Aalto-yliopisto päivitti koronaohjeistuksen

Ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista yliopiston toimintaan.

Päivitetty 12.8.2020.

https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta


Kampuksella työskentelyyn joustava vuorottelumalli, opetus jatkuu pääosin etänä

Siirrymme 17.8. alkaen toimintamalliin, jossa voidaan yhdistää kampuksella työskentely ja etätyöskentely turvallisesti ja joustavasti. Seuraamme aktiivisesti pandemiatilanteen kehittymistä, ja olemme valmiita tarkentamaan ohjeistusta tilanteen ja viranomaisten suositusten muuttuessa.

Turvallinen työskentely kampuksella edellyttää sitä, että noudatamme sovittuja ohjeita ja rajoituksia. Kampukselle saa tulla vain oireettomana, ja huolellinen käsihygienia ja turvaetäisyyksistä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Koronatestiin on syytä mennä pienenkin tartuntaepäilyn perusteella.

Tarvittavien turvavälien varmistamiseksi käytössä olevia työpisteitä on toistaiseksi noin puolet normaalista määrästä. Yksiköt vastaavat työpisteidensä vuorottelujärjestelyjen suunnittelusta ja tilojensa käytännön järjestelyistä.

Tavoitteena on siirtyä joustavan vuorottelumallin käyttöön 17.8. alkaen, mutta viimeistään 1.9.2020.

Opetus jatkuu pääosin etänä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat etusijalla kampuksella järjestettävässä opetuksessa.

Kampuksella työskentely

Kaikki yliopiston tilat on käyty läpi, ja tarvittavien turvavälien varmistamiseksi käytössä olevia työpisteitä on 17.8. alkaen toistaiseksi noin puolet normaalista määrästä.

Korkeakoulut ja yksiköt sopivat tarkemmin henkilökunnan vuorottelusta, tilojensa käytön varauksista sallittujen enimmäismäärien mukaisesti ja muista käytännön järjestelyistä. Suunnittelussa voidaan huomioida kunkin työtehtävän vaatimukset. Yksiköt voivat halutessaan käyttää tilojen varauksiin käytössä olevia työkaluja.

Päivän aikana työskennellään vain yhdellä työpisteellä. Muissa yksiköissä vierailua on syytä välttää. Jokainen siivoaa päivän päätteeksi työpisteensä tarkoitusta varten varatuilla siivousvälineillä. Myös yhden hengen huoneita voidaan sovitusti käyttää joustavasti vuorotellen. Varausohjeita työstetään kouluissa ja palveluyksiköissä. Riskiryhmiin kuuluvien työskentelystä kampuksella sovitaan erikseen esihenkilön kanssa työterveyshuollon tuella.

Turvallisuuden ja liikkumisen sujuvuuden varmistamiseksi henkilökunnan edellytetään pitävän Aalto-yliopiston henkilökortin näkyvillä. Henkilökortin voi tilata kulkukortit@aalto.fi-osoitteesta. Henkilökorttikuvauksesta voi sopia tilauksen yhteydessä. Ne henkilöt, joiden työsuhteen kesto on alle 6 kuukautta, käyttävät kuvatonta, aulapalvelusta saatavaa Visitor Aalto -korttia.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti yhä etäjärjestelyin. Harkinnanvaraisesti voidaan järjestää myös kokouksia tai työpajoja, joissa osallistujat ovat läsnä kampuksella, kunhan turvaväleistä ja hygieniasta huolehditaan.

Opetusjärjestelyt

Opetus jatkuu pääosin edelleen etänä. Sellainen opetus, jota ei laadukkaan oppimisen ja oppimistavoitteiden olennaisesti kärsimättä voida toteuttaa etänä, järjestetään turvallisuudesta huolehtien kampuksella. Laitokset ja koulutusohjelmat käyttävät tässä lähtökohtaisesti itse hyvää pedagogista harkintaa. Opetuksen kokonaisuus arvioidaan kuitenkin koko yliopiston kannalta ja tarvittavat muutokset tehdään korkeakoulujen kanssa yhteistyössä.

Opetushenkilökunnalle lähetetään vielä erillinen viesti opetusjärjestelyistä.

Opiskelijoiden liikkuminen

Maanantaista 31.8. alkaen opiskelijoilla on pääsy niihin kampuksen tiloihin, joissa on lähiopetusta, ennalta varattavia itseopiskelutiloja, opiskelua tukevia palveluita tai opiskelijaravintoloita. Sisään pääsee merkitystä ovesta kunkin rakennuksen aukioloaikana.

