 lähtien. Verkoston missiona on ”Suomi ensin – sitten vasta oma ministeriö / toimiala”,  puolesta. Verkosto on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat olla luomassa valtioneuvostoon uutta virkamieskulttuuria tässä ja nyt. Muutoksentekijät pitävät tärkeänä, että asioita valmistellaan ilmiölähtöisesti, ei hallinnollisista rakenteista käsin, poistetaan esteitä, siirrytään tiedon panttaamisen ja yksin puurtamisen sankarikultista kohti jakamisen kulttuuria ja otetaan kaikin puolin käyttöön moderneja työtapoja ja –välineitä.