Opiskelijat voivat varata Aalto Space -sovelluksen avulla paikkoja yli 20 itseopiskelutilasta, mutta kaikki opiskelutilat tai IT-luokat eivät ole käytettävissä. Aalto Space -sovelluksessa itseopiskelutilat ovat hiljaisiksi tiloiksi luokiteltuja tiloja. Ruuhkien syntymistä on vältettävä, ja kampukselle voi tulla vain opiskeluun liittyvästä syystä.

Matkustus

Työmatkoja tulee välttää ja matkustaminen on mahdollista vain nyt käytössä olevan riskiarviokäytännön mukaisesti. Aalto-yliopiston työntekijöiden, opiskelijoiden ja vieraiden odotetaan työskentelevän ja opiskelevan etänä kaksi viikkoa kaikkien ulkomaille suuntautuneiden työ- tai lomamatkojen jälkeen.

Vierailijat

Suosittelemme yhä etätapaamisia. Mikäli vierailija saapuu kampukselle, turvatoimista on huolehdittava ja varmistettava, että vieras on oireeton eikä hän ole ollut ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana.

Tilaisuudet

Tilaisuuksien järjestämisessä pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta koronatilanteen jatkuvasti muuttuessa. Seuraamme viranomaisohjeistuksen kehittymistä ja päivitämme oman ohjeistuksemme pikimmiten. Elokuussa on mahdollista järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia sellaisissa yliopiston tiloissa, joihin on oma sisäänkäynti. Tilaisuuksia suunniteltaessa on huomioitava, että vain puolet tilojen, esimerkiksi luentosalien, normaalista paikkamäärästä on käytettävissä.

Hengityssuojainten käyttö

Aalto-yliopisto tarjoaa hengityssuojaimet, jos työtilanne sitä edellyttää (esimerkiksi laboratoriot). Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja varten yliopisto antaa lentoyhtiön ja/tai kohdemaan edellyttämät hengityssuojaimet. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja varten tarvittavat hengityssuojaimet jokainen hankkii ja kustantaa itse.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihto toimii Aalto-yliopiston tiloissa useita tunteja ennen normaalia työaikaa, se toimii tehokkaasti koko päivän ja vielä tunteja toimistoajan jälkeen. Ilmamäärät ovat hyvällä tasolla ja korvausilma otetaan aina ulkoa. Kaikkien yliopiston rakennusten ilmanvaihdot ja niiden säädöt on tarkastettu ja säädetty.

Yksityiskohtaisemmat sisäiset ohjeet ja linjaukset päivitetään lähipäivinä verkkosivulle https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita.

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi tällä sivustolla julkaistusta aineistosta, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen corona.information@aalto.fi.

Kriisinhallintaryhmä (CMT)
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston ohjeista vastaa kriisinhallintaryhmä, jota johtaa rehtori ja jonka jäseniä ovat turvallisuuspäällikkö ja viestintäjohtaja ja tarvittaessa muita yliopiston avainhenkilöitä. Ryhmä seuraa koronavirustilannetta, pitää tiivistä yhteyttä viranomaisiin ja linjaa yliopiston toimenpiteet. Kriisinhallintaryhmä hyödyntää Suomen viranomaisten ja asiantuntijoiden tilannearviota. 

In English:

Flexibly rotating schedules for on-campus work, teaching to continue mainly remotely 

Dear members of the Aalto community,

As of 17 August, we will transfer to an operating model which allows combining on-campus and remote work safely and flexibly. We are following the pandemic situation closely and are prepared to make any changes needed without delay.

Safe working on campus requires that all of us comply with the shared rules and restrictions. You may come to campus only if you are symptom-free. Remember that meticulous hand hygiene and keeping safe distances is crucial. You should get tested immediately if you have any suspicion of being infected with coronavirus.

To ensure safe distances, the number of workstations on campus will be reduced to about one half of our normal capacity. The units are responsible for planning the rotating schedules for their workstations and making other practical arrangements concerning their working spaces.

Our goal is to introduce flexibly rotating work schedules on 17 August at the earliest and 1 September 2020 at the latest.

As a rule, teaching will continue remotely. As regards teaching offered on campus, priority will be given to first-year students.

Working on campus

All university premises have been checked and to ensure safe distances, the number of workstations on campus will be reduced to about one half of our normal capacity as of 17 August.

The schools and units are responsible for agreeing on the rotating schedules of their personnel, making the space bookings in compliance with each room’s maximum occupancy limit and taking care of any other practical arrangements. The schedules may be planned in a way that considers the demands of each job. The units can make their space bookings using the Infrabooking system or another method of their choice.

Each employee uses only one workstation per day and at the end of the day, tidies up the workstation with the cleaning equipment provided. Visits to other units should be avoided. One-person office spaces may be used flexibly by agreeing on a rotating system. The space booking instructions are currently being prepared at the schools and units. The practices concerning the on-campus work of individuals at a high risk of infection are agreed on with the supervisor and the occupational health service.

To ensure safe and smooth mobility on campus, Aalto staff members are required to have their Aalto ID card visible at all times. You can order an ID card from kulkukortit@aalto.fi. When you order the card, you can also book a time for taking your photograph for it. If your employment contract is shorter than 6 months, you will get a Visitor Aalto card without a photograph from the Lobby Services.

As a rule, meetings are still organised as remote meetings. Some meetings or workshops may also be organised on site, provided that safe distances and good hygiene are ensured.

Teaching arrangements

As a rule, teaching will continue to be implemented remotely. Teaching which cannot be organised as remote teaching without significantly compromising the learning outcomes or quality of teaching will be organised on campus with due safety measures in place. As a rule, it is the responsibility of the departments and degree programmes to assess the need for on-site teaching on the basis of pedagogic viewpoints. However, teaching as a whole will be assessed from the viewpoint of the entire university and any changes to it are made in consultation with the schools.

The teaching staff will be sent a separate bulletin regarding the teaching arrangements later on.

Student mobility on campus

As of Monday, 31 August, students will gain access those buildings on campus which offer contact teaching or study-related support services or have student cafeterias or bookable self-study spaces. Students can access the buildings during their opening hours through specifically marked entrances.

Students can book a seat in more than 20 self-study spaces using the Aalto Space mobile app, although all study spaces or IT classrooms will not be available. In the Aalto Space application, the self-study spaces are listed as silent spaces. To avoid causing crowds, you should visit the campus only for a valid study-related reason.

Travel

Aalto personnel must avoid business travel, and travelling is only possible in compliance with the current risk assessment procedures. Aalto University employees, students and visitors are expected to work and study remotely for two weeks after returning from any business or other trip abroad.

Visitors

We still recommend organising remote meetings rather than on-site ones. If any visitors are hosted on campus, appropriate safety measures must be taken. Furthermore, it must be ensured that the visitor has no symptoms and has not been abroad in the past two weeks prior to his or her visit.

Events

As the coronavirus situation keeps changing continually, we recommend taking particular care in organising events. We are keeping abreast of the development of the authorities’ recommendations and will update the Aalto instructions accordingly as soon as possible. In August, it is possible to organise small-scale events in those university spaces which have a separate entrance. When planning events, it should be noted that in all spaces, the maximum number of seats has been reduced to one half of the normal level.

Use of face masks

Aalto University will provide face masks for those who need it in their work (e.g. in laboratories). When Aalto employees travel abroad on business, the university will provide the face masks required by the airline and/or destination country. Purchasing the facemasks needed for commuting in Finland will be each employee’s responsibility.

Ventilation

The ventilation system on the Aalto University premises will be on for several hours before normal office hours, and it will be in effective use during the day and run for hours afterwards. The airflow is at a good level, and the supply air delivered by displacement ventilation is always outdoor air. The ventilation of all university buildings has been checked and adjusted.

The fully updated Aalto guidelines and policies related to coronavirus will be available in the next few days at https://www.aalto.fi/en/aalto-university/internal-instructions-related-to-coronavirus

If you do not find answers to your questions on this site, you can email your question to corona.information@aalto.fi.

Crisis Management Team (CMT)
Aalto University

The Aalto University Crisis Management Team (CMT) is responsible for Aalto University’s instructions. The CMT is led by the president. Members of the CMT include the head of security and risk management and the director of communications, and other key Aalto staff as necessary. The CMT is following the coronavirus situation, keeping in close contact with the authorities and formulating the measures to be taken by the university. The CMT is utilising the situational assessment of the Finnish authorities and expert opinion.

* * *

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s